Pojęcie Przemysłu 4.0 oznacza zatem unifikację świata rzeczywistego maszyn produkcyjnych ze światem wirtualnym Internetu i technologii informacyjnej. Ludzie, maszyny oraz systemy IT automatycznie wymieniają informacje w toku produkcji–w obrębie fabryki oraz w obrębie różnych systemów IT działających w przedsiębiorstwie. Środowisko Przemysłu 4.0 wspiera załogę jak nigdy dotąd zapewniając dostęp do praktycznie każdej przydatnej informacji, w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca, co umożliwia ekonomiczną produkcję zindywidualizowanych wyrobów. Producenci, którzy wdrażają rozwiązania Przemysłu 4.0, mogą obniżać koszty produkcji i w sposób elastyczny sposób reagować na zapytania klientów. W ten sposób zyskują oni istotną przewagę nad konkurencją.

Inteligentne wytwarzanie powietrza

BOGE Airstatus to zdalne narzędzie diagnostyczne zapewniające maksymalną niezawodność. Opiera się na pionierskiej technologii, która na nowo definiuje komunikację między człowiekiem i maszyną w dobie Przemysłu 4.0. Narzędzie do zdalnej diagnostyki firmy BOGE to nowe rozwiązanie, które zwiększa bezpieczeństwo i przejrzystość w produkcji sprężonego powietrza i wszystkich związanych z tym elementów, a także utrzymuje wysoką wydajność i efektywność stacji sprężonego powietrza i idealnie nadaje się do monitorowania i zarządzania złożonymi systemami i zakładami.

Dzięki Airstatus użytkownicy rozpoznają nawet do 32 elementów, co umożliwia stabilną kontrolę – z dowolnego miejsca na świecie. Dane procesowe, takie jak komunikaty serwisowe, temperatura i ciśnienie, ciśnieniowy punkt rosy czy ciśnienia różnicowe  są bezpośrednio przesyłane i wyświetlane, co czyni z Airstatus potężne narzędzie zdalnej diagnostyki. Użytkownicy mogą identyfikować, analizować i reagować natychmiast na wiadomości o błędach, które są przesyłane na ich komputer lub smartfon, co znacznie skraca czas potrzebny do usunięcia usterek. Airstatus firmy BOGE może też być użyty do monitorowania stanu w celu zarządzania działań prewencyjnych oraz planowania i koordynacji prac konserwacyjnych. Wszystkim tym można łatwo zarządzać za pomocą aplikacji Airstatus BOGE, która jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami mobilnymi z systemem operacyjnym iOS i Android.

Łatwy montaż, trwałe bezpieczeństwo

ModbusScan wykrywa każdą sprężarkę i komponent, co sprawia, że łatwo przygotować obiekt do monitorowania przez Airstatus. Transmisja danych systemowych jest przetwarzana w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci GSM / GPRS lub sieci LAN. Użytkownicy mogą przeglądać dane w portalu internetowym lub w aplikacji BOGE Airstatus. Zarządzanie alarmami drogą mailową lub poprzez SMS (jeśli określone wartości dopuszczalne zostały przekroczone lub minimalne wartości nie zostały osiągnięte) zapewnia dodatkowe zabezpieczenie. Dane robocze sprężarek są transmitowane wyłącznie przez zamkniętą sieć, a dostęp do danych z zewnątrz jest niemożliwy. Automatyczne zbieranie informacji o zakłóceniach w BOGE Airstatus pozostaje nadal aktywne w przypadku wyłączenia zasilania. W takim wypadku sprężarki przełączają się na własne sterowanie

Dostosowane pakiety odpowiadające indywidualnym potrzebom każdego klienta

Dostępnych jest pięć różnych pakietów z wygodnymi funkcjami. Obejmują one od pakietu „lokalnego monitoringu” ze sprzętem, użyciem internetowego portalu i aplikacji, przez pakiet monitoringu mobilnego z dodatkową kartą SIM (D / EU), aż do pakietu monitorowania Premium, który obejmuje nawet iPhone. Pakiet Premium zapewnia klientom BOGE zarówno pełną przejrzystość za pośrednictwem portalu i strony internetowej oraz aplikacji BOGE Airstatus, jak i umowę serwisową, która obejmuje pełny monitoring i utrzymanie systemu.