Filtracja jest ważnym elementem systemu sprężonego powietrza i stosowanym po to aby zanieczyszczenia nie przedostały się do wytwarzanych wyrobów. Ponadto, zanieczyszczenia trafiające do instalacji przyspieszają procesy zużywania się elementów całego systemu sprężonego powietrza.

Największym zagrożeniem zanieczyszczenia systemu sprężonego powietrza są cząstki kurzu, piasku i pyłów. Oszacowano, iż 1 m3 nieoczyszczonego powietrza atmosferycznego zawiera do 180 milionów (!) cząsteczek zanieczyszczeń a także 50-80% zawiesiny pary wodnej i oleju. Jednakże sam dobór odpowiedniej technologii filtracji i tym samym zapewnienie sobie sprężonego powietrza odpowiedniej klasy to bynajmniej nie koniec historii. Aby jego pozostawała niezmiennie na wysokim poziomie, filtry muszą być nadzorowane i serwisowane.

Serwis filtrów zapewnia utrzymanie wymaganego standardu sprężonego powietrza. Jeśli sprężone powietrze nie spełnia wymagań wymaganej klasy jakości, konsekwencje mogą być odczuwalne w finalnym wyrobie – przykładowo w tak wrażliwych branżach jak przemysł spożywczy. Ponadto regularny serwis filtrów oznacza ochronę systemu sprężonego powietrza. Jeśli zanieczyszczenia nie są efektywnie usuwane, może to prowadzić do poważnych problemów, gdyż w połączeniu z wilgocią, olejem sprężarkowym mogą tworzyć korozyjne mieszanki. Olej sprężarkowy w formie oparów może osadzać się jako błona na zaworach i cylindrach, która funkcjonuje jako łapacz kurzu i innych zanieczyszczeń i może prowadzić do zużycia powierzchni części rotujących. Ponadto jest wysoce prawdopodobnym, iż niekontrolowane filtry zwiększą koszt operacyjny, ponieważ  zapchany filtr stanowi dodatkową stratę ciśnienia – wzrost ciśnienia o 1 bar zwiększa koszty energetyczne układu o około 6% na m3/min wytworzonego sprężonego powietrza.

Jeśli filtry są eksploatowane zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi producenta, wtedy ocena stanu ich pracy w okresie pomiędzy przeglądami serwisowymi polega na różnicowym wskaźniku zanieczyszczenia. Spojrzenie na wskaźnik wystarczy aby stwierdzić czy filtr pracuje prawidłowo. Jeśli różnica ciśnień jest zbyt duża, należy wezwać serwis celem wymiany wkładu filtracyjnego. Sama konstrukcja wskaźnika zapewnia bezpieczne oddzielenie zanieczyszczonego i oczyszczonego powietrza.

Celem szybkiej identyfikacji stanu pracy filtra służy różnicowy wskaźnik zanieczyszczenia.

 

Wskaźnik zanieczyszczenia filtra prowadzi czasem do błędnych interpretacji danych na miejscu instalacji. Przykładowo częstokroć uważa się go za wskaźnik jakości sprężonego powietrza, czego de facto nie wskazuje. Warto także pamiętać, iż typowe wskaźniki bazujące na różnicy ciśnień nie są klasycznymi urządzeniami pomiarowymi i nie podlegają kalibracji, a dokładność ich pomiaru waha się w zakresie +/- 25% (?!).

Jednakże wszelkie obawy z tym związane można odłożyć na bok, gdyż stosując filtry BOGE macie pewność najniższych możliwych strat ciśnienia w ciągu całego cyklu życia elementu koalescencyjnego – przy stałej wysokiej sprawności filtracji!

Filtry BOGE serii -2 są także dostarczane z odpowiednią nalepką. Nalepkę umieszcza się następnie na korpusie filtra z zaznaczoną datą wykonanego serwisu (wymiany wkładu filtracyjnego) oraz informacją kiedy najpóźniej należy wykonać następny przegląd serwisowy.


 Aby uzyskać optymalną filtrację warto jednakże pamiętać, iż wszelkie filtry BOGE należy serwisować co 12 miesięcy.

 

 Warto ponadto zauważyć, iż jeśli zachodzi taka potrzeba, filtry BOGE zamiast wskaźnika różnicowego można opcjonalnie, fabrycznie, wyposażyć w przetwornik różnicy ciśnień. Sygnał ciśnienia różnicowego przesyłany jest w standardzie analogowym 4-20 mAnp. do nadrzędnego systemu sterowania jak  Airtelligence Provis 3.0, który umożliwia podłączenie nielimitowanej liczby sprężarek i akcesoriów celem optymalizacji ich pracy. Aby komunikacja pomiędzy różnych produktami i typami urządzeń funkcjonowała bezpiecznie i niezawodnie, BOGE stosuje już dzisiaj protokół  OPC UA oferujący otwartą wymianę danych, a ponieważ połączenia są szyfrowane, a technologię opracowywano z maksymalnym naciskiem na bezpieczeństwo – OPC UA chroni także urządzenia przed hakerami. To rozwiązanie ma tą zaletę, iż eliminuje konieczność manualnego sprawdzania wskaźnika każdego filtra. Oznacza to, iż w każdym momencie mamy informację odnośnie stanu filtrów na komputerze, notebooku czy telefonie komórkowym. Jeśli w dodatku jesteście klientem BOGE i zostaliście podłączeni do BOGE Connect©, które gromadzi, nadzoruje oraz wizualizuje wszystkie ważne parametry robocze – wtedy wiadomo kiedy pojawia się konieczność serwisu filtrów.