W przypadku osuszaczy adsorbcyjnych zdecydowanie należy rozważyć zastosowanie pomiaru punktu rosy. Jeśli nie jest on kontrolowany, obieg powietrza do regeneracji zużywa stałą, wysoką ilość sprężonego powietrza, nawet w przypadku gdy nie jest to potrzebne. To energetycznie wrażliwy punkt systemu uzdatniania powietrza.

Powietrze do celów regeneracyjnych jest niezbędne w przypadku zastosowania dwukolumnowych osuszaczy adsorbcyjnych aby regenerować złoże osuszacza nasycone wilgocią w trakcie fazy absorbcji. Typowym sposobem kontroli jest stały cykl czasowy zmieniający regenerację z jednej kolumny na drugą co ok. 10 minut. Przy tym należy wspomnieć, iż zapotrzebowanie powietrza na cele regeneracji jest stałe i zwykle ustawione tak jakby osuszacz pracował na maksimum swoich przepływowych możliwości przy max. dopuszczalnych parametrach sprężonego powietrza na wlocie do osuszacza. W przypadku osuszaczy adsorbcyjnych regenerowanych na zimno ok. 15-20% przepływu powietrza przez osuszacz jest zużywane na cele regeneracji.

Regenerowany na zimno osuszacz adsorbcyjny BOGE typ DAZ 126-2

 

Jednakże w przypadku niskich temperatur otoczenia powietrze wlotowe do osuszacza zawiera mniej wilgoci. Ponadto częstokroć przepływ powietrza przez osuszacz jest mniejsze nawet o połowę w stosunku do jego wartości nominalnych. Obie te kwestie oznaczają, iż osuszacz zużywa znacznie więcej powietrza na cele regeneracji niż to jest potrzebne !

W normalnym trybie pracy kolumny osuszacza przełączają się automatycznie, jednakże w przypadku zastosowania kontroli punktu rosy zastosowany jest higrometr służący do ciągłego pomiaru punktu rosy powietrza opuszczającego osuszacz. Jeżeli powietrze jest bardziej suche niż zadany punkt rosy, wówczas złoże osuszające jest tylko częściowo nasycone wilgocią i zachowuje zdolności osuszające, dlatego też przełączenie kolumn może być opóźnione. Higrometr nieprzerwanie monitoruje wartość wylotowego punktu rosy aż ten osiągnie z góry zaprogramowany (zadany) poziom i wówczas dopiero następuje przełączenie kolumn.

Monitoring wartości punktu rosy pozwala więc na dopasowanie poboru energii do rzeczywistego obciążenia osuszacza.

Należy ponadto nadmienić, iż innym istotnym powodem pomiaru temperatury punktu rosy jest spełnienie przez system sprężonego powietrza normy ISO 8573-1:2010 dotyczącej klas czystości sprężonego powietrza, gdyż pomiary są wymagane przez normę.