Przeliczenie FAD na Nm3

Przeliczenie Nm3 na FAD

Odzysk ciepła odlotowego
Objętość rurociągu

Szacunkowe obliczenie wymaganego przepływu powietrza chłodzącegoOkreślanie wewnętrznej średnicy rurociągu

Obliczanie nieszczelności

Obliczenie zbiornika sprężonego powietrza jako zbiornika buforowego