Serwis i konserwacja podzespołów sprężarki jest kluczowa, celem utrzymania jej pracy w optimum sprawności. Poprawna konserwacja utrzymuje bezpieczną i niezawodną pracę wszystkich elementów wspomagając proces redukcji kosztów operacyjnych i poprawy efektywności.

silnik sprezarki

Najważniejszymi aspektami konserwacji silnika są poniższe kwestie:

  1. Smarowanie. Silnik powinien być smarowany zgodnie ze specyfikacją producenta w zależności od przepracowanych  godzin oraz prędkości obrotowej silnika.  W przypadku silników dwubiegunowych (3000 1/min) wyposażonych w urządzenia do ręcznego smarowania uzupełniającego, najczęstszym okresem smarowania jest 3000 godzin pracy (lub co rok).

Warto zwrócić uwagę, iż w ofercie firmy BOGE – w standardzie dla maszyn ze zintegrowanym falownikiem oraz jako opcja dla maszyn stałoobrotowych –  znajdują się automatyczne smarownice, które dostarczają poprawną ilość smaru do pojedynczego punktu smarowania w ustalonym przedziale czasu. Pozwala to na kontrolowanie zużycia środka smarnego i jest precyzyjniejsze niż w przypadku konwencjonalnych metod smarowania ręcznego.
W automatycznych smarownicach smar wyciskany jest za pomocą napędu elektromechanicznego (silnik zasilany baterią). Jest to prosty i niezawodny sposób odpowiedni do zmiennych temperatur lub gdy występują trudne warunki pracy, takie jak drgania, ograniczona przestrzeń czy niebezpieczne otoczenie. Automatyczne smarownice redukują czas potrzebny na konserwacje oraz koszty eksploatacyjne i jednocześnie zwiększają bezpieczeństwo personelu i maszyn. Dzięki nim nie występują szkody spowodowane nadmiernym lub niedostatecznym smarowaniem.

  1. Utrzymanie w czystości. Silnik musi wydzielać ciepło. Dlatego ważnym jest aby wszelkie ciągi powietrzne utrzymywać w czystości, w stanie wolnym od zatorów. W przypadku silników zamkniętych (TEFC) istotnym jest, aby ożebrowanie chłodzące pozostawało niezanieczyszczone. Niewłaściwe chłodzenie silnika może podwyższyć jego temperaturę i opory uzwojenia, co skróci czas jego pracy i zwiększy zużycie energii.

Silniki pracujące w połączeniu z przekładnią pasową wymagają także sprawdzania czy napięcie pasów jest optymalne. Zazwyczaj producenci zalecają kontrolę naciągu pasów co każde ok. 500 godzin pracy. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż BOGE, w przeciwieństwie do innych producentów, nie wymaga częstego sprawdzania stanu napięcia pasów napędowych. Nadmieniamy również, iż pasy napędowe muszą być optymalnie naciągnięte tak aby nie spadały oraz aby pasy, koła pasowe oraz łożyska nie ulegały przedwczesnemu zużyciu. Wychodząc temu wymaganiu naprzeciw BOGE opracowało           wysokojakościowy i bezobsługowy system napędowy BOGE-GM®(patent BOGE nr 4413422) umożliwiający długie okresy bezawaryjnej pracy poprzez optymalne, dynamiczno-obciążeniowe dopasowanie napięcia pasów napędowych. Dlatego też, oszczędzając Wasz czas, BOGE zaleca kontrolę stanu napięcia pasów dopiero po upływie 3000 roboczogodzin.

 

Nigdy nie zapominajcie o zapisaniu wykonanych czynności w książce serwisowej urządzenia. Umożliwi to udokumentowanie częstotliwości indywidualnych działań serwisowych i określenie ewentualnych odchyleń względem zaleceń producenta.