aparat do sztucznego oddychania
Celem
 zapewnienia sztucznego oddychania szpitale wymagają sprężonego powietrza najwyższej jakości – osuszonego, bez zwartości oleju i mikroorganizmów.

Koronawirus SARS-CoV-2 postawił światową gospodarkę na głowie. Najważniejszym celem pozostaje jednakże ochrona ludzkiego zdrowia. System ochrony zdrowia,
w przypadku obsługi przypadków w krytycznym stanie zarażenia COVID-19, nie może zostać przeciążony a co ważniejsze możliwość przyjęcia pacjentów powinna jeszcze się zwiększyć. Temu zadaniu pragnie się także przysłużyć BOGE, specjalista sprężonego powietrza z niemieckiego Bielefeld. Przecież sprężone powietrze w zastosowaniu medycznym będzie służyć do wspomagania oddychania pacjentów na intensywnej terapii.  BOGE jest istotnym poddostawcą w zakresie techniki szpitalnej
i  zamówienia z tego sektora przmysłu będzie traktować z najwyższym priorytetem.

Sprężone powietrze w zastosowaniu medycznym jest lekarstwem. Musi być dostępne dla pacjentów  zawsze o każdej porze bez ryzyka awarii i w najwyższej jakości. Aby utrzymywać pacjentów przy życiu, powietrze oddechowe musi być absolutnie czyste – osuszone, bez zawartości oleju i mikroorganizmów. Sprężarki BOGE wytwarzają sprężone powietrze w najwyższej jakości. Dlatego też system uzdatniania sprężonego powietrza jest siedmiostopniowy. Aby zapewnić ciągłą dostawę powietrza systemy sprężonego powietrza w szpitalach projektowane są z dodatkową rezerwą. Jeśli, np. jedna ze sprężarek jest w trakcie przeglądu serwisowego a druga ulega awarii, do dyspozycji musi być trzecia, tak aby zapewnić 100% maksymalnego zapotrzebowania szpitala. Dlatego jest zupełnie normalnym, iż instalacje są wyposażane w trzy, a nawet cztery sprężarki, przy czym każda pojedyncza sprężarka musi zapewnić 100% wymaganego zapotrzebowania.

Dodatkowo obowiązują surowe przepisy przeciwpożarowe i normy odnośnie hałasu. Poza tym system sprężonego powietrza musi zostać dobierany na przypadki ekstremalne. Może się to przytrafić przy jednoczesnej obsłudze wielu pacjentów – co obecnie, niestety, jest możliwym scenariuszem.

„Ilość zapytań na sprężarki do zastosowań medycznych ze względu na zwiększającą się liczbę pacjentów COVID-19 wyraźnie rośnie. Przedsiębiorstwa z branży medycznej oraz szpitale wręcz wywierają na BOGE presję celem intensyfikacji produkcji“ mówi Michael Rommelmann, manager ds. technicznych BOGE. Od dziesięcioleci BOGE jest partnerem producentów z branży medycznej jak np. firmy Dräger z Lubeki. W ten sposób powstaje kompetencja i doświadczenie w zakresie instalacji niezawodnego medycznego sprężonego powietrza.

Dodatkowo BOGE powołało sztab kryzysowy dotyczący koronawirusa, który z uwagą obserwuje rozwój pandemii na świecie  i podejmuje odpowiednie kroki. Jego zadaniem jest wprowadzenie odpowiednich środków bezpieczeństwa celem ochrony pracowników, opracowanie planów awaryjnych oraz inne kroki służące podtrzymaniu zdolności produkcyjnych zakładu.

kompresory
Urządzenia BOGE nadają się do wytwarzania sprężonego powietrza do celów medycznych w najwyższej jakości, można wymienić tutaj sprężarki tłokowe serii SC TopAir oraz PO, sprężarki śrubowe serii C oraz S jak też sprężarki spiralne typoszeregu EO.