BOGE AIReport

Strona główna » Rozwiązania » BOGE AIReport

Audyt stacji sprężarek BOGE AIReport

Nasze narzędzia planistyczne i diagnostyczne, BOGE CST (Compressor Sizing Tool) i BOGE AIReport umożliwiają identyfikację słabych punktów i zoptymalizowanie efektywności systemu sprężonego powietrza. BOGE CST dostarcza indywidualnych i połączonych analiz systemu, a BOGE AIReport określa efektywność systemu sprężonego powietrza przez porównanie zużycia energii z wartością wyjściową.

Za pomocą naszych urządzeń do planowania i diagnozy stanu obecnego stacji sprężarek – BOGE AIReport w tym także kalorymetrycznego pomiaru przepływu – możecie Państwo odkryć słabe punkty instalacji i zoptymalizować jej efektywność. BOGE AIReport określa efektywność Państwa instalacji poprzez porównanie zapotrzebowania energii i uzyskanej ilości sprężonego powietrza w skali czasu.Dzięki użyciu naszych urządzeń diagnostycznych, przy zastosowaniu określonych nakładów optymalizacyjnych, możliwe są istotne oszczędności.Zależnie od rodzaju występujących problemów, nasze kalkulacje optymalizacyjne przeprowadzają analizy Państwa systemu. Dotyczą one pomiarów zużycia sprężonego powietrza, kontrolę punktu rosy, pomiar wibracji, pomiar przecieków instalacji, pomiar hałasu jak też kontrolę oleju.

BOGE AIReport: Porównanie zużycia energii z uzyskanym przepływem sprężonego powietrza.

Z pomocą BOGE AIReport dysponujemy systemem kontroli, który wskazuje słabe punkty instalacji. Odbywa się to za pomoca porównania faktycznego zapotrzebowania energii i uzyskiwanej wydajności sprężonego powietrza lub też rzeczywistego zapotrzebowania. Jeśli w powyżej opisanej zależności występują nieproporcjonalne stosunki, świadczy to o złej współpracy poszczególnych komponentów instalacji, zbyt dużych stratach ciśnienia, przeciekach instalacji lub pracy przy zbyt wysokim ciśnieniu, bądź zbytnim wyeksploatowaniu sprężarek. Wychodząc z analizy zapotrzebowania, można zoptymalizować instalację sprężonego powietrza i poprzez to oszczędzić wiele energii czyli pieniędzy.

BOGE AIReport w szczegółach

1. Wizyta u Klienta

Nowa stacja sprężarek musi być tak dalece indywidualna jak indywidualne są wymagania Klienta jako operatora instalacji. Pierwszym krokiem w AIReport jest więc wizyta naszego Przedstawiciela w celu:

  • Zebrania danych o instalacji i jej komponentach, warunkach środowiskowych,
  • Pozyskaniu odpowiednich graficznych danych pomocniczych jak fotografie, schematy czy szkice,
  • Wywiadu z Użytkownikiem o problemach aktualnie występujących w instalacji i dyskusji na temat pożądanych efektów

2. Instalacja Loggera danych u Klienta

Urządzenie pomiarowe instalujemy w Państwa magistrali sprężonego powietrza na okres ok. dziesięciu dni roboczych.Aby uzyskać dokładny obraz dynamiki system, AIReport zawiera mnóstwo różnych instrumentów i czujników, które instaluje się w strategicznych miejscach systemu. Osprzęt pomiarowy zawiera:

  • Czujniki ciśnienia celem pomiaru ciśnienia systemowego,
  • Pomiar zużycia energii celem pomiaru aktualnego zużycia energii przez sprężarki,
  • Kalorymetryczny pomiar przepływu do pomiaru wydajności sprężarek oraz zapotrzebowania całego systemu. Używane przez naszych Inżynierów przepływomierze to najwyższej jakości urządzenia pomiarowe z certyfikacją ATEX i błędem pomiarowym wynoszącym 0,02%,
  • Wejścia transoptowe do monitoringu cyfrowych sygnałów takich jak praca silnika czy obciążenie sprężarki,
  • Pomiar temperatury, np. temperatury panującej w sprężarkowni w korelacji z osiąganymi parametrami maszyn,
  • Pomiar temperaturowego punktu rosy sprężonego powietrza, celem określenia efektywności systemu uzdatniania,

