Praktycznie wiedzą powszechną jest fakt, iż największa częścią kosztów całego cyklu życia przemysłowej sprężarki jest koszt energii elektrycznej. W przybliżeniu szacuje się, że wynosi on 70%, natomiast nakłady inwestycyjne to tylko 30%.

W jaki sposób określić zatem energetyczną efektywność sprężarki?

Wielu użytkowników zwraca uwagę na wydajność sprężarki. Trwa tutaj swoisty wyścig pomiędzy poszczególnymi producentami celem „wyciśnięcia” jak największego przepływu przy danej klasie mocy silnika. Pamiętajmy jednak, iż zazwyczaj instalacje sprężarkowe są przewymiarowane, a zakładany, poparty wieloma współczynnikami bezpieczeństwa, przepływ jest w rzeczywistości zbyt duży. Dodatkowo maksymalizacja przepływu nie ma praktycznie żadnego znaczenia w odniesieniu do efektywności energetycznej, gdyż wydajność należy porównać w powiązaniu z pobieraną energią.

Tak dochodzimy do wniosku, iż jednym z lepszych wskaźników będzie moc specyficzna  (kW/m3/min) czyli kilowaty energii pobranej z gniazdka, podzielone na metr sześcienny na minutę na tłoczeniu. Jest to prawdziwy parametr świadczący o efektywności sprężarki, a w połączeniu z kosztem jej zakupu jest dobrym wskaźnikiem prawdziwej wartości sprężarki. Moc specyficzną można łatwo porównać do wskaźnika zużycia litrów paliwa na 100 km – wskaźnika stosowanego w przemyśle samochodowym – ułatwiającego użytkownikom podjęcie decyzji co do zakupu.

Przykładowo dla sprężarki śrubowej BOGE S 56-4 o mocy silnika 55 kW i wydajności przy nadciśnieniu 7,5 bar wynoszącej 10,77 m3/min całkowita moc pobierana wynosi 64,20 kW. Współczynnik mocy specyficznej wynosi więc: 64,2 kW / 10,77 m3/min = 5,96 kW/m3/min.

W tym wypadku im mniejszy współczynnik mocy specyficznej, tym lepszy, tym sprężarka jest bardziej energooszczędna.

Sprężarki śrubowe

W przypadku sprężarek śrubowych o stałej prędkości obrotowej moc specyficzna pozostaje stała. Sprężarki śrubowe z regulacją prędkości obrotowej pracują z różnymi prędkościami (wydajnościami), tak więc spółczynnik mocy specyficznej zmienia się więc w zależności od prędkości. Ale bez obaw – produkty BOGE cechują się wysoką sprawnością energetyczną w całym zakresie regulacji. Dodatkową zaletą jest fakt, iż zakres regulacji przemysłowych sprężarek BOGE jest bardzo szeroki.

boge s4 Przemysłowa sprężarka śrubowa BOGE najnowszej 4-tej generacji typ S56-4. Szereg innowacji uczyniły tę serię rynkowym liderem.

 

BOGE Kompressoren konstruuje więc przemysłowe sprężarki śrubowe w taki sposób, aby charakteryzowały się  najniższym współczynnikiem mocy specyficznej. Dzięki temu użytkownicy mogą zredukować koszty energii elektrycznej.

W tym celu BOGE zastosowało szereg innowacji:

  • własne energooszczędne stopnie śrubowe z optymalizowanymi rotorami
  • bezstratne przeniesienie napędu z silnika elektrycznego na stopień śrubowy
  • minimalizacja wewnętrznych strat ciśnienia w całej sprężarce
  • wysokosprawne silniki elektryczne
  • energooszczędne wentylatory chłodzące

Podczas podejmowania decyzji o zakupie sprężarki śrubowej warto zażądać od producenta informacji o całkowitej mocy pobieranej z sieci elektrycznej (tzw. „na gniazdku”) przy maksymalnym ciśnieniu i wydajności urządzenia. W ten sposób uzyskamy współczynnik mocy specyficznej, który to następnie powinien być podstawowym kryterium wyboru sprężarki.