W przypadku rozległych instalacji produkcyjnych przemysłu elektrycznego czy samochodowego jak też farmaceutycznego, ochrona przed zanieczyszczeniami oraz wilgocią jest szczególnie ważna. Ta zasada obowiązuje cały łańcuch produkcyjny – a zatem także wytwarzanie sprężonego powietrza. W takich wypadkach BOGE wyposaża instalacje w regenerowane na gorąco osuszacze adsorbcyjne. Począwszy od kwietnia 2021 do dyspozycji jest nowa seria osuszaczy DAV-2. Dzięki izolacji termicznej są one jeszcze bardziej efektywne oraz bezpieczne w codziennej eksploatacji niż poprzednie modele. Dodatkowo posiadają programowalny sterownik logiczny SPS, możliwości różnych protokołów komunikacji oraz pracy w Internecie Rzeczy (IoT) zgodnie z wymogami Przemysłu 4.0.

DAV-2

Przy pomocy osuszaczy adsorbcyjnych nowej generacji DAV-2 firma BOGE oferuje optymalne rozwiązanie do uzyskania osuszonego sprężonego powietrza we wrażliwych aplikacjach

Użytkownicy systemów sprężonego powietrza we wrażliwych aplikacjach przemysłowych jak farmacja, branża elektryczna czy samochodowa są przygotowani na zduszenie w zarodku każdej możliwości pojawienia się zanieczyszczeń czy drobnoustrojów w sprężonym powietrzu. Aby być pewnym, iż sprężone powietrze jest wolne od zanieczyszczeń, zastosowanie nowego regenerowanego na gorąco osuszacza adsorbcyjnego DAV-2 jest rozwiązaniem optymalnym. Umożliwia on uzyskanie osuszonego sprężonego powietrza z ciśnieniowym punktem rosy –40 °C (opcjonalnie –70 °C) i niezawodnie zapewniają klasy czystości 2.2.2 (olej, cząstki stałe, woda) lub 2.1.2 zgodnie z  ISO 8573-1: 2010.

Wiele opcji obecnie jako zintegrowany standard

Osuszacze serii DAV-2
Osuszacze serii DAV-2, wyposażone w komplet filtrów, znajdują zastosowanie w zakresie przepływów od 450 do 7300 m3/h przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 11 bar. Wyposażone są standardowo w termiczną izolację zbiornika, która redukuje straty cieplne i zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz prac serwisowych. Pobór energii tylko poprzez powyższy efekt spada o ok. 4%.

sterownik logiczny SPS
Istotny jest także zastosowany nowy  programowalny sterownik logiczny SPS z 7-calowym ekranem dotykowym służącym permanentnej analizie i ocenie wszelkich istotnych parametrów. Sterowanie punktem rosy umożliwia przełączanie obu kolumn osuszacza – w ten sposób faza osuszania może zostać wydłużona i spada zapotrzebowanie energii. Sterownik zawiera możliwość komunikacji w wielu protokołach (Modbus, Profibus itp.).  Poprzez złącze USB można szybko i w sposób nieskomplikowany dokonać aktualizacji oprogramowania jak też pobrać pomierzone dane celem dalszej analizy.

Celem ułatwień transportowych oraz instalacyjnych wysokość zbiornika zmniejszono przy jednoczesnym zwiększeniu jego średnicy. Poprzez to można było zredukować ciśnienie różnicowe a niższa wysokość konstrukcyjna ułatwia instalację osuszacza np. w standardowym kontenerze. Dzięki zwiększeniu wymiarów króćców serwisowych i lepszemu dostępowi do elementów osuszacza, prace serwisowe i konserwacja  jak np. wymiana środka suszącego czy wkładu filtra są łatwiejsze niż kiedykolwiek. Osuszacze są dostarczane jako kompletne jednostki gotowe do natychmiastowego podłączenia.

Osuszone sprężone powietrze przy niskim zużyciu energii

Osuszacze adsorbcyjne zwane są inaczej osuszaczami regenerowanymi próżniowo. Aby dokonać regeneracji środka suszącego, zasysane jest powietrze z otoczenia, następnie zostaje ono podgrzane i zassane do złoża suszącego za pomocą pompy próżniowej. Inaczej niż w przypadku osuszaczy adsorbcyjnych regenerowanych na zimno wykorzystujących osuszone sprężone powietrze na cele regeneracji, w serii DAV-2 stosowana jest bezstratna technologia „zero purge“. W ten sposób eliminuje się straty sprężonego powietrza skutkiem czego jest obniżenie zapotrzebowania energii w porównaniu do zwykłych osuszaczy nawet do 25%. Efektem jest osuszone sprężone powietrze do punktu rosy nawet do –70 °C przy niewielkim zużyciu energii i dużych przepływach sprężonego powietrza.