Olej sprężarkowy jest niezwykle istotny. Olej we wnętrzu  konstrukcji sprężarek smarowanych olejowo nie tylko chroni powierzchnie łożysk przed zużyciem, ale ma także inne zadania. Olej sprężarkowy różni się znacznie, aniżeli inne lubrykanty we wnętrzu typowych maszyn, dlatego, też najlepiej przestrzegać okresów serwisowych sprężarki.

Odpowiednio prowadzona konserwacja sprężarek wydłuża ich żywotność. Ważnym elementem pielęgnacji sprężarek jest dobór właściwego środka smarowego. Nierzadko stanowi to nie lada wyzwanie, ponieważ olej sprężarkowy narażony jest na pracę w niesprzyjającym środowisku (zmiana temperatury i ciśnienia sprzyja reakcjom chemicznym, które mogą prowadzić do degradacji oleju, a w konsekwencji do nieprawidłowego smarowania układu). Przy wyborze oleju sprężarkowego należy wziąć pod uwagę rodzaj sprężanego gazu, typ sprężarki, warunki pracy. Im więcej informacji posiadamy, tym łatwiej dokonać prawidłowego wyboru. Jeżeli uwzględnimy powyższe aspekty, to pozostaje jeszcze odpowiedź na kluczowe pytanie: „Czy zastosować olej mineralny, czy syntetyczny?”.

W przypadku sprężarek powietrza za wyborem oleju syntetycznego przemawia jego stabilność w obecności powietrza i dużej wilgotności. Tlen zawarty w powietrzu reaguje z olejami mineralnymi, tworząc kwasy organiczne, tlenki węgla, osady węglowe itp. Również para wodna powstająca podczas chłodzenia powietrza powoduje korozję, tworzy emulsje. Wszystko to powoduje, że olej mineralny ulega szybszemu starzeniu. Oleje syntetyczne – w przeciwieństwie do olejów mineralnych – mają znacznie niższą tendencję do tworzenia osadów węglowych, znacznie wyższe temperatury zapłonu oraz samozapłonu, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko pożaru w sytuacjach krytycznych, a także zapewniona jest większa czystość układu podczas pracy.

Za olejem mineralnym z pewnością przemawia jego cena, ale należy wziąć pod uwagę, że olej mineralny będzie się sprawdzał w umiarkowanych warunkach pracy, natomiast wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wysokimi temperaturami, ciśnieniami oraz szczególnymi zastosowaniami, lepiej sprawdzą się oleje syntetyczne. Podwyższona odporność na utlenianie, mniejsza zdolność do tworzenia osadów, bardzo dobre właściwości niskotemperaturowe, a co za tym idzie – dłuższe okresy między wymianami to tylko niektóre z zalet olejów syntetycznych. Wysoka cena oleju syntetycznego jest rekompensowana poprzez korzyści, które klient osiągnie, oszczędzając na rzadszym zakupie oleju czy mniejszych kosztach konserwacji urządzeń.

Syprem 8000 S Olej BOGE Syprem 8000 S – ten rewolucyjny produkt wspaniale redukuje resztkową zawartość oleju w sprężonym powietrzu. Zapewnia to także wyraźne oszczędności energetyczne – unikalna korzyść na rynku syntetycznych olei.  Syprem 8000 S redukuje resztkową zawartość oleju w sprężonym powietrzu do wartości mniejszej niż 3 mg/m3. Osiągnięto to poprzez niższą lotność oraz stabilną lepkość, które pozytywnie wpływają na zachowanie się w podwyższonej temperaturze zmniejszając przedostawanie się oleju w postaci aerozolu do sprężonego powietrza do nawet 90%. Przy zastosowaniu oleju BOGE Syprem S można osiągnąć do 5% zmniejszenia zapotrzebowania na energię.

Ponieważ Syprem S jest olejem w pełni syntetycznym, oznacza to, iż jest odporny na utlenianie i odparowywanie oraz jest przeznaczony do absorbcji ciepła wytwarzanego przez sprężarkę.

 

Olej SYPREM S został opracowany celem zmniejszenia tarcia oraz zużycia elementów rotujących sprężarki a ponadto wydłużenia cykli serwisowych oraz zmniejszenia koniecznych nakładów serwisowych. Generalnie każdy rodzaj oleju ma inne zalecane czasokresy wymian w zależności od godzin pracy i warunków operacyjnych. Pod tym względem w pełni syntetyczny olej  BOGE Syprem S, cieszy się bardzo dobrą opinią   z powodu długiego czasokresu wymiany – co  9000 roboczogodzin.