Jak wielokrotnie pisaliśmy zanieczyszczenia oraz drobnoustroje (bakterie, wirusy) znajdujące się w sprężonym powietrzu zostają zasysane przez sprężarkę. Po czym powietrze ulega kompresji. Czy w sprężonym powietrzu pozostają wirusy ?

Główna obawa to fakt, iż wirus mógłby być przetłoczony do systemu sprężonego powietrza ostatecznie przenikając do odbiorcy (produktu) końcowego. Nie należy jednakże zapominać, iż podczas sprężania wydzielane jest ciepło. Sprężarki śrubowe pracują zazwyczaj w temperaturach ok 100°C a nawet wyższych. Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, iż większość wirusów SARS-CoV-2 staje się nieaktywna w zakresie temperatur 55-65°C a wszystkie obumierają w temperaturze 90°C. Chociaż nic nie wiadomo o testach odziaływania olejów sprężarkowych na wirusy, jest prawdopodobnym, iż resztkowa zawartość oleju sprężarkowego zawierającego utleniacze i rozpuszczalniki raczej poprawi skuteczność ich eliminacji.

Dobrym rozwiązaniem jest sprężarka BOGE BLUEKAT (sprężarka smarowana olejowo ale ze zintegrowanym katalizatorem), które wykorzystuje przyszłościową technikę katalityczną. Urządzenie w ramach pełnego utleniania przekształca węglowodory całkowicie na dwutlenek węgla i wodę. Metoda pozwala uzyskać sprężone powietrze stale wolne od oleju z maksymalną zawartością oleju resztkowego wynoszącą praktycznie niewykrywalne 0,002 mg/m3. Co bardzo ważne, badania potwierdziły ponadto, iż sprężone powietrze skażone bakteriami jest uzdatniane w urządzeniu BLUEKAT w stopniu pozwalającym unieszkodliwić drobnoustroje. Po przetworzeniu w strumieniu sprężonego powietrza nie udało się stwierdzić obecności żywych bakterii Zapewnia to użytkownikom niezbędne bezpieczeństwo uzdatniania sprężonego powietrza wykorzystywanego we wrażliwych procesach.

Bardzo istotną kwestią jest także odpowiednia filtracja i uzdatnianie powietrza. Sprężone powietrze powinno być osuszone do punktu rosy min. -40°C, tak aby adsorbować wszelkie patogeny ze sprężonego powietrza. Dodatkowo zabezpiecza to układ przed wnikaniem bakterii w przypadku inspekcji zbiornika sprężonego powietrza lub wymiany filtrów.

Zatem przy odpowiednich zabezpieczeniach oraz uwzględniając wysokie temperatury procesu kompresji nie istnieje niebezpieczeństwo, iż wirusy przeżyją proces sprężania oraz uzdatniania powietrza powodując jakiekolwiek zagrożenia.

O powiązanych kwestiach pisaliśmy już w poprzednich artykułach:

https://bogepolska.pl/post/jak-wyeliminowac-mikroorganizmy-bakterie-ze-sprezonego-powietrza

https://bogepolska.pl/post/technika-katalityczna-zapewniajaca-bezolejowe-sprezone-powietrze-boge-bluekat-r