Częstokroć wymagania odnośnie powierzchni instalacyjnej, przepisów ochrony środowiska czy też obsługi serwisowej wymagają innego podejścia konstrukcyjnego. Niejednokrotnie wiąże się to z konstrukcją nowych budynków sprężarkowni czy renowacją istniejących, co bywa czasochłonne i kosztowne. BOGE Plant Engineering, czyli dział dedykowany rozwiązaniom specjalnym, oferuje cenowo atrakcyjne alternatywne możliwości – buduje niezawodne oraz efektywne energetycznie stacje sprężonego powietrza. Ponadto BOGE skupia się nie tylko na skonstruowaniu stacji i jej dostawie na miejsce instalacji, tylko idzie krok dalej dostarczając kompletne rozwiązania, które to można później zainstalować i uruchomić niewielkim nakładem prac na miejscu docelowej instalacji.

Rozwiązania specjalne BOGE to bezolejowe i smarowane olejowo sprężarki tłokowe oraz śrubowe, systemy uzdatniania, generatory tlenu czy azotu  a także systemy zasilania i sterowania skonstruowane zgodnie ze specyfikacją, tak aby spełnić najtrudniejsze wymagania.  Obojętnie czy chodzi o stacje kontenerowe czy też specjalnie wykonane skidy, te kompletne systemy są konstruowane celem wyjątkowej niezawodności, przyjaznego serwisu i wyśmienitej efektywności energetycznej bez znaczenia jakie występują ograniczenia na miejscu instalacji. Ponadto łatwość transport czyni te rozwiązania idealnymi na cele wypożyczenia czy też przejściowych instalacji.

Rozwiązania kontenerowe

Stacja-sprezonego-powietrza
Stacja sprężonego powietrza na “desce kreślarskiej” (rysunek CAD)


… i ta sama stacja w rzeczywistości

Dostarczane przez BOGE stacje sprężarek zabudowane w kontenerach 20 lub 40 stopowych według zasady „Plug&Play” – gotowe do natychmiastowego uruchomienia. Kontener z pełnym wyposażeniem może być w łatwy sposób przetransportowany i podłączony w innej części zakładu. W kontenerach zabudowujemy sprężarki śrubowe serii C, S-3, S-4, czy SO jak też sprężarki tłokowe oraz również układy uzdatniania wyposażone w osuszacze chłodnicze (PDP +3˚C) lub absorpcyjne (PDP -20˚C, -40˚C, -70˚C) oraz ciśnieniowe zbiorniki powietrza do pojemności 3m3.

Sprezarki-BOGE-w-kontenerach
Sprężarki BOGE w kontenerach przeznaczonych do pracy w ujemnych temperaturach otoczenia

Rozwiązania BOGE są szczególnie dopasowane do pracy w trudnych warunkach otoczenia jak np. warunki pustynne czy arktyczne, dla temperatur poniżej -20C i do +60C.

Dostarczane stacje są wyposażone w automatyczne systemy wentylacyjne, szafki rozdzielcze elektryczne, kompletne okablowanie i orurowanie, układ gospodarki kondensatem i oświetlenie.

Sprężarki do zastosowań morskich

Praktycznie na każdym statku spotykamy pneumatyczną instalację rozruchu silnika głównego i silników agregatów prądotwórczych. Większość jednostek pływających wyposażona jest w silnik główny odpowiedzialny za napęd statku. W celu inicjacji pracy silnika spalinowego konieczny jest jego rozruch. Właśnie takim wspomaganiem rozruchu, czyli pierwszym wprawieniem tłoka w ruch, jest dostarczenie do cylindra sprężonego powietrza. Aby szybkość ruchu była wystarczająco skuteczna stosuje się sprężone powietrze tzw. wysokiego ciśnienia, czyli z zakresu 30-35 czy nawet 40 bar. Ponieważ układ ten odpowiada bezpośrednio za bezpieczeństwo statku, musi być on wyposażony w 100%  rezerwę.  Z tego samego powodu również towarzystwo klasyfikujące dany statek, czyli nadzorujące jego wykonanie i bezpieczeństwo, szczególnie bacznie przygląda się sprężarkom rozruchowym, ich jakości oraz dostępności do międzynarodowej sieci serwisowej.

 

Sprezarki-rozruchowe
Sprężarki rozruchowe:
 modele typoszeregów tłokowych SRH-/RH zaopatrują „kołyszące się” warunki instalacyjne stałym wysokim ciśnieniem. Są zupełnie niewrażliwe na wysokie temperatury otoczenia w maszynowni i zapewniają długą żywotność.

 

Sprężarki śrubowe BOGE Maritime S oparte są one na serii sprężarek S-3 i S-4 oraz osuszaczach powietrza tak ziębniczych, wbudowanych, jak i niejednokrotnie adsorpcyjnych wolnostojących. Sprężarki Maritime S nie tylko mogą pracować w najtrudniejszych warunkach termicznych (do 45 °C temperatury otoczenia ), ale nawet w czasie sztormu w przechyle. Gwarantuje to ich niezawodność, a standardowe wyposażenie jak specjalne filtry, silnik morski, specjalne okablowanie, wzmocniona konstrukcja separatora itd. wychodzi naprzeciw najtrudniejszym warunkom pracy dla tych urządzeń. Dodatkowo, na życzenie towarzystwa klasyfikującego statek, każda z tych maszyn może być sprawdzona przez inspektora i indywidualnie certyfikowana

Kompletne skidy

Sprezarki-srubowe

Sprężarki śrubowe, system uzdatniania oraz generator azotu produkcji BOGE zamontowane na skidach

 

BOGE oferuje kompletne skidy – kompletne systemy sprężonego powietrza zamontowane na platformach, które są łatwe do transportu bez konieczności demontażu i utraty funkcjonalności układu. Są częstym wyborem w wymagających gałęziach przemysłu: rafineriach, przemyśle chemicznym czy innych aplikacjach przemysłowych

 

BOGE FLEXPET – rozwiązanie pod klucz o najwyższych standardach

Zestawy zasilające maszyny do produkcji butelek PET – BOGE FLEXPET©. Powstają w oparciu o sprężarki śrubowe oraz doprężacze tłokowe typu Booster. Urządzenie FLEXPET© to kompletny zestaw z zamontowanymi na wspólnej ramie nośnej: boosterem, głównym pulpitem sterującym, osuszaczem adsorpcyjnym, wysokociśnieniowym zbiornikiem i filtrami oraz odpowiednio dobraną sprężarką śrubową. Całość wyposażona jest we wszystkie instalacje i jest gotowa do pracy. Każda platforma FLEXPET© to tzw. rozwiązanie uszyte na miarę potrzeb Klienta.

Zestawy FLEXPET© umożliwiają dopasowanie się do faktycznego zapotrzebowania na sprężone powietrze i pozwalają na bezproblemową produkcję różnych wielkości butelek z polietylenu. Zestaw FLEXPET© wytwarza bezpośrednio za pomocą sprężarki śrubowej powietrze sterujące o ciśnieniu p =  11 bar(a) omijając w ten sposób  sprężanie do 40 bar a następnie redukcję za pomocą dodatkowo zainstalowanych reduktorów ciśnienia W ten sposób zostają obniżone koszty eksploatacyjne. Oszczędność nawet do 40% zużycia energii.

Kompletna-stacja-FLEXPET

Kompletna stacja FLEXPET© wyposażona w sprężarkę śrubową 90 kW

 

Poprzez rozwiązania specjalne BOGE w kolejny sposób prezentuje swoją innowacyjność i dostarcza wysokojakościowe produkty klientom.