Fabryka Przyszłości z BOGE – Inteligentne sieci sprężonego powietrza

Kompresory BOGE sprawiły, że było to zadanie nadzwyczaj rozwojowe, aby utorować drogę do czwartej rewolucji przemysłowej w technologii sprężonego powietrza. W inteligentnej fabryce przyszłości technologie sprężonego powietrza będą automatycznie komunikować się z podłączonym urządzeniem peryferyjnym. Podstawą tego jest opisany protokół komunikacyjny OPC Unified Architectures. We współpracy z użytkownikami firma rodzinna Bielefeld opracowuje standardy inteligentnych sieci składowych. Celem jest zapewnienie, że system dostosowuje się do wymagań i działa z maksymalną efektywnością energetyczną. Nowe komponenty powinny po prostu być w stanie zintegrować się z systemem poprzez “Plug-and-Pressure”.

“Inteligentne łączenie generatorów sprężonego powietrza i odbiorców sprężonego powietrza otwiera szerokie spektrum możliwości monitorowania, sterowania i optymalizacji całej topologii systemu” – mówi Peter Boldt, Dyrektor ds. Rozwoju w firmie BOGE. Jako jeden z pierwszych producentów sprężonego powietrza (OPC UA), jako otwartego interfejsu standardowego dla aplikacji Industry 4.0, jest jednym z najbardziej popularnych rozwiązań w zakresie komunikacji bezprzewodowej. Najbardziej obiecujących rozwiązań w Europie “, mówi Peter Boldt. W przeciwieństwie do standardowych protokołów komunikacyjnych dla rynku i producenta, OPC UA oferuje możliwość ustanowienia neutralnego dla dostawcy standardu. Technologia instalacji automatycznie podejmuje konfigurację techniczną, aby dostosować określone parametry do projektowania zorientowanego na zapotrzebowanie na wytwarzanie sprężonego powietrza. Łatwa instalacja złożonych systemów sprężonego powietrza i elastyczna rekonfiguracja to zalety Smart Factory. To otwiera nowy potencjał dla użytkowników i projektantów instalacji, aby oszczędzać energię. BOGE położył technologiczne podstawy dla inteligentnego systemu sieciowego z najwyższym klastrem “to jest OWL” niemieckiego Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (BMBF). Od 2016 deweloperzy BOGE, wraz z producentami i użytkownikami materiałów eksploatacyjnych, pracują nad opracowaniem przyszłego standardu sieciowego.

Na targach branżowych w Hanowerze w 2017 roku BOGE po raz pierwszy zaprezentuje technologicznego demonstratora inteligentnych sieci. Na podstawie modeli 3D sprężarek BOGE i systemu sterowania, fabryka inteligentnych sprężarek powietrza w przyszłości będzie symulowana. Model ten można również zobaczyć w zakładzie Badawczo-Demonstracyjnym SmartFactoryOWL w Lemgo w 2018 roku.