Wdrożenie przepisów dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych UE 517/2014 stanowi spore wyzwanie dla producenta, serwisu jak i użytkownika.Firma BOGE KOMPRESSOREN skupia się na tym zagadnieniu, a przechodząc na przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R-513A, który zapewnia bezpieczeństwo wszystkich aktualnych i przyszłych modeli.

 

Znaczenie regulacji F-gazów dla przemysłu sprężonego powietrza

Rozporządzenie F-gazowe ma pomóc w zmniejszeniu emisji w sektorze przemysłowym o 79% do 2030 roku. Nacisk kładziony jest na zmniejszenie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych (gazów F) w UE. W procesie stopniowym („wycofywanie”), opartym na średniej rocznej z lat 2009-2012, fluorowane gazy cieplarniane wprowadzane na rynek UE zostaną ustalone na poziomie 100% i będą stopniowo redukowane do 21% do 2030 r. W pierwszej fazie od stycznia 2020 zostały zakazane czynniki chłodnicze o wartości GWP większej niż 2500. W drugiej fazie do 2022 r. nie mogą być stosowane żadne F-gazy o wartości GWP powyżej 750, w trzeciej fazie do 2030 r. żadne F-gazy o wartości GWP powyżej 150.

Przypomnijmy, iż współczynnik GWP (Global Warming Potential) to współczynnik globalnego ocieplenia. Porównuje on siłę oddziaływania fluorowanego gazu cieplarnianego na ocieplenie klimatu do siły oddziaływania dwutlenku węgla. Współczynnik GWP f-gazów jest bardzo wysoki (w przypadku niektórych gazów może być nawet kilkadziesiąt tysięcy razy wyższy od CO2).

 

Aby zoptymalizować emisję CO2 swoich osuszaczy ziębniczych, BOGE od grudnia 2021 stosuje nowy czynnik chłodniczy R-513A zamiast R-134A. Dzięki temu wartość współczynnika globalnego ocieplenia (GWP) może zostać zmniejszona o około 60% z 1430 do 573. Wraz z przejściem na R-513A BOGE obiera kurs na wczesnym etapie i wymienia stary czynnik chłodniczy, zanim będzie to wymagane prawnie. Ponadto rozporządzenie F-gazowe określa, czy i jak często należy przeprowadzać test szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych. W zależności od kategorii test ten musi być przeprowadzany co kwartał lub co rok, co wiąże się z odpowiednimi kosztami. Ponieważ osuszacze ziębnicze BOGE posiadają hermetycznie zamknięty obieg czynnika chłodniczego, a ich ekwiwalent CO2 jest mniejszy niż 10 t, są zwolnione z obowiązku testowania.

 

Pytanie: co z tego wynika dla użytkowników?
1. Zakup nowego osuszacza – tylko z czynnikiem R-513A (GWP 573)

Dzięki potencjałowi tworzenia efektu cieplarnianego na poziomie 573 czynnik chłodniczy R-513A jest przyjazny dla środowiska oraz będzie mógł on być stosowany jeszcze przez długi czas. Zmiana nie ma wpływu na dotychczasowe parametry obecnych modeli z czynnikiem R-134A firmy BOGE. Warto także nadmienić, iż R-513A nie jest ani toksyczny ani palny (ASHARE kategoria A1), jak też jest przyjazny dla warstwy ozonowej (Ozon Depletion Potential = 0%). Dlatego nie występują żadne dodatkowe wymagania zarówno dla użytkownika, jak i dla pracowników serwisowych.

2. Wymiana starszych modeli osuszaczy z czynnikiem R-404A (GWP 3922), R-407C (GWP 1744) lub R-410A (GWP 2088)

Powyższe czynniki charakteryzują się znacznie wyższymi wartościami GWP niż R-134A, co automatycznie oznacza, iż dostępność tych czynników chłodniczych na rynku będzie coraz mniejsza a ich ceny będą coraz wyższe.

Wprawdzie dostępne są zastępcze czynniki chłodnicze o podobnych właściwościach, ale są one gazami palnymi. Obecne osuszacze chłodnicze nie nadają się do użycia z palnymi czynnikami chłodniczymi, a ich modernizacje są z reguły nieopłacalne. W przypadku wystąpienia nieszczelności użytkownik może ponieść spore koszty związane z ich usunięciem i ewentualnymi przestojami urządzeń. Z tych powodów BOGE odradza zakup nowych osuszaczy z czynnikami R404-A, R-407C czy R-410A i oferuje alternatywne rozwiązania.


Ziębnicze osuszacze sprężonego powietrza BOGE serii DT z czynnikiem chłodniczym  R 513A.

 

3. Konserwacja i serwis osuszaczy z autoryzowanym serwisem producenta

Zwracamy uwagę, iż nie jest możliwy serwis osuszaczy ziębniczych bez pomocy wyszkolonego personelu i właściwej dokumentacji technicznej. Przepisy dotyczące f-gazów przewidują poważne sankcje w przypadku naruszeń dla personelu serwisowego, osób odpowiedzialnych za konserwację i użytkowników. Autoryzowany serwis firmy BOGE będzie zawsze istotnym wsparciem.

W trakcie normalnej eksploatacji w osuszaczach BOGE nie występują wycieki. Aby możliwie najdłużej utrzymać ten stan, należy regularnie wykonywać przeglądy, gdyż najczęstsze przyczyny nieprawidłowego działania osuszaczy chłodniczych wynikają z braku serwisu i regularnych przeglądów technicznych

Autoryzowany serwis BOGE wykonuje następujące czynności konserwacyjne i naprawcze:

  • diagnoza pracy osuszacza
  • badanie szczelności układu chłodniczego
  • modernizacja systemu rozprowadzania powietrza
  • kalibracja urządzeń pomiarowych
  • modernizacja automatyki sterowania osuszacza
  • kompletna wymiana filtrów (oryginalne wkłady filtracyjne)
  • generalny przegląd serwisowy

Przegląd bądź serwis osuszaczy polega również na kompletnej kontroli układu chłodzenia. BOGE dobiera odpowiednią ilość czynnika, dzięki czemu uzyskuje maksymalną wydajność chłodniczą. Zbyt mała ilość czynnika, powoduje to, że układ smarowania sprężarki staje się coraz mniej wydajny, aż do momentu całkowitego braku smarowania (uszkodzenie silnika – zatarcie). W porę zlecony serwis osuszacza może umożliwić długą i bezproblemową pracę urządzenia.