Sprężarki tłokowe bezolejowe dla przemysłu

Sprężarki BOGE. Proste w użytkowaniu. Trudne do pokonania.

Niezależnie od tego, czy są to urządzenia bezolejowe lub smarowane olejem: przemysłowe sprężarki tłokowe BOGE oferują imponujące osiągi – nawet podczas pracy przy częstych zmianach obciążenia oraz w pełnym cyklu pracy. Korzyści te są maksymalizowane poprzez długą żywotność, prostotę obsługi i doskonały stosunek ceny do jakości. Technologia tłokowa określająca standardy: skupia się na skoncentrowanej wiedzy na temat budowy sprężarek tłokowych. Wypróbowana, jednolita zasada projektowania stawia pierwszeństwo na jakości i trwałości – czy to w sektorze usług rzemieślniczych czy w przemyśle.

Każda ze sprężarek tłokowych BOGE może zostać wyposażona w szereg wyposażenia dodatkowego umożliwiającego dostosowanie do indywidulanych potrzeb – w tym najnowocześniejszy sterownik mikroprocesorowy BOGE Focus Control©2.0 zgodny z ideą Industry 4.0.

  • Doprężacze tłokowe BOGE  są idealnym rozwiązaniem dla bardzo wysokich ciśnień na odbiorach. Wykorzystuje wstępnie sprężone i oczyszczone powietrze z istniejącej sieci lub sprężarki niskiego ciśnienia, które następnie spręża się do żądanego wyższego ciśnienia aż do 40 barów - idealny do zastosowań przemysłowych i w przemyśle PET. Szeroki wachlarz wyposażenia dodatkowego potrafi stworzyć idealne urządzenie spełniające najdalej idące wymagania naszych Klientów.
  • BOGE prezentuje gamę modułowych, bezolejowych sprężarek tłokowych PO, która obejmuje zakres mocy od 2,2 do 5,5 kW dla 10 i 15 bar, jest bardzo ekonomiczna w użyciu i oferuje wiele opcji w celu dostosowania do konkretnych zastosowań. Sprężarki tłokowe mają zwartą konstrukcję, są całkowicie bezolejowe, zapewniają najwyższy stopień niezawodności oraz najprostszą z możliwych konserwację.
Przejdź do góry