statki

Obszary zastosowań

Urządzenia BOGE zapewniają możliwość wytwarzania powietrza użytkowego, które następnie znajduje zastosowanie w wielu aplikacjach na statkach. Są to zarówno sprężarki bezolejowe serii BOGE SO czy BOGE Bluekat, jak i sprężarki z wtryskiem oleju BOGE S. Tylko wysokiej jakości bezolejowe powietrze sterujące zapewnia ciągłą i niezmienną wydajność urządzeń sterujących i monitorujących. BOGE oferuje powietrze w 100% wolne od oleju. Bezolejowe sprężarki serii BOGE SO czy BOGE Bluekat zapewniają najwyższą jakość powietrza, która gwarantuje prawidłową pracę urządzeń sterujących przy maksymalnych oszczędnościach energii elektrycznej.

  sprężarka boge

Zaawansowana technologicznie jakość wykonania i innowacyjna zasada funkcjonalności to główne cechy serii SO. Sprężarki BOGE z tej serii produkują bezolejowe sprężone powietrze w sposób bezpieczny i ekonomiczny. Opcje: z przetwornicą częstotliwości i wersje chłodzone powietrzem lub wodą. Powietrze całkowicie bezolejowe odpowiadające wymaganiom normy ISO 8573-1 klasa „0“.

Praktycznie na każdym statku spotykamy pneumatyczną instalację rozruchu silnika głównego i silników agregatów prądotwórczych. Większość jednostek pływających wyposażona jest w silnik główny odpowiedzialny za napęd statku. W celu inicjacji pracy silnika spalinowego konieczny jest jego rozruch. Właśnie takim wspomaganiem rozruchu, czyli pierwszym wprawieniem tłoka w ruch, jest dostarczenie do cylindra sprężonego powietrza. Aby szybkość ruchu była wystarczająco skuteczna stosuje się sprężone powietrze tzw. wysokiego ciśnienia, czyli z zakresu 30-35 czy nawet 40 bar. Ponieważ układ ten odpowiada bezpośrednio za bezpieczeństwo statku, musi być on wyposażony w 100%  rezerwę.  Z tego samego powodu również towarzystwo klasyfikujące dany statek, czyli nadzorujące jego wykonanie i bezpieczeństwo, szczególnie bacznie przygląda się sprężarkom rozruchowym, ich jakości oraz dostępności do międzynarodowej sieci serwisowej. Sprężarki wysokociśnieniowe serii SRH produkcji BOGE Kompressoren GmBH, w zakresie mocy 3-37 kW, doskonale nadają się do tego typu aplikacji.

Ponieważ wolna powierzchnia to zawsze problem na statku, sprężarki posiadają kompaktową budowę czyniącą je idealnymi do instalacji w ciasnych pomieszczeniach. Dzięki ich wysokiej jakości i solidnym komponentom, sprężarki rozruchowe BOGE mogą bezproblemowo funkcjonować nawet w temperaturze otoczenia +45C, a skutkiem pracy na wolnych obrotach, jest ich wyjątkowo długa techniczna żywotność.

Sprężarki rozruchowe

Sprężarki rozruchowe: modele typoszeregów SRH-/RH zaopatrują „kołyszące się” warunki instalacyjne stałym wysokim ciśnieniem. Są zupełnie niewrażliwe na wysokie temperatury otoczenia w maszynowni i zapewniają długą żywotność. Zakres zainstalowanych mocy silników elektrycznych wynosi 3 – 37 kW.

Kolejnym miejscem zastosowań sprężarek jest powietrze robocze oraz instrumentowe – służące do napędu i sterowania urządzeniami kierującymi statkiem. W takim przypadku zadbano o to by najwyższą jakość sprężonego powietrza można było uzyskać nawet w najtrudniejszych warunkach pracy, stosując sprężarki BOGE Maritime S-3. Oparte są one na sprężarkach serii S generacji 3 oraz osuszaczach powietrza tak ziębniczych, wbudowanych, jak i niejednokrotnie adsorpcyjnych wolnostojących. Sprężarki S-3 nie tylko mogą pracować w najtrudniejszych warunkach termicznych (do 45 °C temperatury otoczenia ), ale nawet w czasie sztormu w przechyle. Gwarantuje to ich niezawodność, a standardowe wyposażenie jak specjalne filtry, silnik morski, specjalne okablowanie, wzmocniona konstrukcja separatora itd. wychodzi naprzeciw najtrudniejszym warunkom pracy dla tych urządzeń. Dodatkowo, na życzenie towarzystwa klasyfikującego statek, każda z tych maszyn może być sprawdzona przez inspektora i indywidualnie certyfikowana.

