Zasady fizyki determinują fakt, iż podczas sprężania powietrza musi powstawać ciepło. Ilość wydzielanego ciepła zależy od rozmiaru sprężarki. Przykładowo, sprężarka o mocy nominalnej silnika 18,5 kW pod swoim pełnym obciążeniem generuje ciepło o ekwiwalencie mocy 18 kW !

 sprężarki18,5 kW mocy silnika zamienia się w 18 kW ciepła ? Dokładnie tak. Oznacza to, iż nieomalże cała pobierana przez sprężarkę energia zamienia się w ciepło. Oto przyczyna, z powodu której wytwarzanie sprężonego powietrza jest tak kosztowne.

Problemem w przypadku projektowania sprężarkowni jest tendencja umieszczania sprężarek w małych pomieszczeniach ze względu na fakt, iż sprężarki hałasują. Nawet większa ilość sprężarek potrafi być stłoczona w małej przestrzeni tak aby oszczędzać powierzchnię.  Ponieważ wentylacja kanałowa jest kosztowna, zazwyczaj występuje nieadekwatnie zwymiarowana dziura w ścianie sprężarkowni celem schłodzenia pomieszczenia maszynowni..

Sprężarki bez kanałów wentylacyjnych wydzielają ciepło do wnętrza sprężarkowni, ogrzewając pomieszczenie. W najgorszym przypadku, wentylator chłodzący sprężarki będzie zasysał podgrzane powietrze, co szybko doprowadzi do przegrzania się sprężarki. Wentylacja sprężarkowni musi skierować ciepło pochodzące ze sprężarek daleko od wlotu powietrza chłodzącego, tak aby ten problem nie występował. Nie należy zapominać także o dodatkowym wyposażeniu, jak np. osuszacze, gdyż te także generują ciepło podwyższając temperaturę w pomieszczeniu.

W chłodniejszym klimacie, ciepło odpadowe ze sprężarek może by użyte do celów ogrzewania. Często kanały wentylacyjne sprężarek można zmodyfikować poprzez regulację zima/lato, tak aby ciepło było wychwytywane zimą celem obniżenia rachunków grzewczych. Ciepło odpadowe może być także użyte do innych celów jak podgrzewania wody użytkowej, osuszania budynków itp.

Dobrym testem temperaturowym jest pomiar temperatury powietrza na króćcu tłocznym sprężarki. Jeśli wynosi ona ponad 35° C, występują powody do zmartwień. Głównym celem jest utrzymanie temperatury w sprężarkowni tak niskiej jak to jest tylko możliwe, ale oczywiście nie niżej temperatury zamarzania. Sprężarki pracują lepiej w niższych temperaturach. Uwzględniając jednakże fakt, iż chłodnicze oraz regenerowane na gorąco absorpcyjne osuszacze powietrza wymagają podczas doboru użycia tzw. faktorów korekcyjnych kiedy temperatura na wlocie do osuszacza wzrasta ponad +35C, istotą wentylacji będzie utrzymanie temperatury sprężania poniżej 35° C. Jeśli temperatura otoczenia będzie na tym poziomie, utrzymanie wymaganej temperatury sprężania nie będzie możliwe. Rozwiązaniem może być dodatkowy, drugi stopień chłodzenia sprężarkowni lub też przewymiarowanie osuszaczy, tak aby skompensować zwiększoną ilość wilgoci w powietrzu powstałą na skutek wyższej temperatury.