Jednym z największych powodów marnotrawstwa energii jest praca sprężarki w trybie bez obciążenia (inaczej na biegu jałowym), kiedy to tak naprawdę sprężarka nie produkuje sprężonego powietrza. Jeśli chodzi o sprężarki śrubowe to jest to niezwykle istotna kwestia, spowodowana ich charakterystyką pracy. Nowoczesne sprężarki pracując na biegu jałowym zużywają ok. 20-30% mocy obciążenia maksymalnego, pobierając energię lecz nie wytwarzając sprężonego powietrza.

Do zarządzania pracą sprężarek stosowane są zintegrowane sterowniki wewnętrzne, kontrolujące cykl ich pracy tak, by bezpośrednio po wyłączeniu tłoczenia powietrza nie nastąpił zbyt szybki ponowny rozruch. Za duża liczba cykli w jednostce czasu doprowadziłaby do przegrzania i wyłączenia silnika sprężarki, a w dłuższym okresie radykalnie skróciłaby okres jej użytkowania. Zatem konieczne jest zapewnienie szybkiego wychłodzenia sprężarki, co realizowanie jest poprzez wejście w bieg jałowy.

Praca sprężarki na biegu jałowym

Generalnie w cyklach produkcyjnych muszą występować jakieś okresy, kiedy sprężarki pracują przeważnie na biegu jałowym. Mogą to być, przykładowo, czasy przerw w pracy lub tryb nocny. Może jednakże występować także przypadek, gdy sprężarka pracuje dłuższy okres czasu na biegu jałowym. Sprężarka niekontrolowana czasowo i niewyłączana w czasie znikomego obciążenia będzie marnować energię!

Oznaką tego, iż występuje problem jest niski stosunek godzin pod obciążeniem do całkowitych godzin pracy sprężarki. Można to sprawdzić poprzez odczyt na sterowniku sprężarki. Jeśli godziny pracy pod obciążeniem stanowią ok. 40% lub mniej całkowitych godzin pracy sprężarki, oznacza to, iż można wprowadzić ulepszenia, gdyż poprawnie zaprojektowane instalacje sprężonego powietrza, z właściwie dobranymi zbiornikami powietrza i dobrym sterowaniem sprężarek, cechują się wskaźnikiem nawet powyżej 90%.

Sterownik BOGE Focus Control 2.0 umożliwia kontrolę biegu jałowego, a więc wyłączenie sprężarki pomiędzy cyklami i tym samym redukcję kosztów energii.

Praktycznie wszystkie nowoczesne sterowniki monitorują sprężarkę i wyłączają jej silnik, kiedy warunki są ku temu odpowiednie. Niektóre sterowniki pracują w prostym schemacie, np. po ok. 10 minutach (zazwyczaj czas ten jest nastawialny) w stanie biegu jałowego sprężarka wyłączy się.

Sterownik BOGE Focus Control 2.0 posiada inteligentniejsze rozwiązania i rejestruje ilość startów silnika sprężarki na godzinę, pozwalając sprężarce natychmiast wyłączyć się pomiędzy cyklami jeśli warunki pracy są do tego odpowiednie, ale z zawsze z zachowaniem dopuszczalnej liczby załączeń, aby nie uszkodzić silnika.

Ponadto w niektórych modelach sprężarek sterownik Focus Control 2.0 monitoruje temperaturę uzwojeń silnika, a wówczas nie bazuje na algorytmie opartym na dopuszczalnej ilości załączeń. Jeżeli temperatura  uzwojeń jest poniżej dopuszczalnej wartości, wtedy Focus Control 2.0 może dodatkowo wykonać kilka cykli wyłączenia, zmniejszając jeszcze bardziej czas trwania biegu jałowego.