Dane z czujników są przesyłane do loggera, który rejestruje informacje o obciążeniu/biegu jałowym sprężarki. System pomiarowy nadaje się do wszelkich typów sprężarek, nawet do regulowanych przetwornicą częstotliwości. Urządzenie pomiarowe rejestruje w trybie ciągłym przepływ poprzez pomiar różnicy ciśnień. Informacje zapisywane w loggerze stanowią bazę efektywnej optymalizacji

3. Kompletna analiza BOGE AIReport

Na początku ważne jest zużycie. Za pomocą AIReport nasi Inżynierowie ustalają jakie jest rzeczywiste zapotrzebowanie na sprężone powietrze. Dokładne dane pozwalają ustalić, jak wiele energii pobiera z sieci każda z wersji instalacji urządzeń. Stanowi to podstawę do następnego kroku w dochodzeniu do zoptymalizowanej pod względem energooszczędności stacji sprężonego powietrza.

Używając własnego software, analiza AIReport może zidentyfikować niewłaściwe praktyki instalacyjne jak np. zbyt częste za- i wyłączanie sprężarek czy pracy przy zbyt wysokim ciśnieniu jak też określić straty ciśnienia w rurociągach. Następnie tworzymy dokładne wykresy obciążenia całej instalacji w danym okresie czasowym. Są one potem używane do analizy systemu z różnych perspektyw i oferują wgląd w działania operacyjne użytkownika i odpowiadające im zapotrzebowanie powietrza.

4. Planowanie stacji sprężarek – BOGE Compressor Sizing Tool (CST)

Jeśli zapotrzebowanie na sprężone powietrze i warunki wykorzystania urządzeń są dokładnie znane, to można przystąpić do planowania. Wymagany poziom ciśnienia, wydajność, jakość sprężonego powietrza, dane dotyczące zużycia energii i wydajności – wszystkie parametry nowego systemu zasilania sprężonym powietrzem są uwzględniane w projekcie stacji sprężonego powietrza.

Nasi Inżynierowie, którzy zajmują się projektowaniem stacji sprężonego powietrza, są kompetentnymi partnerami do rozmów. Celem współpracy jest dokładne dopasowanie pracy stacji sprężonego powietrza do indywidualnego zapotrzebowania. W ten sposób możliwe jest korzystne wykorzystanie wszystkich możliwości oraz zaoszczędzenie energii. Zebrane dane transferowane są następnie do unikalnego software BOGE: Compressor Sizing Tool (CST) celem symulacji zapotrzebowania energii dla różnych scenariuszy. Następnie nasi eksperci porównują różne wersje tak aby wybrana opcja cechowała się najwyższą efektywnością.

Energia elektryczna to nawet do 90% całkowitych kosztów wytwarzania sprężonego powietrza. Zwrócenie uwagi na zużycie energii przez sprężarki i akcesoria jest więc nieomalże koniecznością. W wielu stacjach sprężonego powietrza możliwe jest osiągnięcie istotnych oszczędności energetycznych – nawet 30%.

obniżenie ciśnienia poprzez sterowanie nadrzędne
BOGE Airtelligence Provis 2.0
~ 5 %
po obniżeniu ciśnienia niższe straty z tytułu nieszczelności ~ 5 %
optymalne obciążenie urządzeń sterowanych przez sterownik
BOGE Focus Control 2.0
~ 10 %
efektywne stopnie sprężające BOGE Effilence
optymalizowane i oszczędne silniki, klas IE3 lub IE4
~ 10 %
~ 30 %

Pytania?

Jeśli są Państwo zainteresowani pomiarem BOGE AIReport, prosimy o kontakt.