Poprawna wentylacja sprężarkowni nie tylko zapewnia nie tylko dostępność sprężonego powietrza lecz także minimalizuje koszty serwisu sprężarek. Podajemy kilka wskazówek celem zaprojektowania optymalnej wentylacji stacji sprężarek.

Lokalizacja. Aby być pewnym posiadania efektywnej wentylacji systemu sprężonego powietrza, aktualna lokalizacja otworu wentylacyjnego jest bardzo istotna. Celem optymalnej niezawodności, powietrze zasysane z zewnątrz powinno być w najmniejszym stopniu jak to jest możliwe uzależnione od warunków pogodowych. Dlatego tez istotnym jest zainstalowanie w otworze wentylacyjnym ochrony przed działaniem warunków zewnętrznych. Wskazana jest dokładność w planowaniu miejsca instalacji każdego elementu wyposażenia oraz kanałów. Kanał wylotowy gorącego powietrza nie może być umiejscowiony bezpośrednia nad czerpnią powietrza gdyż powodować to może zjawisko zasysania gorącego powietrza z powrotem do pomieszczenia. Czerpnie powietrza najlepiej montować na ścianie wschodniej bądź północnej, szczególnie odradzamy kierunki zachodnie i południowe z uwagi na duże nasłonecznienie i wysokie temperatury panujące po południu. Otwór wykonujemy w dolnej części ściany zewnętrznej. Wysokość montażu czerpni nad poziomem gruntu to najczęściej powyżej 1 m. W takim przypadku do pomieszczenia nie będzie dostawać się mroźne powietrze w porze zimowej (od ziemi) jak również gorące w lecie czy wilgotne np. podczas majowej burzy.

Ochrona przed kurzem i zanieczyszczeniami. System sprężonego powietrza powinien być, w najwyższym możliwym stopniu, chroniony przed kurzem i zanieczyszczeniami, włączając w to wszelkie agresywne i palne materiały jak też emisje pochodzące z silników spalinowych. Spaliny pochodzące z samochodów ciężarowych a także z innych ciężkich pojazdów nie powinny dostawać się do czerpni powietrza sprężarek. Zastosowanie odpowiednich filtrów powietrza zapewni bezpieczeństwo. W ekstremalnych przypadkach można zastosować specjalne odpylacze.

Poprawne zwymiarowanie i wyposażenie otworu wentylacyjnego. Moc zainstalowanych sprężarek wpływa na wymiar otworu wentylacyjnego. Praktyka inżynierska określa „wolny przelot” otworu wentylacyjnego pomiędzy 0.02 a 0.03 m2 na każdy kW nominalnej mocy sprężarki. Oznacza to odpowiednio od 130 do 230 m3/h powietrza chłodzącego.

Nadmieńmy ponownie, iż istotny jest “wolny przelot”, gdyż efektywna wielkość otworu wentylacyjnego będzie mniejsza ze względu na różne ekrany ochronne, żaluzje czy – w przypadku zapylonych warunków – filtry powietrza. Średnica otworu ulegnie redukcji o 30-60% w zależności od jakości wybranego systemu wentylacji. Dlatego też zalecanym jest zainstalowanie przepływowo zoptymalizowanego otworu wentylacyjnego. Niezależnie od przypadku, nie wolno zapominać, iż efektywny otwór wentylacyjny będzie mniejszy na skutek urządzeń ochronnych i regulacyjnych. Zwyczajowo system wentylacyjny zawiera  ekrany ochronne przeciwko ptactwu, przepływowo sterowane żaluzje oraz  – jeśli to wymagane – filtry. Jeśli spreżarkownia zawiera więcej jednakowych jednostek, można zdecydować się na jedną większą czerpnię, lub też, lepsze rozwiązanie polegające na oddzielnej mniejszej czerpni dla każdej sprężarki.

W przypadku sprężarek chłodzonych wodą, ich silniki występują w wersji chodzonej powietrzem. W rezultacie sprężarki chłodzone woda także potrzebują odpowiedniej wentylacji. Szacunkowo ok. 20% mocy sprężarek chłodzonych wodą zamienia się w ciepło, które powinno być usuwane ze sprężarkowni. Dlatego też należy przewidzieć odpowiednie otwory wentylacyjne.