Wykonanie instalacji sprężonego powietrza wydaje się rzeczą prostą, bowiem łączenie kołnierzy czy gwintów nie jest rzeczą z gatunku „tajemnych”. Stopy aluminium są drugimi po stopach żelaza najczęściej stosowanymi materiałami
w budowie konstrukcji. Powszechne stosowanie aluminium wynika z faktu, że łączy ono w sobie unikalną kombinację pożądanych właściwości takich jak niewielka masa, wysoka wytrzymałość oraz odporność na korozję. Tym niemniej niewłaściwe zaprojektowanie konstrukcji czyli łączenie aluminium bezpośrednio z miedzią czy mosiądzem może powodować korozję.

Tak, korozję, a chodzi tutaj konkretnie o korozję galwaniczną. To korozja wywołana kontaktem dwóch elementów metalowych o różnym potencjale elektrycznym, połączonych ze sobą w sposób ciągły w obecności elektrolitu. W ten sposób dochodzi do procesu elektrochemicznego wytwarzającego prąd elektryczny, który powoduje korozję jednej z dwóch elektrod. Korozji ulega elektroda z „mniej szlachetnego” metalu (anoda), podczas gdy katoda jest chroniona przed tym procesem. W większości kombinacji z innymi metalami aluminium jest metalem mniej szlachetnym. Dlatego też ryzyko wystąpienia korozji elektrochemicznej jest dla aluminium większe niż dla pozostałych metali konstrukcyjnych.

Jak to w ogóle może się zdarzyć, kiedy wszyscy w około potwierdzają, iż aluminium jest odporne na korozję ?

Surowe aluminium posiada bardzo wysoką odporność na korozję, samoczynnie pokrywa się bardzo cienką lecz skuteczną warstwą ochronną tlenku glinu, która przeciwdziała dalszemu utlenianiu. Co więcej, w przypadku mechanicznego uszkodzenia warstwy tlenku glinu jest ona natychmiast odtwarzana.

Jednakże każdy system sprężonego powietrza zawiera także kondensat. Para wodna występuje w otaczającym powietrzu.  W procesie sprężania woda jest wyciskana z powietrza jak w przypadku wyciskania mokrej gąbki. Sprężarki zawierają zazwyczaj separator kondensatu, usuwający wilgoć ze strumienia wytworzonego sprężonego powietrza, jednakże powietrze na wylocie ze sprężarki jest cieplejsze niż temperatura otoczenia. Kiedy tylko sprężone powietrze dostanie się do przewodów, ochłodzi się, powodując wykropienie się wody. Aluminium zachowuje stabilność dla wartości pH w zakresie 4-9, ale w warunkach silnie kwasowych lub zasadowych koroduje zazwyczaj szybko.

O czym należy pamiętać aby uniknąć korozji galwanicznej w układach przewodów aluminiowych ?

  • Nie łączymy aluminium bezpośrednio z miedzią czy mosiądzem, łączymy ze stalą
  • Nie łączymy aluminium ze stalą galwanizowaną, gdyż stal taka pokryta jest cynkiem, który jest metalem bardziej szlachetnym niż aluminium. Z tego właśnie powodu to aluminium narażone jest na niszczenie.
  • Podobnie nie łączymy aluminium ze stalą szlachetną
  • Należy upewnić się czy sprężarka posiada zintegrowany separator cyklonowy, jeśli nie należy go zamontować na wylocie sprężarki.
  • Przewody prowadzimy bez zbędnych załamań oraz obniżeń, w których może gromadzić się kondensat, jeśli zaś taki gromadzi się w pewnych miejscach należy zainstalować bezstratne dreny kondensatu
  • Pewnym sposobem jest także izolacja elektryczna między powierzchniami metali czyli przerwanie mostka elektrolitycznego (np. przez malowanie)

Aluminium jest materiałem stosowanym w układach sprężonego powietrza od dziesięcioleci. Przykładowo lekki, modułowy, wykonany z aluminium system BOGE AIRficient© pozwala na zminimalizowanie spadków ciśnienia dzięki gładkim ścianom wewnętrznym oraz pełnoprzelotowym złączom. System ten gwarantuje także, że użytkownik będzie posiadał w punkcie poboru powietrze tej klasy, do jakiej uzdatnił je w sprężarkowni. Prosty w montażu, co pozwala na szybką instalację, odporny na korozję i promieniowanie UV, a ponieważ jest olejoodporny idealnie nadaję się  do agresywnych środowisk. Rury aluminiowe BOGE AIRficient© i złączki mogą być montowane bez kosztownych specjalnych narzędzi, a czas instalacji zmniejsza się nawet o 50%.

 

Rdza jest zagrożeniem, gdyż powoduje niszczenie metali i ich naturalnych własności chemicznych oraz mechanicznych. Niszczenie to może być powodem strat ekonomicznych, wynikających chociażby z konieczności wymieniania zardzewiałych elementów i konstrukcji. Pamiętając o środkach bezpieczeństwa zapobiegania korozji podczas montażu systemu, użytkownik zapewni sobie długowieczną instalację przy jednoczesnej optymalizacji przepływów.

 

Więcej informacji znajdziesz pod linkiem: http://bogepolska.pl/product/system-boge-airficient-35