Potencjał oszczędności energetycznych jest ogromny, co jest bardzo dobrą wiadomością dla nas wszystkich płacących coraz większe rachunki za energię elektryczną.  W tym artykule opisujemy w jaki sposób silnik elektryczny sprężarki wpływa na jego efektywność oraz zalety sprężarek wyposażonych w silniki w klasie sprawności Premium i Super Premium.

Wynaleziony już w 1889 r. genialny w swojej prostocie konstrukcyjnej, trójfazowy silnik indukcyjny z wirnikiem klatkowym stanowi obecnie podstawę przemysłowego napędu. Ostatnie lata, w przeszło stuletniej historii produkcji i użytkowaniu silników indukcyjnych to czas ważnych wydarzeń o charakterze legislacyjno-naukowym wpływających w istotny sposób na zasady projektowania, badania, produkcji i sprzedaży silników indukcyjnych. W Europie przez dziesiątki lat sprawność silników elektrycznych traktowana była jako parametr drugorzędny. To się jednakże zmienia.

Międzynarodowy standard IEC dla silników elektrycznych pozostaje w zastosowaniu od 2010. Klasyfikacja  IEC 60034-30-1 określa cztery klasy sprawności silników:

  • IE1 – Standard
  • IE2 – Wysoki
  • IE3 – Premium
  • IE4 – Super Premium

W Europie, począwszy od 1-go stycznia 2015 stosowanie silników klasy IE3 jest obowiązkowe. Jak dotychczas nie określono obowiązku stosowania silników klasy IE4.  Powyższa klasyfikacja oraz regulacje prawne spowodowały znacząca poprawę sprawności energetycznej w zakresie silników klasy Premium.

1Użytkownik sprężarki (silnika) uzyskuje dodatkowe korzyści, gdyż silniki klasy IE3 oraz IE4 generują znacznie mniej ciepła, dlatego w rezultacie także mniej strat. Niższe temperatury pracy oznaczają także mniejszy wpływ termiczny na silnik, łożyska czy zaciski. W rezultacie cykl życia silnika znacznie się wydłuża.  Przy precyzyjnym doborze silnika  klasy Premium do sprężarki zarówno wydajność sprężarki jak też jej moc specyficzna mogą zostać poprawione. Oznacza to lepsze parametry pracy, krótsze okresy pracy sprężarki oraz mniej zużywanych kWh na każdy m3 wytworzonego sprężonego powietrza.

 

 

wykres obrazuje roznice w sprawnosci pomiedzy klasami IE2, IE3 oraz Super Premium IE4

Powyższy wykres obrazuje różnice w sprawności pomiędzy klasami IE2, IE3 oraz Super Premium IE4. Ponieważ silnik elektryczny pracuje zazwyczaj tysiące godzin rocznie, jakikolwiek zysk na sprawności silnika poprzez zastąpienie go wersją wyższej sprawności odzwierciedli się istotnymi oszczędnościami, które spłacą inwestycję w ciągu kilku lat, a w niektórych przypadkach kilku miesięcy. Oszczędności energetyczne będą jeszcze większe, gdy Wasz stary silnik był już w trakcie swojej pracy serwisowany, gdyż każda naprawa skutkuje utratą sprawności ok. 1%.

Zdając sobie sprawę, iż efektywność jest istotna dla użytkownika, firma BOGE wprowadziła silniki klasy IE3 w 2012 roku – trzy lata  przed obowiązującym prawnie terminem. A począwszy od 2016 roku, BOGE wprowadziło także opcję silników klasy IE4. W ten sposób BOGE w niektórych modelach osiągnęło  poprawę w zakresie wydajności sprężarek o ok. 5% przy jednoczesnym 5% wzroście mocy specyficznej !

Ponieważ ceny energii pną się do góry, warto zainteresować się przed zakupem sprężarki jakiej to klasy sprawności  silnik  ona posiada. Wybór sprężarki z silnikiem w klasie Premium czy też Super Premium może być sposobem na osiągnięcie znacznych oszczędności.