wykres

Może to wydać się zaskakujące, ale nieomalże cała energia pobrana przez sprężarkę z sieci zamienia się w ciepło. Weźmy dla przykładu sprężarkę ze smarowaniem olejowym: nawet do 94% pobieranej  energii elektrycznej jest dostępne do ponownego odzyskania. Możliwość ponownego wykorzystania ciepła odpadowego na cele ogrzewania pomieszczeń czy wody użytkowej czy innych zastosowań produkcyjnych jest istotnym krokiem w kierunku szeroko rozumianej efektywności energetycznej.

Pomimo ogromnego potencjału technologii odzysku ciepła, wciąż niewielu użytkowników sprężarek w pełni wykorzystuje zalety tego rozwiązania.

Ciepło odpadowe sprężarki może być sensownie wykorzystane do celów ogrzewania. W takim przypadku odpowiedni system kanałów powietrza kieruje ciepłe powietrze do znajdujących się w pobliżu pomieszczeń. Jeśli powietrze do ogrzewania nie jest potrzebne, to jest ono odprowadzane na zewnątrz. Sterowane termostatycznie przepustnice pozwalają na regulację dopływu ciepłego powietrza utrzymując temperaturę w pomieszczeniach na stałym poziomie. Obok pełnego lub uzupełniającego ogrzewania pomieszczeń roboczych podgrzane powietrze chłodzące ze sprężarek można wykorzystać do wspomagania procesów osuszania, tworzenia kurtyn cieplnych lub do wstępnego ogrzewania powietrza w palnikach  instalacji grzewczych. Odpowiednie inwestycje związane z odzyskiwaniem ciepła amortyzują się często w ciągu jednego roku.

W rzeczywistości można odpowiednio wykorzystać ciepło odpadowe w odniesieniu do pory roku poprzez zastosowanie systemu BOGE DuoTherm.  Zimą ciepło używane jest na cele grzewcze, latem do podgrzania wody. Tego rodzaju optymalizacja odzysku ciepła może prowadzić do znacznych rocznych energetycznych oszczędności.

wymiennik ciepła

 

Wymiennik ciepła DuoTherm jest włączany w główny strumień gorącego oleju sprężarki. Woda użytkowa i przemysłowa ogrzewa się od gorącego oleju sprężarkowego i pracuje niezależnie od sposobu chłodzenia sprężarki, ponieważ zainstalowany jest jako chłodnica wstępna przed właściwą chłodnicą wodną lub powietrzną. Do podgrzania wody co lub gorącej wody przemysłowej służy systemDuoTherm BPT. Sednem tego systemu jest płytowy wymiennik ciepła, który składa się z cienkich profilowanych płyt wykonanych ze stali nierdzewnej. Położone jedna nad drugą płyty tworzą przeciwsobny zamknięty system dwukanałowy. Są one połączone ze sobą za pomocą specjalnej technologii zbliżonej do lutowania twardego. Uszczelnienia, które zawsze niosą ze sobą niebezpieczeństwo przecieków są zbędne, a poprzez to wymiennik pracuje bardzo efektywnie i niezawodnie. Do ogrzania wody pitnej i użytkowej służy systemDuoTherm BSW. Ze względu na zaostrzone przepisy sanitarne w system ten spełnia inne wymogi bezpieczeństwa. Dwa niezależne obiegi są oddzielone od siebie za pomocą cieczy separacyjnej. System BSW jest wymiennikiem ciepła płaszczowo – rurowym, w którym dwie nieruchome rury umieszczone są jedna wewnątrz drugiej. Znajdująca się w tej podwójnej wiązce rur przestrzeń bezpieczeństwa jest wypełniona nietoksyczną cieczą separacyjną. Ciecz separacyjna przewodzi ciepło i przy uszkodzeniu wymiennika ciepła uniemożliwia mieszanie się oleju i wody. Zanieczyszczenie wody sanitarnej jest dzięki temu wykluczone. Czujnik ciśnienia wyłącza natychmiast system w przypadku pęknięcia rury. Odebrany impuls może być dalej wykorzystany w indywidualny sposób (np. wzbudzenie alarmu lub wyłączenie urządzenia)

Zasada działania wymiennika jest prosta: ogrzany do temperatury +90 °C olej z instalacji olejowej sprężarki przepływa przez płytowy wymiennik ciepła. Przepływająca w przeciwną stronę przez wymiennik woda zostaje ogrzana do temperatury +70 °C w przypadku wersji BPT i +55 °C w przypadku BSW. Ilość ogrzanej wody jest przy tym zależna od różnicy temperatur. Przed i za wymiennikiem ciepła jest zainstalowany termostatyczny, regulacyjny zawór olejowy. Zależnie od temperatury oleju jego strumień jest kierowany poprzez chłodnicę olejową względnie wymiennik ciepła lub przez instalację obejściową (bypass) omija chłodnicę, lub wymiennik ciepła.

Odzysk ciepła może więc wyraźnie zwiększyć efektywność instalacji sprężonego powietrza oraz znacząco odciążyć środowisko naturalne (zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych). Zakres koniecznych inwestycji zależy od miejscowych warunków, celu zastosowania i wybranego procesu odzysku ciepła. Potencjał drzemiących oszczędności jest jednakże sporadycznie wykorzystywany przez użytkowników. Stosunkowo niewielkie nakłady inwestycyjne  mogą zostać zamortyzowane już po niewielu miesiącach. Firma BOGE jako specjalista od takich zastosowań oferuje precyzyjny dobór wymiennika ciepła pod względem maksymalnej możliwej wymiany ciepła. Także istniejące już instalacje sprężonego powietrza mogą zostać energetycznie zoptymalizowane poprzez instalację wymiennika. Następna zaleta – BOGE oferuje pełen zakres asortymentu.