Ciepłe wilgotne  letnie powietrze lub też chłodne zimowe warunki – ciągłe wahania temperatury posiadają istotny wpływ na pracę osuszaczy ziębniczych. Przekłada się to zatem na jakość procesów za osuszaczami. Przedstawiamy technologiczne rozwiązanie BOGE w osuszaniu sprężonego powietrza celem osiągnięcia optymalnej efektywności energetycznej.

Osuszacz ziębniczy BOGE typ DS 52-2.
Osuszacz ziębniczy BOGE typ DS 52-2.

Obciążenie osuszacza ziębniczego nie zależy tylko od przepływu sprężonego powietrza, które powinno zostać osuszone, ale także od ilość wody, którą sprężone powietrze zawiera. Ilość wody (wilgoci) wzrasta gdy rośnie temperatura. Obciążenie osuszacza drastycznie wzrasta, kiedy temperatury otoczenia są wysokie (np. pora letnia), natomiast niskie temperatury (np. pora zimowa) zmniejszają obciążenie osuszacza. Dlatego też celem utrzymania stałego punktu rosy, osuszacze ziębnicze powinny być zawsze dobrane na najgorsze warunki pracy, czyli posiadać dodatkową rezerwę wydajności. Skutkiem wahań temperatury są także ciągłe zmiany wydajności osuszacza między 0 a 100%

W jaki sposób osuszacz, w zmiennych warunkach, może zatem pozostać efektywny energetycznie ? BOGE osiągnęło to w swoich modelach DS-2, które posiadają opcje oszczędzania energii.

Zacznijmy od konstrukcji: innowacyjny aluminiowy wymiennik ciepła zapewnia do 20% oszczędności energetycznych w stosunku do poprzednich modeli, dodatkowo jeszcze bardziej zmniejszono stratę ciśnienia podczas przepływu przez osuszacz.

Ponadto, wszystkie modele DS-2 cechuje bardzo niskie zużycie energii w trybie obciążenia częściowego, jednak prawdziwie wyróżniają się pod tym względem wersje o wydajności od 2,6 m3/min. W wersji z opcją energooszczędną osuszacze są wyposażane w inny sterownik oraz posiadają zmodyfikowany układ chłodniczy.  Energia magazynowana w aluminiowym wymienniku może być użyta do schłodzenia częściowego przepływu podczas pracy osuszacza ze zmiennym obciążeniem, mniejszym niż jego wydajność nominalna. Pozwala to osuszaczowi wyłączać się na pewien okres  oszczędzając w ten sposób energię.

Inną istotną cechą konstrukcyjną jest standardowo instalowany kontrolowany czasowo spust kondensatu, który pozwala także zaprogramować odpowiednią częstość usuwania kondensatu. BOGE przewidziało i tutaj energooszczędną opcję: możliwe jest dodatkowe wyposażenie jak elektroniczny spust kondensatu sterowany od poziomu czyli urządzenie wyposażone w zawór elektromagnetyczny, czujniki poziomu kondensatu oraz system sterowania. Gdy do spustu spłynie odpowiednio duża ilość kondensatu następuje automatyczne otwarcie zaworu elektromagnetycznego i jego odprowadzenie. Gdy poziom kondensatu w spuście spadnie, zawór zamyka się. Zaletą tego typu spustów jest to, iż zawór elektromagnetyczny zamyka się zanim cała ilość nagromadzonego kondensatu wypłynie. Dzięki temu spust nie powoduje strat sprężonego powietrza.