Finansowanie

Strona główna » Rozwiązania » Finansowanie

Finansowanie

Zakup naszych sprężarek stanowi inwestycję w nowoczesne technicznie i niezawodne rozwiązanie, dlatego w zależności od konkretnych potrzeb oferujemy trzy atrakcyjne opcje finansowania: wynajem BOGE, ryczałt BOGE oraz kontraktowanie BOGE.

Wynajem BOGE

BOGE Rental to opcja finansowania wynajmu dodatkowego sprzętu do wytwarzania sprężonego powietrza w sytuacjach, gdy pojawia się nieoczekiwane zapotrzebowanie na sprężone powietrze lub gdy konieczne jest ograniczenie szczytowej wydajności. W takich przypadkach możesz łatwo wypożyczyć sprężarkę, która spełni Twoje wymagania, w krótkim czasie i na korzystnych warunkach.

Ryczałt BOGE

BOGE Flatrate to rozwiązanie umożliwiające finansowanie niezawodnego zasilania sprężonym powietrzem po stałej cenie i na podstawie bezpiecznej kalkulacji. Za ustaloną stałą cenę otrzymasz od nas ilość sprężonego powietrza, jakiej potrzebujesz w tym okresie.

Kontraktowanie BOGE

BOGE Contracting to oferta dla odbiorców hurtowych, którzy preferują sprężone powietrze bez żadnego ryzyka. Ta opcja daje największe możliwe bezpieczeństwo dostaw w rozsądnych cenach. Poziomy zużycia sprężonego powietrza są obliczane za pomocą elektronicznego odczytu licznika, podobnie jak w przypadku zasilania elektrycznego. Umowa na dostawę sprężonego powietrza lub azotu określa koszt wytworzenia 1m3 tego medium, przy czym ten koszt jest stały w okresie obowiązywania umowy.W przypadku zwiększonego zapotrzebowania obowiązuje ustalona w umowie cena wytworzenia sprężonego powietrza czy azotu. BOGE analizuje potrzeby użytkownika (zapotrzebowanie na sprężone medium, jego jakość itp.) oraz odpowiednio buduje i dostarcza kompletny system sprężonego powietrza czy azotu. Całkowitaeksploatacja i obsługa leży po stronie dostawcy rozwiązania czyli BOGE. Sprężarki są pod stałym nadzorem centrum serwisowego.

Jakie są zalety BOGE Contracting?

  • odciążenie budżetu użytkownika poprzez zachowanie własnych funduszy inwestycyjnych
  • gwarancja profesjonalnej obsługi systemu sprężonego powietrza czy azotu i związana z tym redukcja kosztów jego obsługi
  • optymalizacja zarządzania przedsiębiorstwem, co oznacza zwiększaniekosztów zmiennych zamiast stałych, czyli wydatków ponoszonych niezależnie od wielkości produkcji. Koszty zmienne to wydatki związanie z rozmiarem prowadzonej działalności. Zwiększając produkcję potrzebujemy więcej sprężonego powietrza, które w wersji jego zakupu po ustalonej cenie za 1 m3 jest kosztem zmiennym. Ponadto istotnym aspektem kosztowym jest fakt, że w sytuacji, kiedy kupuje się sprężone powietrze, jego koszt jest całkowicie kosztem uzyskania przychodu. W przypadku, kiedy mamy własne sprężarki, możemy od przychodu odliczać tylko amortyzację sprężarek i rachunki za energię.