Materiał PVC jest lekki, niedrogi i łatwy w zakupie w każdym markecie budowlanym, co czyni go wysoce atrakcyjnym, gdy chodzi o wybór materiału na orurowanie systemu sprężonego powietrza.

Zagrożenie eksplozją

Zastosowanie PVC, wiąże się, jednakże, z ryzykiem, iż pewne obszary mogą być niezgodne z obowiązującymi wymaganiami.  Dotyczy to problemu eksplozji (!), a ponadto kleje używane do montażu instalacji nie są „kompatybilne” ze wszystkimi typami olejów sprężarkowych. Może to być przyczyną przewodzenia ładunków elektrostatycznych powodujących porażenia elektryczne lub nawet prowadzące do powstania zapłonu w przypadku kontaktu z palnymi oparami czy też pyłami. Pomimo kwestii bezpieczeństwa, wielu użytkowników niewielkich urządzeń jak też rozległych instalacji nie planuje zaprzestania użytkowania tego materiału.

Zdarzało się, iż PVC pękało na skutek wysokiej temperatury oraz wibracji generowanych przez (np. tłokową) sprężarkę.

PVC przy sprężarkach powietrza? Nie zawsze…

Zastosowanie PVC jest  relatywnie najtańszym rozwiązaniem w instalacjach. Koszt złączek i rur, a przede wszystkim narzędzi jest tutaj najniższy ze wszystkich dostępnych systemów. Z PVC wykonuje się obecnie bardzo dużo systemów sanitarnych: kanalizację wewnętrzną i zewnętrzną, systemy rynnowe, systemy centralnego odkurzania, odwodnienia liniowe, studzienki kanalizacyjne. Jako materiał na instalacje wodociągowe i centralnego ogrzewania jest już rzadziej stosowany. Wgłębiając się jednakże w specyfikację niektórych producentów, np. bardzo powszechnego systemu USMetrix, odkryjemy ostrzeżenie, iż nie należy stosować rur PVC-C i PVC-U w instalacjach sprężonego powietrza oraz instalacjach gazowych.

Pamiętajmy także o tym, iż system łączenia rur za pomocą klejów na bazie acetonu powoduje też problemy organizacyjne, konieczność wietrzenia pomieszczeń i stosowanie się do zasad BHP (zakaz używania ognia), co w polskich warunkach
(np. palenie papierosów) jest czasami trudne do wyegzekwowania.

Jeśli zatem posiadacie instalację wykonaną z PVC, upewnijcie się czy klasa ciśnieniowa materiału jest odpowiednia do ciśnienia roboczego sprężarki oraz sprawdzajcie regularnie instalacje pod względem oznak pęknięć.

A dla tych, którzy rozważają instalację z PVC – odpuście, nie jest to warte ryzyka.

Bezpieczeństwo i jakość

Dla zainteresowanych w tym zakresie polecamy nowość: BOGE AIRficient©– innowacyjny system rurociągów wykonany w pełni z aluminium, który znacznie poprawia jakość sprężonego powietrza. Prosty w montażu, co pozwala na szybką instalację, odporny na korozję i promieniowanie UV, a ponieważ jest olejoodporny idealnie nadaję się  do agresywnych środowisk. Rury aluminiowe BOGE AIRficient© i złączki mogą być montowane bez kosztownych specjalnych narzędzi, a czas instalacji zmniejsza się nawet o 50% co przekłada się na oszczędności.

Więcej na: http://bogepolska.pl/product/system-boge-airficient-35