Gwarancja 5 lat

Rozszerzona, 5-letnia gwarancja bestcair

Prosimy o zapoznanie się z systemem 5-letniej gwarancji bestcair© na sprężarki niemieckiego producenta BOGE Kompressoren, którego jesteśmy oficjalnym Przedstawicielem na terenie Polski. 1 rok gwarancji to obowiązek producentów z UE, 2 rok gwarancji to zwyczajowe zachowanie producentów, lata gwarancji 3, 4 i 5 to prezent ze strony BOGE. Gwarancja dotyczy głównych komponentów sprężarki: np. stopień śrubowy BOGE Effilence, silnik elektryczny, chłodnice czy sterownik elektroniczny.

5-letnia gwarancja jest bezpłatna. Dodatkowo nie ogranicza jej żaden godzinowy limit pracy, a tylko 5 letni okres od daty dostawy urządzenia.

Główne zalety systemu 5-letniej gwarancji:

  • 5 letnia gwarancja na elementy sprężarki: jeżeli użytkownik zachowa harmonogram przeglądów, jeśli przeglądy będzie wykonywał autoryzowany partner BOGE i jeśli użytkownik będzie używać oryginalnych części szybkozużywających, zminimalizuje ryzyko awarii sprężarek oraz czasy przestojów oraz uzyska optimum funkcjonalności urządzeń.

  • Dokładne planowanie budżetowe: 5-letnia gwarancja pozwala na dokładne zaplanowanie corocznych wydatków związanych z serwisem urządzeń. Żadnych dodatkowych, nieprzewidzianych rachunków w ciągu następnych 5-ciu lat !                  

  • Zabezpieczona niezawodność: rutynowe przeglądy dają pewność, iż sprężarki pracują na optimum ich funkcjonalności, minimalizując koszty ewentualnych awarii i przestojów. Co więcej, w przypadku jakiejś awarii 5-letnia gwarancja pokrywa wszelkie wynikające z niej koszty.

  • Podwyższona wartość rezydualna: prowadzona internetowa książka serwisowa urządzenia zapewnia kontynuację gwarancji, nawet gdy użytkownik odsprzeda  sprężarkę innemu podmiotowi. Gwarancja może być kontynuowana do zakończenia 5-letniego okresu. Podwyższa to koszt odsprzedawanego urządzenia, gdyż znajduje się ono w trakcie pełnej gwarancji !

  • Zredukowane koszty zużycia energii: regularnie przeprowadzane przeglądy zapewniają, iż sprężarki pracują w optimum sprawności. Oznacza to, iż koszt zużycia energii jest absolutnie zminimalizowany i przewidywalny. Zapchane filtry, separatory i nieoryginalne oleje mogą skutkować podwyższeniem zużycia energii. Stosowanie “tanich” wkładów filtracyjnych powoduje zwiększone spadki ciśnienia na filtrach. Dla zobrazowania sytuacji: zwiększony spadek ciśnienia o 0,5 bara powoduje wzrost zużycia energii o 3%, co stanowi całoroczny koszt serwisowania urządzenia !

  • Spokój duszy: pojawiający się wraz 5-letnią gwarancją BOGE

Do pobrania: