W przypadku wysokich wymagań tradycyjne uzdatnianie sprężonego powietrza napotyka na techniczne i ekonomiczne granice. Sprężarka BOGE BLUEKAT wykorzystuje przyszłościową technikę katalityczną. Urządzenie w ramach pełnego utleniania przekształca węglowodory całkowicie na dwutlenek węgla i wodę. Metoda pozwala uzyskać sprężone powietrze stale wolne od oleju z maksymalną zawartością oleju resztkowego wynoszącą praktycznie niewykrywalne 0,002 mg/m3 ! BLUEKAT z nawiązką spełnia wyjątkowo rygorystyczne wymagania normy ISO 8573-1, klasa 0. Kondensat gromadzący się podczas schładzania sprężonego powietrza jest również pozbawiony oleju i bez uzdatniania może być odprowadzany do kanalizacji.

Niezmiennie bezolejowe i jałowe sprężone powietrze oraz bezolejowy kondensat

Sprężarka śrubowa SLF40-3 BLUEKAT
Sprężarka śrubowa SLF40-3 BLUEKAT wraz z przetwornicą częstotliwości oraz zabudowanym katalizatorem.

Z uwagi na istotne różnice w wydajności sprężania wytwarzanie bezolejowego sprężonego powietrza za pomocą konwencjonalnych 1-stopniowych sprężarek smarowanych olejem z dodatkowym urządzeniem BLUEKAT jest znacznie bardziej wydajne, a co za tym idzie – tańsze, niż z zastosowaniem klasycznych 2-stopniowych bezolejowych sprężarek śrubowych. Olej znajdujący się w sprężarce powoduje, iż jest ona bardziej efektywna energetycznie od swego bezolejowego odpowiednika. Równocześnie zainstalowany konwerter gwarantuje usunięcie wszelkich pozostałości oleju.  Zakup sprężarki olejowej z konwerterem wiąże się z niższymi kosztami inwestycji i niezmiennie wysoką jakością sprężonego powietrza, niezależnie od warunków w miejscu zasysania. Urządzenie BLUEKAT doskonale nadaje się również do uzupełnienia wyposażenia istniejących stacji sprężarek. Stację sprężarek, w skład której wchodzą sprężarki smarowane olejem, można w prosty sposób przekształcić na bezolejowe zasilanie sprężonym powietrzem.

Wielu producentów przyrzeka „klasę 0“ dla swoich produktów, bez wyraźnego ograniczenia: można to zagwarantować tylko wtedy, gdy powietrze zasysane przez sprężarkę także spełnia wymogi klasy 0. Dla przypomnienia: w 2001 roku norma ISO 8573-1 została przerobiona i rozszerzona o „klasę 0“ (patrz poniższa tabela). Do tej kategorii przyporządkowane są sprężarki, których wytworzone sprężone powietrze zawiera ilości oleju mniejsze niż wykazane przez sprężarki klasy “1”. BOGE rozróżnia to jednakże głębiej: chociaż dostarcza kompletne bezolejowe systemy jak HST, typoszereg PO i sprężarki spiralne, które mogą wytwarzać powietrze klasy 0, uświadamia, iż rezultat ostatecznie zależy od jakości powietrza zasysanego. Teoretycznie, w idealnych warunkach, nawet sprężarka BOGE z wtryskiem oleju typoszeregu S może dostarczać powietrze klasy 0. Tylko technologii BOGE BLUEKAT nie dotyczy żadne z ograniczeń odnośnie powietrza na ssaniu: te modele bardzo efektywnie wypalają węglowodory, które mogą znajdować się w zasysanym powietrzu. Jakość gwarantowana !

 

tabela

Obecne klasy czystości powietrza wg. ISO 8573-1 (2010), pięć głównych klas i obowiązująca je górna dopuszczalna koncentracja oleju.

Badania potwierdziły także, iż sprężone powietrze skażone bakteriami jest uzdatniane w urządzeniu BLUEKAT w stopniu pozwalającym unieszkodliwić drobnoustroje. Po przetworzeniu w strumieniu sprężonego powietrza nie udało się stwierdzić obecności żywych bakterii Zapewnia to użytkownikom niezbędne bezpieczeństwo uzdatniania sprężonego powietrza wykorzystywanego we wrażliwych procesach.

Certyfikowane bezpieczeństwo procesów

BOGE Kompressoren GmBH posiada prestiżowy certyfikat „klasa 0” w zakresie sprężarek śrubowych od 2011 roku. Certyfikacja obowiązuje dla pełnego zakresu sprężarek śrubowych BLUEKAT i została przeprowadzona przez TÜV SÜD®, jednego z globalnych liderów w zakresie niezależnej certyfikacji i usług szacunkowych. Certyfikacja TUV jest często porównywana zarówno do standardów ISO jak też amerykańskiej certyfikacji ze znakiem UL (Underwriters Laboratories); przykładowo niemieccy producenci samochodów nie są dopuszczeni do działalności w swoim kraju, dopóki nie uzyskają certyfikacji TÜV.

Sterownik konwertera zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo procesu poprzez ciągły pomiar i dokumentowanie jakości sprężonego powietrza. Alarm załącza się automatycznie w przypadku zbyt wielkich anomalii. Kreuje to rzeczywisty, bezpieczny proces dla całego systemu sprężonego powietrza.