Sprezarki powietrza instrumentowego

Sprężarki powietrza instrumentowego i remontowego: kompleksowe rozwiązanie z zakładów BOGE wychodzi naprzeciw nowoczesnej technice okrętowej. Ze względu na minimalizację czasów przestoju urządzenia BOGE dostarcza kompletne systemy sprężonego powietrza na statki. Czy to zbiornik, osuszacz czy też kontrola poziomu oleju – wszystko jest okablowane i gotowe do podłączenia.

W wielu wypadkach statki potrzebują także stałego zapotrzebowania na azot.

Z powodu „neutralnych” właściwości azotu, generatory azotu typoszeregu N firmy BOGE zabezpieczają ładunek taki jak metan przed kontaktem w warunkach tlenowych. Inne zastosowanie to przepłukiwanie zbiorników i linii olejowych azotem pomagające pozbyć się resztkowych zanieczyszczeń. Azot służy także przedłużeniu okresu trwałości produktów spożywczych w czasie trwania długiego transportu morskiego.

Obecne regulacje morskie stają się coraz bardziej rygorystyczne i wskutek tego tankowce LNG (gaz płynny) są zobowiązane do posiadania generatora azotu na pokładzie (także dlatego, iż generator obniża punkt rosy do ok. -40°). Coraz więcej statków używa LNG jako paliwa napędowego. Zbiorniki muszą by z zatem inwertowane, ponieważ LNG raczej łatwo reaguje z wodą. Dlatego też bardzo istotne jest aby utrzymywać zbiorniki tak suche jak tylko jest to możliwe.

Uzdatnianie sprężonego powietrza w przemyśle morskim

Środowisko morskie charakteryzuje się zwiększoną wilgotności powietrza. Powietrze morskie składa się z drobin wody morskiej, jodu, bromu, wapnia i magnezu. Kiedy fale morskie rozbijają się
o konstrukcję jednostki morskiej, kropelki wody zaczynają się unosić w powietrzu, parują i wytrącają się z nich cząsteczki soli oraz jodu. Ten swoisty aerozol powstały dzięki sile przyrody powoduje, że warunki pracy sprężarek i osuszaczy są trudniejsze, bardziej wymagające niż w środowisku lądowym.

Dlatego urządzenia przeznaczone do pracy na morzu powinny być wykonane z materiałów, które przedłużą żywotność maszyn i urządzeń lub przynajmniej opóźnią szkodliwe działanie tych niekorzystnych czynników.

W zakresie filtracji i uzdatniania sprężonego powietrza takim specjalnym wykonaniem objęte są wkłady filtracyjne i osuszacze powietrza. Wkłady filtracyjne specjalnego wykonania to takie, które mają lepsze jakościowo wybrane elementy w swojej budowie.  Są to końcówki wkładów filtracyjnych, które są wykonane ze stali nierdzewnej zamiast z aluminium, natomiast materiał filtracyjny jest wykonany z włókna szklanego bez lepiszczy.

W przypadku osuszaczy ziębniczych podzespoły układu chłodniczego są pokryte specjalnym lakierem odpornym na warunki agresywnego morskiego środowiska. Gdy osuszacze chłodnicze są wykonane
w wersji z chłodzeniem wodnym, a układ skraplacza może mieć kontakt z wodą morską producent może wykonać taki skraplacz w wersji „sea water resistant”, co oznacza wykonanie ze stopu miedzi
i niklu lub zabezpieczenie specjalną powłoką ochronną.

Do innych wymagań stawianych osuszaczom i filtrom pracującym w przemyśle morskim,
w szczególności na jednostkach pływających należy odpowiedni monitoring pracy tych urządzeń.  Monitoring urządzeń uzdatniających sprężone powietrze, głównie osuszaczy sprężonego powietrza polega na rejestracji sygnałów oraz symptomów diagnostycznych.

Do sygnałów diagnostycznych osuszaczy sprężonego powietrza należą przede wszystkim:

  1. Pomiar ciśnieniowego punktu rosy,
  2. Pomiar temperatury sprężonego powietrza na wlocie do osuszacza,
  3. Sygnał zasilania i działania automatycznego drenu kondensatu.

 

Certyfikacja

Urządzenia przeznaczone dla przemysłu morskiego poddawane są kontrolom, których celem jest zmniejszenie ryzyka, tzw. zarządzanie ryzykiem.  W tym celu właściciele i użytkownicy jednostek morskich współpracują z jednostkami klasyfikującymi. Jednostki te pomagają zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo i niezawodność obiektów, a więc i urządzeń poprzez klasyfikację zapewniając, że fazy projektowania, budowy i eksploatacji spełniają wymagania odpowiednich przepisów i regulacji. Regulacje te dotyczą także urządzeń do sprężania i uzdatniania gazów.

Przy produkcji i dostarczaniu swoich urządzeń do przemysłu morskiego BOGE współpracuje
z różnymi jednostkami według życzenia armatora, a są to najczęściej Polski Rejestr Statków, Germanischer Lloyd czy DNV.