BOGE Low Pressure Turbo 150: trwale minimalne koszty eksploatacji w zakresie niskiego ciśnienia – dzięki nowemu Low Pressure Turbo 150 (LPT) BOGE zapewnia najlepszą efektywność przy ciśnieniu roboczym od 2 do 4 barów.

sprezarka przemyslowa niskocisnieniowa

Dzięki Low Pressure Turbo 150 BOGE wyznacza nowe standardy w segmencie niskociśnieniowym.

Technologia LPT imponuje wyjątkową efektywnością, kompaktową konstrukcją i cichą pracą. Dzięki w 100% bezolejowej kompresji powietrza sprężarka nadaje się szczególnie do wrażliwych obszarów zastosowań.

LPT 150 – innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie sprężonego powietrza

Niezależnie od tego, czy sprężarka jest stosowana w  połączeniu z generatorami tlenu dla hodowli ryb, do chłodzenia i zdmuchiwania wiórów przy produkcji metali, przy produkcji szkła, czy też do uzdatniania wody – wiele gałęzi przemysłu wymaga bezolejowego sprężonego powietrza o ciśnieniu do 4 barów. Dzięki LPT 150 firma BOGE wyznacza nowe standardy w zakresie efektywności. Każdy komponent został zoptymalizowany pod kątem zamierzonego celu. Optymalna koordynacja techniczna silnika z magnesami trwałymi, wału napędowego na łożysku powietrznym i dwustopniowego procesu sprężania zapewnia wysoką wydajność. Przetwornica częstotliwości dostosowuje sprężarkę do zapotrzebowania na sprężone powietrze zgodnie z wymaganiami. Inteligentny sterownik Focus Control 2.0 optymalizuje zużycie i wykorzystanie energii. Cały proces sprężania odbywa się bez oleju. Dzięki łożyskowanemu pneumatycznie wałowi silnika i całkowitemu brakowi klasycznego smarowania olejowego, LPT 150 zapewnia  wolne od oleju sprężone powietrze klasy 0. Technologia ta jest szczególnie odporna na zużycie i wymaga niewielkiej konserwacji, ponieważ nie ma potrzeby wymiany przekładni ani oleju lub olejowych filtrów. Ze względu na kompaktową konstrukcję LPT 150 wymaga mniej miejsca niż porównywalne sprężarki śrubowe. Ponadto przy poziomie ciśnienia akustycznego do 73 dB(A) jest cichsza niż klasyczne bezolejowe sprężarki śrubowe.

sprezarka przemyslowa

Odzysk ciepła i specjalna koncepcja serwisowa

Użytkownicy mogą opcjonalnie zakupić LPT 150 z systemem odzysku ciepła, oszczędzając w ten sposób do 80% energii. Ciepło powstające w procesie sprężonego powietrza jest przekazywane do wody technologicznej za pośrednictwem chłodnic i może ją ogrzać do 90°C. Woda jest wtedy dostępna do dalszego wykorzystania i dlatego nie ma potrzeby jej podgrzewania za pomocą zewnętrznych źródeł energii. Oznacza to, że użytkownicy nie tylko odnoszą korzyści ekonomiczne, ale także zmniejszają swój ślad CO2.

Zrównoważony rozwój jest również najwyższym priorytetem w koncepcji usług BOGE. „Klienci otrzymują także gwarancję na zespół silnikowo-sprężarkowy w ramach umowy serwisowej. W ramach programu renowacji odnawiamy całe urządzenie, a następnie udostępniamy je ponownie klientowi” – ​​wyjaśnia Lutz Knoke, menedżer produktu w BOGE. Części konserwacyjne i eksploatacyjne są sprawdzane przez cały okres pięciu lat i w razie potrzeby planowo wymieniane. Wszystkie parametry pracy można wizualizować poprzez zdalne monitorowanie. Dzięki dodatkowej umowie gwarancyjnej wszystkie koszty zostaną pokryte w przypadku awarii. Po pięciu latach umowy mogą zostać przedłużone na kolejne pięć lat. W rezultacie operatorzy maszyny korzystają ze zwiększonego bezpieczeństwa.