Sprężarka powietrza musi zostać dobrana do adekwatnych zapotrzebowań szczytowych; jeśli tak nie jest, system sprężonego powietrza zawiedzie wtedy, kiedy go najbardziej potrzebujecie. Z tym że, zazwyczaj, obciążenie szczytowe występuje krótkotrwale, a pozostałe godziny pracy występują przy małych przepływach powietrza. Wtedy właśnie mówimy o problemach z efektywnością systemu, gdyż sprężarka stałoobrotowa pracuje pod obciążeniem częściowym, stając się coraz mniej efektywna.  Powodem tej nieefektywności jest zużycie energii w trybie pracy biegu jałowego. Większość sprężarek śrubowych cały czas pracuje, kiedy znajduje się w trybie pracy bez obciążenia (biegu jałowego) zużywając 25-35% mocy pracy pod max. obciążeniem i nie produkując sprężonego powietrza. A kiedy zapotrzebowanie na sprężone powietrze maleje, sprężarka spędza coraz więcej godzin w trybie biegu jałowego. Przykładowo, sprężarka przy obciążeniu 40% może pracować na biegu jałowym nawet 60% ogólnych godzin pracy, generując przy tym bardzo duże straty z punktu widzenia efektywności energetycznej


W tym wypadku wielkość ma istotne znaczenie, jeśli nowo zakupiona sprężarka jest dwukrotnie większa, niż rzeczywiście sprężarka jakiej potrzebujecie, wtedy dodatkowy nakład na energię elektryczną jest również znacznie większy. Przykładowo: sprężarka 37 kW pobiera 43 kW mocy na obciążeniu max. oraz 15 kW na biegu jałowym. Sprężarka w tej wielkości przy średnio 40% obciążenia zużywa 32 kW. Ale jeśli sprężarka jest podwójnego rozmiaru, powiedzmy 75 kW i zbiornik sprężonego powietrza pozostaje niezmieniony, wtedy większa sprężarka będzie zużywać ok. 56 kW przy tej samej wydajności, czyli ok.80% więcej niż mniejsza maszyna. Proste obliczenie wykazuje, iż przy cenie 0,30 PLN za kWh poniesiecie Państwo dodatkowe roczne koszty wynoszące aż ok. 63.000,- PLN  za energię elektryczną.Kilka rozwiązań zmniejszających koszt operacyjny:

  • Zakup dwóch sprężarek 37 kW zamiast jednej 75 kW, dobrze sterowany system z dwoma mniejszymi sprężarkami będzie charakteryzował się zużyciem energii na poziomie 31 kW, zapewniając podwojenie maksymalnej wydajności sprężarki.
  • Instalacja większego zbiornika powietrza. Jeśli sprężarka 37 kW posiada przepływ ok. 7 m3/min, jej pobór energii spadnie z 31 do 26 kW – redukcja nawet o 19%. W przypadku sprężarki 75 kW w rachubę wchodzi redukcja 36%
  • Zakup sprężarki zmiennoobrotowej. Te sprężarki charakteryzują się bardzo małym zużyciem energii w trybie pracy na biegu jałowym. Maszyna 37 kW pod obciążeniem 40% zużywa trochę więcej energii niż przy 40% obciążenia max. W przypadku przewymiarowanej sprężarki 75 kW, oszczędności powodu technologii zmniennoobrotowej byłyby na poziomie ok. 55%. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż praca sprężarki przy bardzo niskich przepływach powinna być minimalizowana jak to jest tylko możliwe. Chyba najlepszym scenariuszem byłoby zastosowanie maszyny zmiennoobrotowej oraz stałoobrotowej wspomaganej dobrym wzajemnym sterowaniem.

Ale czy serwis dwóch sprężarek nie kosztuje więcej ? Prawdopodobnie, ale należy brać uwagę fakt, iż koszt energii elektrycznej stanowi 70-80% całego kosztu zakupu i kosztów operacyjnych. Oszczędności energetyczne szybko spłacą dodatkowe stosunkowo nieduzę wydatki na serwis sprężarek.


Aby jednoznacznie odpowiedzieć na Państwa pytanie zadane w tytule tego wpisu, proponuje zgłosić się do nas z potrzebą wykonania kompleksowego audytu stacji sprężonego powietrza BOGE AIReport. Podczas takiego pomiaru dokładnie zmierzymy rzeczywistą wartość zapotrzebowania na sprężone powietrze w Państwa Zakładzie w czasie 7 dni roboczych. Następnie opracujemy zebrane wyniki i wspólnie z Państwem omówimy je na spotkaniu, przedstawiając najlepsze rozwiązanie pod względem efektywności energetycznej. Audyt BOGE AIReport wykonanym w Państwa Zakładzie nieodpłatnie


Zainteresował Państwa nasz artykuł ?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Pomożemy odpowiedzieć na pytanie jaka sprężarka śrubowa będzie najlepsza dla Państwa potrzeb pod względem efektywności energetycznej.