Prawidłowa wentylacja sprężarkowni zapewnia ciągłość produkcji sprężonego powietrza oraz minimalizuje koszty serwisu sprężarek. W celu zapewnienia efektywnej pracy układu wentylacji wykorzystuje się systemy automatyki, które w sposób płynny sterują instalacją w zależności od zadanych parametrów. Firma BOGE KOMPRESSOREN opracowała innowacyjny sterownik nadrzędny Airtelligence Provis 3.0, który oprócz rozlicznych funkcji sterowania i optymalizacji pracy sprężarek, zapewnia także sterowanie wentylacją sprężarkowi. Nie jest zatem koniecznym zastosowanie dodatkowej automatyki.  

Podstawowe funkcje, układu wentylacji to zapewnienie świeżego powietrza z zewnątrz do chłodzenia, odprowadzenie ciepłego powietrza procesu sprężania na zewnątrz oraz utrzymanie odpowiednich warunków temperaturowych w sprężarkowni zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń.

Typowy układ wentylacji składający się z czerpni powietrza oraz izolowanych kanałów wyrzutowych wraz z ręcznymi przepustnicami odcinającymi. Taka instalacja wymaga stałego nadzoru użytkownika.

onadto wentylacja powinna być efektywna, tzn. pozwalać na odzysk ciepła wytwarzanego podczas pracy sprężarek, które może być wykorzystane do ogrzewania pomieszczeń lub innych celów, co z kolei przekłada się na oszczędność energii. Istotnym jest zastosowanie izolowanych kanałów wentylacyjnych oraz przepustnic odcinających w wersji zmotoryzowanej tzn. wyposażonych w automatyczne napędy. Umożliwia to wykorzystanie energii cieplnej do dogrzewania pomieszczeń poprzez nadmuch ciepłego powietrza. W celu zapewnienia efektywnej pracy układu wentylacji wykorzystuje się dodatkowe funkcje sterownika Airtelligence, które w sposób płynny regulują i sterują instalacją w zależności od zadanych parametrów. Polega to na skoordynowaniu informacji o pracy sprężarek i innych komponentów układu sprężonego powietrza oraz pomiarach temperatury: wewnętrznej i zewnętrznej. Czujniki temperatury przekazują sygnały do sterownika, który odpowiednio koryguje stopień otwarcia przepustnic. Pomiar wstęgi (różnicy) temperatur wewnętrznej i zewnętrznej ma za zadanie nie dopuścić do nadmiernego wzrostu lub obniżenia się temperatury w sprężarkowni.

Wysokojakościowe algorytmy sterujące Airtelligence Provis 3.0 dobierają optymalną pod względem zużycia energii kombinację sprężarek i dodatkowych elementów. Bazując na aktualnym zapotrzebowaniu na sprężone powietrze, optymalizuje on pracę pod obciążeniem oraz na biegu jałowym oraz eliminuje energetycznie kosztowny tryb pracy ze zbyt wysokim ciśnieniem. To niejako główne zadanie sterownika, którego funkcjonalność można jednakże rozbudować. Opcjonalny moduł softwaru Airlogic wpływa na poprawę funkcjonalności całej instalacji sprężonego powietrza: przepustnice wielopłaszczyznowe na ssaniu jak też w kanałach odprowadzających oraz inne komponenty peryferyjne – wszystko można prosto i intuicyjnie ze sobą połączyć oraz sterować np. w zależności od temperatury czy też aktualnych wymagań.

Inteligentny sterownik Airtelligence Provis 3.0 firmy BOGE umożliwia sterowanie danymi nieograniczonej liczby sprężarek i komponentów a więc także sterowanie wentylacją sprężarkowni.

Airtelligence Provis 3.0 to sterownik o wymiarach obudowy (szer. x wys. x głęb.) 600 mm x 600(644) mm x 211 mm w postaci w pełni wyposażonej i okablowanej rozdzielnicy metalowej o klasie ochrony IP55, wyposażonej w duży dotykowy ekran 15,6” (344 mm x 194 mm) z intuicyjną obsługą dotykową, który może też być podłączony do komputera PC, tabletu czy smartfona.

Sterownik można stosować w zakresie temperatur roboczych (otoczenia) 0°C – 45°C. Provis posiada także zintegrowany interfejs Modbus. Aby komunikacja pomiędzy różnych produktami i typami urządzeń funkcjonowała bezpiecznie i niezawodnie, BOGE stosuje protokół  komunikacji OPC UA oferujący otwartą wymianę danych.

 

Zalety systemu sterowania wentylacją Airtelligence Provis 3.0:

Brak konieczności stosowania odrębnego systemu sterowania wentylacją – nadrzędny sterownik jako rozwiązanie „wszystko w jednym”.

Bezpieczeństwo – precyzyjne monitorowanie temperatur otoczenia i pracy urządzeń minimalizujące ryzyko wystąpienia nieoczekiwanych awarii a także zastosowanie bezpiecznego protokołu  wymiany danych OPC UA (zabezpieczenie przed hakerami).

Optymalizacja układu wentylacji – automatyczne dostosowywanie się układu wentylacji do aktualnych potrzeb, co oznacza brak konieczności stałego nadzoru użytkownika.

Redukcja kosztów – optymalna temperatury pracy oznacza niższe koszty eksploatacji urządzeń sprężarkowni.

Łatwość obsługi – intuicyjny, wygodny (duży – 15,6”), dotykowy ekran panelu sterownika zapewnia przyjazną eksploatację.