Sprężarki powietrza moga wytwarzać duże natężenie hałasu, które jest nie tylko nieprzyjemne, ale może prowadzić do problemów zdrowotnych. Ograniczenie poziomu hałasu w związku ze z wytwarzaniem sprężonego powietrza przynosi wymierne korzyści w postaci wyższej wydajności pracy i minimalizuje jego negatywne oddziaływanie na organizmy ludzi. Dlatego warto zainwestować w urządzenia, których technologia oraz rozwiązania konstrukcyjne redukują emisję hałasu.

Pracodawca ma obowiązek uczynić wszystko, aby chronić swoich pracowników. Zgodnie z przepisami, przy poziomie narażenia na hałas od 80 db(A) wskazane są działania prewencyjne, od 85db(A) zastosowanie ochrony słuchu jest już obowiązkiem.

Przykładowe wartości poziomu hałasu
Próg bólu: 130 dB
120 – 130 dB
start odrzutowca
 70-90 dB
samochód ciężarowy
 60-75 dB
oglądanie telewizji
 65-75 dB
samochód osobowy
 60-70 dB
praca w biurze
 50-65 dB
rozmowa
 30-40 dB
szept
 10-15 dB
szum lasu

W jaki sposób można zneutralizować hałas wytwarzany przez sprężarkę?

Naturalną konsekwencją identyfikacji źródła hałasu musza być kroki podjęte w celu redukcji negatywnego wpływu hałasu na personel.  Praktyka nakazuje zastosowanie wyposażenia ochronnego takiego jak ochronniki słuchu. Stosuje się wówczas, kiedy dany hałas występuje rzadko lub też pracownik obsługujący hałaśliwe urządzenie musi jedynie okresowo wchodzić do pomieszczenia, w którym się ono znajduje. Spełniają one swoje zadanie ochrony narządu słuchu przed nadmiernym hałasem, jeżeli równoważny poziom dźwięku pod ochronnikiem nie przekracza 85 dB(A). Jest to jednakże rozwiązanie tymczasowe. Stosowanie ochronników słuchu jest koniecznym, uzupełniającym środkiem redukcji hałasu tam, gdzie narażenia na hałas nie można wyeliminować innymi środkami technicznymi.

Jednym z takich środków może być przeniesienie sprężarek do pomieszczenia (strefy) gdzie nie przebywają ludzie. Alternatywą może być zainstalowanie specjalnych osłon czy ekranów zmniejszających natężenie hałasu. Ale chyba najistotniejszą kwestią jest konstrukcja samej sprężarki, gdyż najnowocześniejsze urządzenia używają zaawansowanej technologii do minimalizacji natężenia dźwięku pochodzącego z wirujących elementów.

Jakie sprężarki są najcichsze?

Przykładowo bezolejowesprężarki spiralne serii EO firmy BOGE –  poprzez unikalną konstrukcję z zastosowaniem cichego stopnia sprężającego i zaoptmalizowanej obudowy dźwiękochłonnej – osiągają poziom hałasu rzędu 60 dB(A), czyli pracuja z takim natężeniem dźwięku jaki wytwarza zwyczajna rozmowa.


Bezolejowa sprężarka spiralna BOGE, typ EO 22 D

Istotny wkład w redukcję hałasu wniósł nowy stopień śrubowy sprężarek olejowych  – BOGE Effilence© Jego nazwa łączy dwa znaki firmowe: efektywne sprężanie (efficiency) i nieporównywalnie cicha pracą (silence). Profil śrubowy wirników 5:6 czyni z serii Effilence© najefektywniejszy stopień sprężania, jaki został dotąd skonstruowany przez firmę BOGE. Prędkość obrotu rotorów w BOGE Effilcence© jest znacznie niższa, co powoduje zmniejszenie drgań i oscylacji,  i w końcowym efekcie wyjątkowo cichą i niezawodną pracę. Dlatego też sprężarki śrubowe olejowe BOGE serii S-4 cechują się niskim poziomem hałasu rzędu 67 dB(A), czyli hałasem powodowanym przez oglądanie telewizji czy pracę biurową.


Sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju serii S-4 typ S76-4

 

Sprężarki śrubowe firmy BOGE Kompressoren wytwarzają niski poziom głośności, co jest doceniane przez użytkowników. BOGE uzyskało ten efekt dzięki pracom badawczym i opracowaniu nowoczesnej technologii a także wykorzystaniu skutecznych osłon dźwiękochłonnych.