Coraz częściej słyszy się o znajdowanych śladach oleju w chlebie, czekoladzie czy płatkach śniadaniowych. Jako możliwe źródła błędów produkcyjnych określono, między innymi, oleje służące jako środki smarne w maszynach produkcyjnych. Przy czym bezpieczna produkcja żywności jest całkiem łatwa – BOGE jest specjalistą w wytwarzaniu bezolejowego sprężonego powietrza.

Zasadniczo wszelkie technologie, które mają kontakt z żywnością, powinny być bezolejowe. Obowiązuje to szczególnie sprężone powietrze, które spełnia kluczową rolę przy produkcji żywności: czy to przy transporcie mąki, napełnianiu butelek wina, sortowaniu liści sałaty czy też czyszczeniu opakowań – sprężone powietrze klasy 0 jest wymogiem, aby w interesie zdrowia konsumenta produkować bezpieczne produkty żywnościowe. W wielu zastosowaniach sprężone powietrze nie wchodzi w bezpośredni kontakt z produktem, a więc można wówczas używać powietrza z wtryskiem oleju. Ponieważ sprężone powietrze może przypadkowo dostać się do produktu, należy wybrać olej sprężarkowy zgodny z przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności i zarejestrowany jako NSF (ang. NSF National Sanitation Foundation – Narodowy Instytut Higieny).

Stosowanie w czasie przeglądów i konserwacji sprężarek właściwych olejów jest szczególnie ważne. W sprężarkach śrubowych olej poza smarowaniem spełnia też inne zadania: uszczelnia, odbiera ciepło sprężania i ma funkcję filtracyjną. Oczywiście dochodzą tu jeszcze specjalne wymagania związane z bezpieczeństwem przy kontakcie z żywnością w przemyśle spożywczym lub innych wrażliwych zastosowaniach jak np. farmacja. Do tych BOGE poleca olej syntetyczny BOGE Foodlub. Duża stabilność utleniania oleju BOGE Foodlub pomaga przy minimalizacji osadzania się w sprężarce pozostałości po procesie utleniania zapewniając wydłużone czasokresy wymiany oleju  i redukując koszty serwisu urządzeń przy jednoczesnym spełnieniu rygorystycznych wymagań regulacji NSF H1. Klasyfikacja NSF H1 oznacza, iż środki z atestem H1 nadają się do przypadkowego, nieuniknionego z przyczyn technicznych kontaktu z produktem spożywczym w stężeniu do 10 ppm (ppm: parts per milion – liczba cząstek na milion). W przypadku zastosowania oleju sprężarkowego BOGE Foodlub, należy przestrzegać częstszych interwałów wymian oleju ze względu jego odmienne właściwości. Olej wymienia się co 3000 roboczogodzin.

 Który olej FoodLub należy wybrać do posiadanej maszyny?

Oleje BOGE serii Foodlub są zasadniczo dostępne w dwóch wariantach: BOGE FoodLub-H1 P stosowanego w sprężarkach tłokowych oraz BOGE FoodLub-H1 SX przeznaczonego do sprężarek śrubowych także wyposażonych w przekładnie zębate, celem ich dodatkowej ochrony.  Wszystkie te oleje są olejami syntetycznymi i nadają się zarówno do sprężarek pracujących w standardowych warunkach roboczych, jak też w warunkach trudniejszych lub skrajnie wymagających: jak np. w przypadkach częstego za- i wyłączania sprężarek czy instalacji w pomieszczeniach z niewłaściwą wentylacją.

Niebezpieczne substancje w obszarach produkcji żywności oraz farmacji mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Dlatego też warto wybrać doskonałej jakości środki smarne BOGE Foodlube H1, które minimalizują ryzyko zanieczyszczenia całego procesu technologicznego oraz zapewniają bezproblemową eksploatację sprężarek przez cały ich okres pracy.