Uszkodzony spust kondensatu lub nieszczelne połączenia rurowe: wycieki sprężonego powietrza powodują niechciany spadek ciśnienia poza godzinami pracy przedsiębiorstwa. Marnowanie kosztownego medium obciąża finansowo przedsiębiorstwo jak tez niepotrzebnie obciąża środowisko. Za pomocą nowego systemu oszczędzania energii BOGE kończy niepotrzebne straty: BOGE Leak Stop BLS instalowany jest bezpośrednio za ostatnim komponentem uzdatniającym powietrze i sterowany czasowo otwiera się na początku zmiany produkcyjnej. Po zakończeniu zmiany BOGE leak Stop BLS ponownie automatycznie się zamyka. W ten sposób wzrasta efektywność energetyczna całego systemu sprężonego powietrza.

Oszczędzający energię zawór kulowy BOGE

Oszczędzający energię zawór kulowy BOGE Leak Stop BLS (tutaj wariant dla rurociągów do 2“) instalowany jest za ostatnim komponentem uzdatniającym powietrze i zapobiega niepożądanym wyciekom.

Kiedy ciśnienie w systemie sprężonego powietrza w czasie nieprodukcyjnym obniża się, następuje niepotrzebne załączenie sprężarki – chociaż nie występuje taka produkcyjna potrzeba. Cierpi na tym efektywność całego systemu, koszty operacyjne wzrastają. Tą stratę energetyczną można wyeliminować za pomocą BOGE Leak Stop BLS. Sterowany mikroprocesorowo zawór BLS instalowany jest jest w stacji sprężarek bezpośrednio za ostatnim komponentem uzdatniającym powietrze i niezawodnie odcina przepływ na indywidualnie dopasowany dla użytkownika czas.

Sprężone powietrze jest magazynowane w zbiorniku przykładowo do początku następnej zmiany produkcyjnej. Częstokroć użytkownicy uzyskują oszczędności równe pojemności zbiornika sprężonego powietrza w ciągu doby. BOGE Leak Stop może być także stosowany w przypadku rzadko używanych instalacji systemu sprężonego powietrza. Wielostronne inteligentne programowalne funkcje umożliwiają przy tym indywidualne nastawy i dopasowanie do godzin pracy każdego przedsiębiorstwa.

BOGE Leak Stop występuje w dwóch wariantach: BLS 1 do instalacji na rurociągach do 1“ i BLS 2 kompatybilny dla systemów 2“. Gwint przyłączeniowy jest identyczny dla wlotu i wylotu. Zawór BLS można stosować do ciśnień roboczych do 16 bar i temperatury otoczenia do 50°C. Obok sterowanego czasowo programowania zawór BLS można także otwierać i zamykać  manualnie poprzez zdalny za- i wyłącznik. Ponadto dzięki zestawowi baterii  AAA podczas zaniku zasilania jest możliwa obsługa manualna jak też funkcja archiwizacji programowania.

Podczas startu zawór otwiera się powoli, aby uniknąć pulsacji w sieci sprężonego powietrza. Zapobiega to przeciążeniu elementów uzdatniania i chroni sprężarkę. Ponieważ dzięki BOGE Leak Stop BLS aktywność w czasie nieprodukcyjnym  sprężarek, osuszaczy i filtrów jest zmniejszona, dodatkowo wydłuża się ich czas życia. W ten sposób BLS oszczędza nie tylko koszty energii, lecz także redukuje konieczne nakłady konserwacyjne i optymalizuje cykle serwisowe.

BOGE Leak Stop
BOGE Leak Stop posiada wszechstronne i inteligentne funkcje programowe umożliwiające użytkownikom indywidualne nastawy parametrów.

 

Wiele zakładów z nastaniem weekendu lub nocy wyłącza swoje sprężarki w celu zmniejszenia zużycia energii powstającej na skutek nieszczelności sieci sprężonego powietrza. Może się zdarzyć, że po dłuższym okresie wyłączenia sprężarek cała sieć wyraźnie straciła na ciśnieniu lub jest nawet w stanie odpowietrzenia do atmosfery. Po ponownym włączeniu sprężarek tłoczą one powietrze nieomalże do pustej sieci. Powoduje to wielokrotne przeciążenie elementów uzdatniania (osuszacze, filtry), czego następstwem przeciążenia fazy rozruchu jest, pomimo dobrych systemów osuszania i filtracji, efekt występowania zanieczyszczeń w sieci sprężonego powietrza. Tego niepożądanego efektu można uniknąć w prosty i tani sposób dzięki zastosowaniu BOGE BLS.