Zużycie energii stanowi nawet 70% kosztów eksploatacji systemów sprężonego powietrza. Jednakże pomimo zwiększających się cen prądu można obronić się przed wysokimi rachunkami za energię elektryczną. Większa efektywność energetyczna, energooszczędne rozwiązania oraz systemy zarządzania energią to kierunek, który powinni wybrać przedsiębiorcy chcący uniknąć pułapki rosnących kosztów energetycznych.

Zwiększ efektywność systemu sprężania powietrza

Ewolucja technologii powoduje powstanie nowych możliwości dla użytkowników sprężarek. Dobrą możliwością wglądu w możliwość optymalizacji systemu jest audyt, np. BOGE AIReport. Nasi specjaliści odwiedzają użytkownika na miejscu instalacji, badają instalację i identyfikują, na bazie posiadanych danych, możliwe słabe punkty systemu oraz przygotowują propozycje poprawy. W centrum zainteresowania pozostaje kwestia efektywności energetycznej. Czy ilość wytwarzanego sprężonego powietrza da się jeszcze zoptymalizować? W jaki sposób efektywnie można wykorzystać ciepło odpadowe? Jakie ulepszenia w zakresie uzdatniania powietrza podniosą efektywność instalacji?

W przypadku większości instalacji sprężonego powietrza istnieje szereg możliwości oszczędzania energii, jak przykładowo:

  • lokalizacja i likwidacja wycieków (nieszczelności) sprężonego powietrza celem redukcji marnowania energii elektrycznej: przecieki występują w nieomalże każdej instalacji sprężonego powietrza i mogą stanowić nawet do 40% kosztów wytworzenia sprężonego powietrza. Im starsza jest instalacja, tym wystąpienie wycieków jest bardziej prawdopodobne.
  • ciśnienie sprężania: zmniejszenie ciśnienia w sieci tylko o 1 bar zapewnia oszczędność energii na poziomie ok. 7%.
  • praca w trybie odciążenia (na biegu jałowym): sprężarki powietrza pracujące w trybie odciążenia zużywają średnio 25% energii pobieranej w trybie pełnego obciążenia. Jest to jeden z największych powodów marnotrawstwa energii, gdyż pracująca w trybie odciążenia sprężarka pobiera energię lecz nie produkuje sprężonego powietrza. Oznaką tego, iż występuje problem jest niski stosunek godzin pod obciążeniem do całkowitych godzin pracy sprężarki. Należy pamiętać, iż dobrze zaprojektowane instalacje sprężonego powietrza, z właściwie dobranymi zbiornikami powietrza i dobrym sterowaniem sprężarek, cechują się powyższym wskaźnikiem na poziomie powyżej 90%.
  • efektywniejszy silnik elektryczny: ponieważ silnik elektryczny pracuje zazwyczaj tysiące godzin rocznie, jakikolwiek zysk na sprawności silnika poprzez zastąpienie go wersją wyższej sprawności odzwierciedli się istotnymi oszczędnościami, które spłacą inwestycję w ciągu kilku lat, a w niektórych przypadkach kilku miesięcy. Oszczędności energetyczne będą jeszcze większe, gdy stary silnik był już w trakcie swojej pracy serwisowany, gdyż każda naprawa skutkuje utratą sprawności ok. 1%.
  • zdalny monitoring: zastosowanie zdalnego monitoringu może skutkować wzrostem efektywności instalacji oraz zmniejszeniem ilości nieplanowanych przestojów i kosztów serwisowych. Jednym z przykładów zdalnego monitoringu jest urządzenie BOGE Airtelligence Provis 3.0 Umożliwia ono zdalne sterowanie i zarzadzanie skomplikowanych systemów i pozwala użytkownikowi na szybką analizę i kontrolę nielimitowanej ilości sprężarek i komponentów zainstalowanych w dowolnym miejscu na świecie.
  • odzysk ciepła (energii): nieomalże cała energia pobrana przez sprężarkę z sieci zamienia się w ciepło. Weźmy dla przykładu sprężarkę ze smarowaniem olejowym: nawet do 94% pobieranej  energii elektrycznej jest dostępne do ponownego odzyskania. Możliwość ponownego wykorzystania ciepła odpadowego na cele ogrzewania pomieszczeń czy wody użytkowej czy innych zastosowań produkcyjnych jest istotnym krokiem w kierunku szeroko rozumianej efektywności energetycznej. W rzeczywistości można odpowiednio wykorzystać ciepło odpadowe w odniesieniu do pory roku poprzez zastosowanie systemu BOGE DuoTherm. Zimą ciepło używane jest na cele grzewcze, latem do podgrzania wody. Tego rodzaju optymalizacja odzysku ciepła może prowadzić do znacznych rocznych energetycznych oszczędności. Praca sprężarek pod pełnym obciążeniem (w cyklu 24/7) zapewnia średnio 80% oszczędności energii.

 Jak przebiega audyt AIReport?

Audyt oznacza bezpłatną konsultację z naszymi przedstawicielami techniczno-handlowymi oraz do wykonania pomiaru zużycia sprężonego powietrza w Państwa zakładzie. Nasi inżynierowie zajmujący się sprężonym powietrzem, są kompetentnymi partnerami do rozmów. Pomiar wykonywany jest w trakcie pracy urządzeń, bez konieczności wstrzymania produkcji czy przestojów.