Oferowane przez firmę BOGE elektroniczne systemy stabilizacji ciśnienia PressureSafe nie tylko gwarantują stałą jakość sprężonego powietrza, ale poprawiają także bezpieczeństwo pracy i okres trwałości poszczególnych komponentów instalacji, jakie zostały zastosowane do uzdatniania sprężonego powietrza. Po okresie postoju lub okresie mniejszego obciążenia, podczas których ciśnienie w sieci spada do poziomu ciśnienia atmosferycznego, istnieje niebezpieczeństwo, że osuszacz i filtry zostaną “roztrzaskane” przez sprężone powietrze o zbyt dużej prędkości przepływu. Systemy stabilizacji ciśnienia BOGE  BPS zapobiegają powstawaniu takich sytuacji.


BOGE PressureSafe – wersja z zaworem kulowym (G 1/2” – 2”)

 

BOGE PressureSafe (BPS) łączy w sobie niezawodność i łatwą obsługę, co jest typowe dla marki BOGE. Urządzenia mogą pracować z jedną lub z kilkoma liniami uzdatniania oraz zapewniają wszechstronne zastosowanie dzięki licznym złączom oraz możliwościom konfiguracji.

Podstawowym elementem każdego układu stabilizacji ciśnienia BPS jest elektroniczna jednostka sterująca. Została ona stworzona całkowicie od nowa i zoptymalizowana tak pod względem elektronicznym, jak i pneumatycznym. Przetwornik ciśnienia, wyświetlacz oraz bazujący na modulacji długości impulsu algorytm sterujący umożliwiają komunikację z nadrzędnymi systemami sterowania maszyn. Zintegrowany w BPS czujnik pomiarowy ciśnienia pozwala jednocześnie na uzyskanie jedynej w swoim rodzaju integracji systemu sprężonego powietrza.

Urządzenia są dostępne w zakresie ciśnień roboczych 0,5 – 16 bar w 2 wariantach: jako wersja z zaworem kulowym w zakresie średnic przyłączeniowych od G ½ do G 2 oraz w zakresie średnic od DN50 do DN150 w konfiguracji z zaworem odcinającym z opcjonalnymi wyłącznikami pozycyjnymi, co pozwala obserwować położenie BPS poprzez wyświetlanie odpowiedniej informacji w nadrzędnym sterowniku. Gdy BPS zamyka się z powodu zbyt niskiego ciśnienia, wiadomość o tym jest automatycznie w tym samym momencie przekazywana do systemu sterowania umożliwiając użytkownikowi zbadanie przyczyny spadku ciśnienia.

Główne funkcje BPS 

BPS posiada 2 główne funkcje:

  • Zapewnienie jakości powietrza — jakość powietrza jest głównym kryterium w większości systemów sprężonego powietrza, a wszelkie odchylenia od wymaganego standardu mogą prowadzić do problemów w sieci (korozja rurociągów itp.) oraz w miejscach odbioru (uszkodzenie urządzeń, zanieczyszczenie finalnego produktu, itp.). Jednak wiele systemów działa bez stabilizatorów ciśnienia, co oznacza, że ​​gdy sprężarka uruchamia się i zaczyna dostarczać sprężone powietrze do pustej sieci, pojawia się brak oporu ze strony ciśnienia sieciowego, na skutek czego powietrze ma jeszcze niskie ciśnienie skutkujące zwiększeniem prędkości przepływu w orurowaniu. Zainstalowane za sprężarką urządzenie do uzdatniania sprężonego powietrza pracują więc na znacznie zwiększonych przepływach – niż te, które były podstawą ich selekcji – do czasu osiągniecia wymaganego ciśnienia systemowego. W tym czasie istnieje niebezpieczeństwo, że sprężone powietrze przepłynie przez filtry i osuszacz ze zbyt dużą prędkością. Może to prowadzić do uszkodzenia elementów filtracyjnych oraz podwyższenia ciśnieniowego punktu rosy osuszacza chłodniczego. W rezultacie w przewodzie rurowym i powietrzu procesowym pojawiają się zanieczyszczenia takie jak olej, cząstki stałe lub woda. Za pomocą BPS można ustawić minimalny poziom ciśnienia jako optymalnego ciśnienia dla uzdatniania powietrza, co zapewni utrzymanie tego ciśnienia podczas procesu uzdatniania, pozwalając tylko idealnie uzdatnionemu powietrzu na wejście do sieci sprężonego powietrza.
  • Ograniczenie wycieków sprężonego powietrza — gdy system sprężonego powietrza jest wyłączany (nie jest używany), sprężone powietrze zgromadzone w zbiorniku powietrza i rurociągach często jest bezpowrotnie tracone z powodu wycieku w sieci. W takim przypadku konieczne jest dodatkowe uruchamianie sprężarek w weekendy, w celu wyrównania strat spowodowanych przez nieszczelności w sieci sprężonego powietrza, co generuje niepotrzebne koszty. Dzięki systemowi stabilizacji ciśnienia BOGE PressureSafe można o tym zapomnieć. Jeżeli tylko ciśnienie powietrza zmagazynowane w zbiorniku i rurociągach zaczyna spadać poniżej zadanej wartości, system BPS odcina sprężarkę wraz z systemem uzdatniania od reszty sieci, celem utrzymania zadanej wartości ciśnienia.

 

Elektroniczne systemy stabilizacji ciśnienia BPS są wręcz niezbędne w przypadku systemu z kilkoma liniami uzdatniania sprężonego powietrza. Zapewniają one sprężone powietrze o niezmiennie wysokiej jakości. System stabilizacji ciśnienia odcina sieć sprężonego powietrza, np. w przypadku awarii osuszacza lub filtra. Zapewnia to nie tylko jakość powietrza, lecz również chroni sieć oraz produkcyjne punkty odbioru.

Zawór BPS nie tylko zapewnia stałą optymalną jakość powietrza, ale także znaczny zwrot z inwestycji poprzez zmniejszenie ilości traconego powietrza w wyniku wycieku. To niewielkie, proste, ale skuteczne urządzenie oferuje zatem wiele korzyści. Nie warto go nie doceniać.