Użytkownicy najczęściej dobierają urządzenia na aktualny stan zapotrzebowania powietrza dodatkowo z prognozowanym zapasem na wypadek zwiększenia produkcji. Nie wykonuje się wtedy żadnych analiz. Po prostu jest wygodnym i bezpiecznym posiadanie większych wydajnościowo sprężarek. Pozostaje to jednakże dalekie od zrozumienia negatywnego wpływu takiego postępowania na pobór energii.

Sprężarka BOGE S76-4. Dokładny dobór urządzenia skutkuje pracą w optimum jego efektywności.

Koszty energii to największa składowa całego kosztu cyklu życia sprężarki. Wybierając sprężarkę, interesuje nas jej niska energochłonność. Jednym z lepszych wskaźników jej poziomu zużycia energii jest moc specyficzna (kW/m3/min) czyli kilowaty energii pobranej z gniazdka, podzielone na metr sześcienny na minutę na tłoczeniu. Jest to parametr świadczący o efektywności sprężarki i dobry wskaźnik jej prawdziwej wartości. Producenci podają jednakże dane mocy specyficznej sprężarek stałoobrotowych przy maksymalnej wydajności, która, jak podkreślaliśmy wcześniej, niezmiernie rzadko występuje w praktyce. Cały wysiłek włożony w analizę przed zakupem sprężarek idzie zatem na marne.

Ale w przypadku przewymiarowanej sprężarki nie tylko zużycie energii jest problemem. Serwis urządzeń wykonywany jest na podstawie całkowitych godzin pracy, w tym zalicza się godziny pracy na biegu jałowym. Dlatego też przewymiarowana sprężarka, która bardzo często przechodzi na bieg jałowy kosztuje nie tylko więcej energii ale także usług serwisowych. Zawory na ssaniu muszą przenosić częste zmienne obciążenia i są bardziej narażone na zużycie. Większa liczba załączeń silnika prowadzi do przedwczesnego zużycia łożysk i skrócenia życia uzwojeń. Podobnie ma to negatywny wpływ na łożyska stopnia śrubowego. Ponadto jeśli sprężarka nie pracuje wystarczająco długo, może nie osiągać prawidłowych temperatur, co skutkuje kondensacją wilgoci w oleju sprężarkowym. To już prosta droga do szybszego zużycia się stopnia śrubowego. Permanentne zmiany temperatury nie mają także dobrego wpływu na inne elementy konstrukcyjne sprężarki, np. aluminiowe chłodnice.

“Dobra” sprężarka to w zasadzie dobrze dobrana sprężarka, tzn. taka, dla której koszty posiadania będą optymalne dla profilu konsumpcji powietrza. Charakterystyka sprężarki musi jak najlepiej odpowiadać charakterystyce poboru sprężonego powietrza. Aby to uzyskać rekomendujemy wykonanie audytu, zawsze gdy planowany jest zakup nowej sprężarki czy zastąpienie starej, wyeksploatowanej – nawet jeśli po prostu planowane jest zastąpienie sprężarki wydajnościowo identyczną. Audyt oznacza bezpłatną konsultację. Pomiar wykonywany jest w trakcie pracy urządzeń, bez konieczności wstrzymania produkcji czy przestojów. Zebrane dane transferowane są następnie do unikalnego softwaru BOGE – AIReport, celem symulacji zapotrzebowania energii dla różnych scenariuszy. Następnie porównywane są różne wersje układów w oparciu o program BCST (BOGE Compressors Sizing Tools), tak aby wybrana opcja cechowała się najwyższą efektywnością, co w prosty sposób wykaże, iż można osiągnąć znaczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w stosunku do obecnie używanego układu. Dokładne określenie zapotrzebowania na sprężone powietrze skutkuje zakupem idealnie dobranych urządzeń, przekładając się na oszczędności inwestycyjne zarówno na etapie zakupu nowych urządzeń jak i w trakcie ich wieloletniej eksploatacji.

 

Gdy jednakże już posiadamy przewymiarowaną sprężarkę i nie mamy możliwości zakupu nowej, należy rozważyć zainstalowanie dodatkowego zbiornika sprężonego powietrza, który często zmniejsza ilość cykli sprężarki oraz stabilizuje ciśnienie. W instalacjach wielosprężarkowych zalecanym jest zastosowanie nowoczesnego nadrzędnego sterownika, który zdecydowanie zmniejszy liczbę załączeń oferując ponadto cenne opcje jak np. zdalny monitoring i aktualne dane o zużyciu energii.