Czy kiedykolwiek zastanawialiście się jak istotne są osuszacze powietrza, tak aby Państwa cały system sprężonego powietrza działał prawidłowo, zwłaszcza gdy temperatura otoczenia zaczyna wzrastać w miesiącach letnich ? Poniżej postaramy się wyjaśnić dlaczego zachodzi potrzeba osuszania sprężonego powietrza i jaki wpływ na Państwa układ sprężonego powietrza ma osuszacz kiedy jest niewłaściwie dobrany lub gdy nie pracuje prawidłowo.


Dlaczego osuszamy sprężone powietrze ?

Powietrze atmosferyczne zasysane przez sprężarkę zawsze zawiera parę wodną. Jednakże jej zawartość w powietrzu może się różnić i w największym stopniu zależy od temperatury otoczenia oraz jego wilgotności względnej. Kiedy temperatura powietrza wzrasta w trakcie procesu sprężania – tak jak w czasie gorących letnich dni – zdolność powietrza do zatrzymywania wilgoci również wzrasta tym samym zwiększa się zawartość wody w powietrzu. Kiedy następnie powietrze zostanie schłodzone jego zdolność zatrzymywania wilgoci jest redukowana, co powoduje przekształcenie się pary wodnej w kondensat – zjawisko wykraplania. Kondensat ten jest następnie usuwany w chłodnicy końcowej sprężarki, w separatorze cyklonowym lub / oraz zbiorniku sprężonego powietrza zamontowanym po stronie tłocznej sprężarki. Jednakże nawet w tym wypadku, powietrze może być kompletnie nasycone parą wodną. Jest to przyczyną, iż wraz z dalszym ochładzaniem się sprężonego powietrza, kondensat może zbierać się w systemie rurociągów i w instalacjach wewnątrz maszyn po stronie odbiorów. Awarie systemu, kosztowne przestoje produkcyjne i zwiększone nakłady serwisowe na usunięcie problemów są nieuniknione bez posiadania odpowiedniego systemu osuszania powietrza.


Jaki wpływ ma wielkość osuszacza na jego efektywność ?

Temperatura i ciśnienie wpływają na zawartość wody w powietrzu. Dlatego osuszacze powietrza są klasyfikowane pod względem przepływu jak też poziomu wilgoci tzw. ciśnieniowego punktu rosy (PDP). Z powodu tej zależności, osuszacze posiadają tzw. współczynniki korekcyjne. Są one zazwyczaj podane przez producenta i pomagają określić jaka wielkość osuszacza jest odpowiednia do specyficznych warunków pracy. W rezultacie wielkość osuszacza będzie miała oddźwięk jego poprawnej pracy w warunkach panujących na instalacji. Dlatego też podczas doboru osuszacza, ważnym jest uwzględnienie jaki będzie wzrost temperatury w miesiącach letnich. Przypomnijmy: korelacja temperatury otoczenia w sprężarkowni wynoszącej +35 oC a co za tym idzie powietrza wlotowego do osuszacza chłodniczego o temperaturze +45 oC powoduje aż 40% spadek wydajności efektywnego osuszania powietrza. Powodować to może w skrajanych przypadkach unieruchomienie maszyn technologicznych skutkując zatrzymaniem całego ciągu produkcyjnego w zakładzie.


Czy miejsce instalacji odgrywa rolę ?

Jak najbardziej! lokalizacja systemu sprężonego powietrza znacznie wpływa na pracę osuszacza. Powodem jest fakt, iż im chłodniejsze powietrze zasysa sprężarka, tym chłodniejsze powietrze trafia do osuszacza. Efektywność osuszacza może być poprawiona w przypadku instalacji w chłodniejszym miejscu. Należy pamiętać, że sam osuszacz również wymaga cyrkulacji powietrza w jego otoczeniu. Im lepsze warunki powietrza w otoczeniu osuszacza tym efektywniejsza jego praca.

Czy Państwa osuszacz jest zatem gotowy na porę letnią ? Poza sprawdzeniem czy osuszacz został właściwie dobrany, proszę nie zapomnieć o konieczności jego odpowiedniego serwisu. Postępując zgodnie z instrukcją obsługi producenta, nie tylko zmniejszamy nakłady serwisowe, ale także uzyskujemy pewność, iż osuszacz będzie działał prawidłowo, pewnie i efektywnie oraz iż jest gotowy na długie gorące letnie dni.


Zainteresował Państwa nasz artykuł ?

W przypadku podejrzeń niepoprawnej pracy układu osuszania w Państwa Zakładzie – zapraszamy do kontaktu z nami. Zdiagnozujemy i pomożemy rozwiązać problem.