Generatory azotu to stacjonarne albo mobilne urządzenia, dzięki którym możliwe jest wytwarzanie azotu ze sprężonego powietrza. Stanowią one alternatywę dla azotu, który dostarczany jest rurociągiem, przy pomocy cystern czy butli ciśnieniowych. W jakich sytuacjach wykorzystywane są te urządzenia?

Ochrona przeciwpożarowa w górnictwie
Obecnie w światowym górnictwie większość pożarów kontroluje się za pomocą metod inertyzacyjnych. Polegają one na zastępowaniu atmosfery kopalnej gazami obojętnymi. Inertyzację atmosfery stosuje się w obszarach zrobowych zamkniętych albo otwartych. Największe zastosowanie z uwagi na względy ekonomiczne i właściwości fizyko-chemiczne znalazł azot, który produkuje się z powietrza atmosferycznego za pomocą generatorów.
Farmacja i badania
W celu zabezpieczania nie tylko produktów gotowych, ale także składników leków przed działaniem drobnoustrojów bardzo często stosuje się atmosfery ochronne powstałe z azotu.

Azot stosuje się w farmacji do:

 • pakowania produktów,
 • zabezpieczenia produktów gotowych,
 • osłony produktu podczas przesyłu rurociągami w liniach technologicznych,
 • usuwania tlenu z produktów,
 • usuwania tlenu z naczyń reaktorów,
 • produkowania prefabrykatów.

Zastosowanie azotu w produkowaniu elektroniki
Azot dzięki eliminacji wilgoci i tlenu jest w stanie zagwarantować idealne zabezpieczenie jakości produktów, wyrobów gotowych, jak i procesu technologicznego.

Azot można wykorzystać w następujących etapach produkcji i procesach, tj.:

 • napełnianie szczelnych układów optycznych,
 • lutowanie falowe, selektywne, laserowe,
 • napylanie, komory suche,
 • składowania komponentów,
 • magazynowanie gotowych płytek,
 • wytwarzanie połączeń lutowanych,
 • oczyszczanie pieców, które służą do produkcji LCD.

Generatory azotu mają bardzo wiele praktycznych zastosowań. Można je z powodzeniem stosować wszędzie tam, gdzie do wykonania pracy potrzeba sterylnych warunków. Stanowią one niezbędne wyposażenie wielu firm produkcyjnych.