Okres świąteczny to zazwyczaj czas ograniczonej, żeby nie powiedzieć zerowej, produkcji. Przy odpowiednio wcześniejszym planowaniu możecie w pełni wykorzystać zalety tego okresu w zakresie serwisu i konserwacji urządzeń jak też ulepszeń w całym systemie sprężonego powietrza.

swieta z boge

Sprostanie zapotrzebowaniu częstokroć uniemożliwia odstawienie maszyn celem ich przeglądów serwisowych. Jednakże eksploatacja zgodna z instrukcją obsługi producenta jest kluczowa jeśli chcecie być pewni, iż Wasz system sprężonego powietrza pracuje w optimum sprawności i wytwarza sprężone powietrze odpowiednio wysokiej jakości. Kosztowe i nieplanowane przestoje maszyn jak też przedwczesne ich zużycie mogą wystąpić zawsze wtedy gdy konserwacja została zaniedbana, co będzie miało negatywny wpływ na oczekiwany czas życia wyposażenia systemu sprężonego powietrza. Nawet wtedy kiedy przestrzegacie wymaganego przez producenta planu konserwacji, zdarzają się większe prace konserwacyjne wymagające więcej czasu. W tym aspekcie przerwa świąteczna jest zatem idealnym okresem.

Zbliżająca się przerwa świąteczna jest okresem, kiedy większość zakładów produkcyjnych zatrzymuje produkcję. Oznacza to możliwość rozpisania prac serwisowych w konsultacji z Waszym partnerem serwisowym. Niektóre z działań z zakresu konserwacji wymagają bowiem dłuższego czasu, np. wymiana łożysk silnika, wyjęcie, oczyszczenie i ponowne zainstalowanie chłodnic czy czyszczenie separatora olej-woda. To także dobry okres do zainstalowania by-passu, jeśli takiego nie posiadacie. By-pass umożliwia dostawę sprężonego powietrza, nawet gdy uzdatnianie powietrza nie funkcjonuje, np. z powodu przeprowadzanego przeglądu.

Ponadto można przeprowadzić rutynowe prace konserwacyjne: wymianę oleju oraz filtrów po stronie ssawnej, wymianę pasów napędowych czy wkładów elastycznego sprzęgła. W szczególności utrzymanie chłodnic sprężarki w czystości to jedna z istotniejszych kwestii, zwłaszcza przydatna później – w porze letniej. Zanieczyszczone chłodnice mogą powodować podwyższenie temperatury pracy sprężarki. Wyższe temperatury zwiększają przedostawanie się oleju do sprężonego powietrza, co powoduje jego szybsze ubytki w zbiorniku.

Świąteczna przerwa w produkcji może być bardzo produktywnym okresem w zakresie serwisu i konserwacji urządzeń a także poprawy systemu sprężonego powietrza Pamiętajcie jednakże, iż aby serwis był skuteczny, kluczową kwestią będzie jego wcześniejsze zaplanowanie, bowiem dostępność firm serwisowych może być w tym okresie ograniczona.