Częstokroć są zbyt małe aby je zauważyć, ale w powietrzu atmosferycznym znajduje się wiele substancji i cząsteczek, które mogą być łatwo zassane do sprężonego powietrza. Niestety w tym wypadku co z oczu, to nie z serca.

filtr boge

Największym zagrożeniem zanieczyszczenia systemu sprężonego powietrza są cząstki kurzu, piasku i pyłów. Oszacowano, iż 1 m3 nieoczyszczonego powietrza atmosferycznego zawiera do 180 milionów (!) cząsteczek zanieczyszczeń a także 50-80% zawiesiny pary wodnej i oleju.

W większości są mniejsze niż 2 mm, ale w połączeniu z wilgocią, olejem sprężarkowym mogą tworzyć korozyjne mieszanki. W trakcie upływu czasu może się to zamienić w stacjonarny i przemieszczający się osad pokrywający wnętrze pneumatycznego wyposażenia, powodując zapychanie się zaworów oraz przedwczesne zużycie uszczelnień czy części rotujących – co może prowadzić do awarii urządzeń i przerw w produkcyjnych.

Olej sprężarkowy, wyemitowany jako opary oleju, może stworzyć problem, kiedy skondensuje się jako błona na zaworach i cylindrach. Owa błona funkcjonuje jako łapacz kurzu i innych zanieczyszczeń i może stworzyć problem ze zużyciem powierzchni części rotujących. Co więcej, olej sprężarkowy, który jest podgrzewany w procesie sprężania będzie podlegał utlenianiu i wykaże charakter kwasowy. Jeśli przedostanie się do sprężonego powietrza, może oddziaływać na inne lubrykanty i integralność gumowych uszczelnień.

Para wodna to inne zagadnienie. Powstaje na skutek kondensacji kiedy ciepło z procesu sprężania wchodzi w kontakt z relatywnie zimną powierzchnią osprzętu po stronie ciśnieniowej sprężarki. Dreny zainstalowane przy sprężarce lub w dalszej części systemu sprężonego powietrza mogą usunąć kondensat, ale nie mogą efektywnie wyeliminować kropelek wilgoci jako naturalnych składowych sprężonego powietrza.  Problemy mogą powstać wtedy, kiedy wilgoć ostatecznie dostanie się do oleju sprężarkowego, prowadząc do korozji i zużycia metalowych powierzchni oraz zwiększonego tarcia pomiędzy częściami rotującymi.

Istnieją różne sposoby rozwiązania tych problemów: przykładowo instalacja filtra po stronie ssawnej sprężarki. Inaczej mówiąc, eliminacja większych zanieczyszczeń w zasysanym powietrzu.

Wiele systemów filtracyjnych używa węgla aktywnego, który usuwa aerozole pary wodnej i oleju oraz cząstki stałe do poziomu poniżej 0.01 mµ.  Idealną aranżacją jest instalacja szeregowa, tak aby pierwsze urządzenie funkcjonowało jako filtr chroniąc następny filtr przed nadmiernym zapyleniem. To rozwiązanie zapewnia ciągłą dostawę wysokojakościowego sprężonego powietrza przy niskim koszcie operacyjnym i minimalnym nakładzie konserwacyjnym.