Klasa energetyczna to parametr określający zużycie prądu przez urządzenie zgodnie z unijnymi dyrektywami. Wskazuje ona na efektywność produktu. Klasy energetyczne podawane są w skali od A+++ do G, gdzie A+++ oznacza najlepszą klasę urządzeń o najmniejszym zużyciu energii. W przypadku częstego użytku warto wybierać więc urządzenia z klas A, ponieważ im wyższa klasa energetyczna, tym oszczędniejsze działanie.

klasa-energetyczna-sprezarki

A jaka jest najwyższa klasa energetyczna sprężarek?

Koszty energii to największa składowa całego kosztu cyklu życia sprężarki. Wybierając sprężarkę interesuje nas jej niska energochłonność. Jednym z lepszych wskaźników poziomu zużycia energii sprężarki jest moc specyficzna [kW/(m3/min)] czyli stosunek mocy pobieranej przez sprężarkę w [kW] w fazie tłoczenia do wydajności sprężarki w [m3/min]. Jest to parametr świadczący o efektywności sprężarki i dobry wskaźnik jej prawdziwej wartości. Moc specyficzną można łatwo porównać do wskaźnika zużycia litrów paliwa na 100 km – wskaźnika stosowanego w przemyśle samochodowym, ułatwiającego użytkownikom podjęcie decyzji co do zakupu.

Pamiętajmy jednakże, iż pozostaje jeszcze problem pracy sprężarki w odciążeniu (inaczej na biegu jałowym). Nowoczesne sprężarki pracując na biegu jałowym zużywają ok. 20-30% mocy obciążenia maksymalnego, pobierając energię lecz nie wytwarzając sprężonego powietrza. Oznaką tego, iż występuje problem jest niski stosunek godzin pod obciążeniem do całkowitych godzin pracy sprężarki. Można to sprawdzić poprzez odczyt na sterowniku sprężarki. Jeśli godziny pracy pod obciążeniem stanowią ok. 40% lub mniej całkowitych godzin pracy sprężarki, oznacza to, iż można wprowadzić ulepszenia, gdyż poprawnie zaprojektowane instalacje sprężonego powietrza, z właściwie dobranymi zbiornikami powietrza i dobrym sterowaniem sprężarek, cechują się wskaźnikiem nawet powyżej 90%.

Większość sprężarek pracuje w obciążeniu częściowym ze względu na różne powody – fluktuacje zapotrzebowania, przewymiarowanie sprężarki, zmiany w systemie produkcyjnym itd. W instalacji użytkownik płaci za energię, podczas gdy sprężarka pracowała w dociążeniu, jak i w czasie, kiedy pracowała na biegu jałowym, a wskaźnikiem obrazującym to, co powinno użytkownika interesować jest energia specyficzna, czyli [kWh/m3] obejmująca pobór mocy w obu stanach pracy sprężarki. Dlatego chyba najlepszym sposobem określenia efektywności energetycznej jest moc specyficzna [kW/(m3/min)] układu sprężonego powietrza. Ten wskaźnik odzwierciedla zdolność systemu sprężonego powietrza do utrzymania wysokiej efektywności w zakresie całego zakresu produkcji. Nie jest to łatwe do określenia w przypadku nowej instalacji, chyba że istnieje już pracująca podobna „bliźniacza”, ale jest nieskomplikowane w przypadku istniejącej instalacji za pomocą profesjonalnego audytu stacji sprężonego powietrza.

Renomowani producenci, jak BOGE, publikują dane techniczne swoich sprężarek, czyli m.in. także dane dotyczące mocy specyficznej.  Co więcej, są one tak dokładne, iż BOGE nie obawia się ewentualnych prób odbiorczych. Wystawia to BOGE świadectwo poważnego, uczciwego dostawcy.