Zwiększenie efektywności systemu sprężonego powietrza jest łatwiejsze niż myślicie. Poniżej 10 przykazań, które wyjaśniają w jaki sposób to osiągnąć.

wykresy

Analiza systemu sprężonego powietrza.  Analiza danych systemowych układu sprężonego powietrza takich jak przepływ, ciśnienie i temperatura może dostarczyć informacji na temat realnych kosztów wytworzenia sprężonego powietrza oraz zidentyfikować możliwości poprawy efektywności i produktywności jak też uniknięcia kosztownych przestojów czy strat produkcyjnych.

Zdalny monitoring. Zastosowanie zdalnego monitoringu może skutkować wzrostem efektywności instalacji oraz zmniejszeniem ilości nieplanowanych przestojów i kosztów serwisowych. Jednym z przykładów zdalnego monitoringu jest urządzenie BOGE Airstatus. Umożliwia ono zdalne sterowanie i zarzadzanie skomplikowanych systemów i pozwala użytkownikowi na szybka analizę i kontrolę stanu do 32 sprężarek zainstalowanych w dowolnym miejscu na świecie.

Lokalizacja i likwidacja wycieków powietrza. Przecieki występują w nieomalże każdej instalacji sprężonego powietrza i mogą stanowić nawet do 40% kosztów wytworzenia sprężonego powietrza. Przecieki powinny być zlokalizowane i zneutralizowane oszczędzając tym samym marnowanie energii elektrycznej.

System odzysku ciepła. Rosnące ceny energii idą w parze z biznesowym trendem uzyskania optymalnej efektywności energetycznej i redukcji kosztów. Sprężarki wymagają dużego wkładu energii, a wysoki procent włożonej energii zamienia się w ciepło i jest bezpowrotnie tracona. Jednakże instalacja inteligentnego system odzysku ciepła jak BOGE Duotherm, pozwala na odzyskanie do 94% generowanego ciepła, które może być użyte do innych celów.

Analiza zapotrzebowania sprężonego powietrza. Jeżeli wydajność system sprężonego powietrza przewyższa zapotrzebowanie, oznacza to marnowanie energii i tworzenie zbędnych kosztów. Można tego uniknąć poprzez instalację sprężarek zmienoobrotowych, które pracują zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem na sprężone powietrze przy określonym ciśnieniu systemowym.

Konserwacja urządzeń oparta na analizie stanu.  Podczas gdy wielu producentów cały czas używa system planowych, rutynowych przeglądów, istnieje już lepsza opcja: konserwacja oparta na analizie stanu, gdzie stan części eksploatacyjnych w całym systemie sprężonego powietrza jest monitorowany i wymieniany wtedy, kiedy zachodzi rzeczywista potrzeba. Ta opcja umożliwia redukcję kosztów, ponieważ części wymieniane są dopiero wtedy, kiedy istnieje rzeczywista potrzeba. Ponadto monitoring warunków pracy może zidentyfikować problem zanim nastąpi awaria, pomagając w prewencji przed  nieoczekiwanymi i kosztownymi odstawieniami maszyn.

Aktualizacja systemu. Stare i nieaktualne systemy to niestety standard w dzisiejszym świecie produkcyjnym i w wielu przypadkach oznacza to utrudnienie w efektywności i produkcyjności.  Podczas modernizacji koniecznym jest zatem najnowsza aktualizacja, gdyż wprowadzając nowe, bardziej efektywne technologie można zmniejszać koszty serwisu i konserwacji.

Stosowanie dyrektyw ciśnieniowych. Wysokie ciśnienie w skrajnych przypadkach może spowodować poważne obrażenia lub nawet śmierć ludzi znajdujących się w pobliżu jak też poważne straty w nieruchomościach.  Aby temu zapobiec, istnieją specjalne regulacje minimalizujące ryzyko związane z zastosowanym wyposażeniem stosowanym do cieczy lub gazów pod ciśnieniem. Aby chronić ludzi, majątek i system produkcyjny, kluczowym jest, aby wyroby producentów stosowały się do tych regulacji.

Dedykowany specjalista na miejscu instalacji. Wiele zakładów, które wymagają gazów specjalnych jak np. tlen czy azot, kupuje gazy od zewnętrznych dostawców w zbyt wysokiej klasie czystości (czyli zbyt drogo) niż to jest potrzebne. Dedykowany lokalny specjalista może zmniejszać koszty jak też poprawić elastyczność i niezawodność dostaw.

Spytaj ekspertów o radę. Nie jesteście sami w świecie sprężonego powietrza. Eksperci z tej dziedziny mogą pomóc w wyspecyfikowaniu odpowiedniej technologii dla jakiegokolwiek środowiska operacyjnego.