Założona w 1907 roku firma BOGE należy do odnoszących największe sukcesy producentów sprężarek powietrza, osuszaczy powietrza, filtrów i systemów zarządzania sprężonym powietrzem. Dział firmy BOGE – BOGE Anlagenbau – jest  centrum kompetencyjnym zajmującym się indywidualnymi rozwiązaniami, tj. dostarcza systemy inżynieryjne dla wymagających gałęzi przemysłu jak np. przemysł rafineryjny, energetyczny czy chemiczny. Zestawy do wytwarzania powietrza, azotu czy tlenu firmy BOGE są specjalnie projektowane z myślą o niezawodnej i ciągłej pracy w najtrudniejszych warunkach.

Sprężarki śrubowe, system uzdatniania oraz generator azotu produkcji BOGE zamontowane na skidach.

Zestawy pneumatyczne BOGE są projektowane, budowane i testowane zgodnie z dyrektywami EU oraz innymi międzynarodowymi normami (z pewnymi odchyleniami akceptowanymi przez większość klientów), np. ASME, CSA, AEC, NEMA czy UL.

Aby osiągnąć różne wymagania klientów dotyczące punktu rosy, BOGE oferuje: ziębnicze osuszacze powietrza  (punkt rosy ≤ +3 °C) jak też osuszacze adsorpcyjne (punkt rosy < -40 °C), a ponadto w zestawach zintegrowane są różne typy filtrów wstępnych i końcowych, aby zagwarantować pożądaną jakość sprężonego powietrza. Systemy wytwarzania azotu firmy BOGE wykorzystują innowacyjne i wysoce wydajne generatory azotu w technologii adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA). Efekt to azot o stabilnej czystości aż w  5-ciu klasach, z najwyższą cechująca się poziomem 99,999%.

Zoptymalizowana instalacja jest montowana na skidzie lub w kontenerze, całkowicie orurowana i okablowana i oferuje klientom przenośne, kompaktowe i gotowe do użycia rozwiązanie. Poza tym w maksymalnym stopniu spełnione są wymagania użytkowników, które obejmują między innymi:

  • kodeksy, normy, wytyczne i/lub specyfikacje klientów;
  • materiał konstrukcyjny – stal węglowa, stal nierdzewna lub aluminium;
  • system kontroli (BOGE Focus 2.0 czyli sterownik sterujący sprężarką; BOGE Airtelligence Provis 3.0 jako sterownik nadrzędny umożliwiających kontrolę nielimitowanej ilości sprężarek czy komponentów lub sterowanie za pośrednictwem systemu DCS);
  • selekcję poddostawców wg. AVL (Approved Vendor List) klientów;
  • różnorakie wymogi dokumentacyjne

Kompletna kontenerowa stacja sprężonego powietrza.

BOGE posiada system zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 w celu zapewnienia zdolności do konsekwentnego dostarczania produktów i usług spełniających wymagania jakościowe klientów i obowiązujących wymagań prawnych, a ponadto system zarządzania środowiskowego firmy BOGE jest certyfikowany zgodnie z ISO 14001:2015. Stosując to, BOGE potwierdza międzynarodowe standardy i konsekwentne wdrażanie wszystkich przedsięwzięć zmierzających do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko. Uzupełnieniem powyższego jest także posiadany przez BOGE system zgodny z normą ISO 50001:2018, która określa wymagania zarządzania energią pozwalające przedsiębiorstwu na systematyczne dążenie do ciągłej poprawy efektywności użytkowania energii, biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne i inne wymagania, które przedsiębiorstwo powinno spełniać.