Przemysł spożywczy podlega surowym przepisom, dlatego konieczne jest przestrzeganie Dyrektywy WE 852/2004 dotyczącej higieny środków spożywczych oraz Dyrektywy Maszynowej WE 42/2006. Powietrze procesowe musi być utrzymywane w higienicznej czystości. Nie może również zawierać oleju. Dzięki koncepcji technologicznej sprężarek, BOGE oferuje certyfikowane systemy, które dzięki licznym modyfikacjom produktów i szerokiej gamie akcesoriów doskonale nadają się do zastosowań w przemyśle spożywczym.

Zasadniczo wszelkie technologie, które mają kontakt z żywnością, powinny być bezolejowe. Obowiązuje to szczególnie sprężone powietrze, które spełnia kluczową rolę przy produkcji żywności: czy to przy transporcie mąki, napełnianiu butelek wina, sortowaniu liści sałaty czy też czyszczeniu opakowań – sprężone powietrze klasy 0 jest wymogiem, aby w interesie zdrowia konsumenta produkować bezpieczne produkty żywnościowe. Częstokroć zapomina się jednakże, iż rozstrzygająca rolę odgrywa jakość powietrza zasysanego przez sprężarki.

Dostosowanie do norm dla maszyn bezolejowych

BOGE nie ma problemu z przestrzeganiem przepisów dla maszyn w przemyśle spożywczym. Sprężarki pracują zgodnie z normą ISO 8573-1, klasa 0(całkowita bezolejowość), co minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia linii produkcyjnej środkami smarnymi. Produkty w przemyśle spożywczym bardzo często mają kontakt z powietrzem procesowym, dlatego też wszelkie operacje muszą być wykonywane w ścisłej zgodności z zasadami higieny.

Co właściwie oznacza „klasa 0“?

„Klasę 0“ można potwierdzić tylko wtedy, gdy powietrze zasysane przez sprężarkę także spełnia wymogi klasy 0. Dla przypomnienia: w 2001 roku norma ISO 8573-1 została przerobiona i rozszerzona o „klasę 0“. Do tej kategorii przyporządkowane są sprężarki, których wytworzone sprężone powietrze zawiera ilości oleju mniejsze niż wykazane przez sprężarki klasy 1. BOGE rozróżnia to jednakże głębiej: chociaż dostarcza kompletne bezolejowe systemy jak typoszereg sprężarek tłokowych PO czy sprężarki spiralne, które mogą wytwarzać powietrze klasy 0, uświadamia, iż  rezultat ostatecznie zależy od jakości powietrza zasysanego. Teoretycznie, w idealnych warunkach, nawet sprężarka BOGE z wtryskiem oleju typoszeregu S może dostarczać powietrze klasy 0. Tylko technologii BOGE BLUEKAT nie dotyczy żadne z ograniczeń: te modele bardzo efektywnie wypalają węglowodory, które mogą znajdować się w zasysanym powietrzu.


Rożnice pomiędzy powietrzem „klasy 0“ oraz „bezolejowym“

BEZOLEJOWE „KLASY 0“, BEZ OGRANICZEŃ BEZOLEJOWE „KLASY 0“, JEŚLI POWIETRZE ZASYSANE TO UMOŻLIWIA
Technologia BOGE BLUEKAT jest jedyną, która niezależnie od jakości powietrza zasysanego gwarantuje bezolejowość „klasy 0“. Sprężarki te funkcjonują wraz z katalizatorem, który w reakcji chemicznej przekształca węglowodory w wodę i CO2. Sprężarki tłokowe BOGE PO oraz sprężarki spiralne EO sprężają absolutnie bezolejowo i nie posiadają obiegów oleju w swojej konstrukcji. Dlatego też wytwarzają 100% bezolejowe powietrze klasy 0, gdy powietrze zasysane przez sprężarki także odpowiada jakości klasy 0.
Bezolejowe „klasy 0“, pomimo systemu olejowego w sprężarce Techniczne powietrze bezolejowe poprzez uzdatnianie
Sprężarki śrubowe BOGE SO sprężają bezolejowo, chociaż używają oleju do smarowania przekładni, w klasie 0. Założeniem jest fakt, iż powietrze zasysane także odpowiada klasie 0. Także sprężarki smarowane olejowo BOGE S mogą wytwarzać techniczne powietrze bezolejowe. Do tego celu stosuje BOGE specjalne systemy uzdatniania powietrza.