Sprężone powietrze jest praktycznie nieodzowne w każdym zakładzie przemysłowym, ale jest kosztowne w zakresie jego wytworzenia. Model finansowy BOGE Contracting czyli outsourcing sprężonego powietrza czy azotu gwarantuje użytkownikom wiele zalet. W ramach tej usługi BOGE podejmuje się stałej dostawy sprężonego powietrza lub azotu o gwarantowanej ilości i jakości oraz uzgodnionej cenie do odbiorników użytkownika z własnych źródeł zasilania zlokalizowanych bezpośrednio u użytkownika. Wystarczy przeznaczyć w zakładzie miejsce na sprężarkownię (chociaż brak miejsca również nie jest przeszkodą, dzięki kontenerowym stacjom sprężonego powietrza), a reszta pozostanie już w gestii BOGE.

Kupując sprężarkę BOGE, użytkownik inwestuje w nowoczesne i niezawodne urządzenie do produkcji sprężonego powietrza. Jednakże zamiast inwestować w całą stację sprężonego powietrza, użytkownik może płacić tylko za sprężone powietrze, które faktycznie zostanie zużyte. W związku z tym BOGE oferuje inną atrakcyjną opcję finansowania: BOGE Contracting – opcję dla klientów przemysłowych, która pozwala klientom uzyskać maksymalne bezpieczeństwo dostaw w przystępnych cenach. Poziomy zużycia sprężonego powietrza są określane za pomocą elektronicznego odczytu licznika, podobnie jak w przypadku zasilania elektrycznego.

BOGE Contracting, czyli sprzedaż sprężonego powietrza czy azotu funkcjonuje w oparciu o kilka przejrzystych zasad:

– umowa na dostawę sprężonego powietrza lub azotu określa koszt wytworzenia 1m3 tego medium, przy czym ten koszt jest stały w okresie obowiązywania umowy.

– BOGE analizuje potrzeby użytkownika (zapotrzebowanie na sprężone powietrze, jego jakość itp.) oraz odpowiednio buduje i dostarcza kompletny system sprężonego powietrza czy azotu lub też przejmuje od użytkownika do stałej obsługi  istniejące obiekty gospodarki sprężonym powietrzem, które poddaje następnie modernizacji dla uzyskania obniżki kosztów i założonych efektów

– całkowita eksploatacja i obsługa leży po stronie dostawcy rozwiązania czyli BOGE. Sprężarki są pod stałym nadzorem centrum serwisowego.

Jakie są zalety BOGE Contracting?

– odciążenie budżetu użytkownika poprzez zachowanie własnych funduszy inwestycyjnych

– gwarancja profesjonalnej obsługi systemu sprężonego powietrza czy azotu i związana z tym  redukcja kosztów jego  obsługi

– optymalizacja zarządzania przedsiębiorstwem, co oznacza zwiększanie kosztów zmiennych zamiast stałych, czyli wydatków ponoszonych niezależnie od wielkości produkcji. Koszty zmienne to wydatki związanie z rozmiarem prowadzonej działalności. Zwiększając produkcję potrzebujemy więcej sprężonego powietrza, które w wersji jego zakupu po ustalonej cenie za 1 m3 jest kosztem zmiennym. Ponadto istotnym aspektem kosztowym jest fakt, że w sytuacji, kiedy kupuje się sprężone powietrze, jego koszt jest całkowicie kosztem uzyskania przychodu. W przypadku, kiedy posiadamy własne sprężarki, możemy od przychodu odliczać tylko amortyzację sprężarek i rachunki za energię.

Wybierając BOGE Contracting, przenosicie na BOGE całość kosztów zakupu urządzeń a ponadto nie trzeba się już martwić o zlecanie okresowych przeglądów, jak też o awarie i ewentualne naprawy sprzętu. BOGE ponosi całościową odpowiedzialność za dostawę sprężonego medium. Ponadto zapewnia to niespotykaną elastyczność w zakresie wymaganych ilości sprężonego powietrza czy azotu na skutek koniunkturalnych wahań. W przypadku redukcji lub rozbudowy produkcji czy też zmiany Państwa lokalizacji, BOGE Contracting zapewnia pełną swobodę.