Klasy czystości sprężonego powietrza na to umowne oznaczenie wyrażone cyframi, dzięki któremu można precyzyjnie określić ilość zanieczyszczeń w sprężonym powietrzu. Te zanieczyszczenia to woda, oleje i cząstki stałe. Do klas czystości sprężonego powietrza odnosi się norma ISO 8573-1, według której określenie normy składa się z trzech cyfr.

Zanieczyszczenia biorą się w sprężonym powietrzu zasadniczo z dwóch źródeł: z atmosfery oraz ze sprężarki. W powietrzu atmosferycznym występuje stale pewna liczba zanieczyszczeń. Podczas sprężania powietrza w kompresorze dochodzi do ich kompresji i zagęszczenia. Zanieczyszczenia ze sprężarki to głównie olej który krąży w pompie i module śrubowym.

Klasę czystości według wspomnianej wyżej normy ISO 8573-1 podaje się jako ciąg trzech cyfr oznaczający ilość poszczególnych zanieczyszczeń w kolejności: Olej – Cząstki stałe – Woda.  Na przykład określenie klasy czystości jako: 1-1-2 oznacza, że w danej aplikacji zanieczyszczenia olejowe i cząstek stałych powinny mieścić się w pierwszej klasie czystości a ilość wody w drugiej klasie.

Klasa Max wielkość cząstek stałych (µm) Max stężenie cząstek stałych (mg/m3) Woda – max punkt rosy (°C) Max stężenie oleju

(mg/m3)

1 0,1 0,1 -70 0,01
2 1 1 -40 0,1
3 5 5 -20 1
4 15 8 +3 5
5 40 10 +7 25
6 +10

Klasy czystości sprężonego powietrza pomagają więc określić jaki rodzaj filtracji i przygotowania sprężonego powietrza jest potrzebny do konkretnych zastosowań. Innego rodzaju klasy czystości wymagana będzie w przemyśle spożywczym a inna np. w branży lakierniczej.

Jak uzyskać odpowiednią klasę czystości sprężonego powietrza?

Oleju i cząstek stałych pozbywamy się z układu pneumatycznego poprzez zastosowanie separatora cyklonowego oraz filtrów sprężonego powietrza. Separator cyklonowy nie posiada wkładu tylko wykorzystuje siłę odśrodkową wirującego w nim powietrza. Filtry sprężonego powietrza posiadają wkłady o różnych parametrach, które mogą separować olej i jednocześnie zatrzymywać cząstki stałe do nawet 0,01 mikrona. Ponadto są dostępne wkłady filtry węglowe (pochłaniające smak i zapach sprężonego powietrza) oraz antybakteryjne filtry sprężonego powietrza.

Wodę usuwa się poprzez separator cyklonowy (nawet do 60%). Następnie jeśli w układzie występuje tak zwany zbiornik mokry to on również pełni rolę separatora wilgoci. Takie rozwiązania nie usuwają skutecznie pary wodnej, która dalej się kondensuje i w związku z tym nie zapewniają żadnej jakości sprężonego powietrza wg norm. Dlatego aby uzyskać jakość sprężonego powietrza dla zawartości wody na poziomie nie gorszym niż 4 stosujemy osuszacze ziębnicze (chłodnicze). Czystość wyższą niż 4 uzyskujemy poprzez zastosowanie innego rodzaju osuszaczy takich jak: osuszacze adsorpcyjne, osuszacze membranowe, hybrydowe i inne.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym poradnikiem BOGE służącym szybkiemu dobraniu odpowiedniego zestawu uzdatniania sprężonego powietrza w odniesieniu do zakładanej klasy czystości powietrza.

Jeżeli chcesz aby jakość sprężonego powietrza była precyzyjnie dobrana do Twoich potrzeb korzystaj z wiedzy z BOGE!

Do pobrania: Poradnik_BOGE_klasy_czystosci_powietrza__PL