Obecny kryzys energetyczny może skutkować podwyżkami cen energii sięgającymi nawet kilkuset procent, tak więc koszty wytworzenia sprężonego powietrza będą coraz wyższe. BOGE zapewnia jak najbardziej efektywne działanie sprężarek olejowych i bezolejowych, obniżając koszty eksploatacji do minimum, a ponadto zwraca uwagę na oszczędności w obszarach, które dotychczas były pomijane, np. lepsze wykorzystanie marnowanej energii cieplnej, nieodzownego ubocznego produktu procesu sprężania.

Seria S-4 wyróżnia się wyjątkową energooszczędnością. Modele sprężarek serii S-4 o mocy napędowej od 45 do 160 kW charakteryzują się wydajnością od 2,4 do 28,4 m³/min, są dostępne w wersji ze zintegrowanym osuszaczem i przetwornicą częstotliwości i zostały zaprojektowane dla ciśnień do 15 bar.

 

Sprężarki śrubowe olejowe z serii S-4 BOGE KOMPRESSOREN umożliwiają zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz obniżenie kosztów wytwarzania sprężonego powietrza.  Rozstrzygający jest fakt użycia własnego stopnia śrubowego BOGE Effilence© w wersji “IntegrateDrive”. Swoją ekonomiczność sprężarki śrubowe serii S-4 zawdzięczają doskonale opracowanej konstrukcji technicznej i wielu zabiegom optymalizacyjnym.  Sercem każdej sprężarki serii S-4 jest blok śrubowy BOGE Effilence© o rotorach z energooszczędnym profilem. Dodatkowym atutem sprężarek serii S-4 jest eliminacja napędu pasowego i połączenie silnika i bloku śrubowego poprzez napęd bezpośredni. Ze względu na niższe prędkości obrotowe bloku śrubowego sprężarki cechuje bardziej energooszczędna praca oraz dłuższa żywotność łożysk.

Z uwagi na coraz częstsze zapotrzebowanie na powietrze bezolejowe BOGE oferuje również sprężarki bezolejowe serii SO-2. Seria SO-2 charakteryzuje się przede wszystkim poprawą wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu poboru mocy czyli współczynnika mocy specyficznej.  Efektywność osiągnięto głównie poprzez zasysanie powietrza z tzw. strefy zimnej oraz optymalizację strat ciśnienia po stronie ssawnej jak też strumienia powietrza chłodzącego. Podstawowym elementem każdej bezolejowej sprężarki SO-2  jest wypróbowany na całym świecie, dwustopniowy blok pracujący bez wtrysku oleju. Stopień śrubowy niskiego ciśnienia posiada rotory wykonane ze stali szlachetnej, co eliminuje uszkodzenia spowodowane korozją i rdzą zwłaszcza po dłuższym okresie przestoju maszyny. Stopień śrubowy wysokiego ciśnienia posiada rotory ze stali szlachetnej wraz z dodatkową  powłoką UltraCoat©, bazującą na bardzo odpornym na ścieranie molibdenie, zapewniającą odporność na ścieranie i temperaturę  do 300°C a przez to najwyższą żywotność. Cechą charakterystyczną zastosowanych stopni śrubowych jest fakt, iż przez cały okres wieloletniej pracy zachowują one te same doskonałe parametry techniczne jak wydajność i zużycie energii na tym samym, niezmiennie wysokim poziomie.

Sprężające bezolejowo sprężarki śrubowe serii SO-2 to maszyny niezwykle trwałe, energooszczędne i przyjazne dla środowiska naturalnego.

 

Sprężarki BOGE można uczynić jeszcze bardziej ekonomicznymi poprzez zastosowanie silników elektrycznych IE4 klasy Premium, które aktualnie charakteryzują się najwyższą sprawnością i przyczyniają się do oszczędności energii elektrycznej. Jest to o tyle istotne, że koszt energii elektrycznej stanowi ok. 70% kosztów wytwarzania sprężonego powietrza. Ponadto sprężarki olejowe można wyposażać w najefektywniejszy z dostępnych silników tzn. silnik magnetyczny Permanent Magnet Motor (PMM) na poziomie klasy energetycznej IE5.

Sprężarki BOGE można także standardowo wyposażyć w system odzysku ciepła, czyniąc je jeszcze bardziej efektywnymi. Może to wydać się zaskakujące, ale nieomalże cała energia elektryczna (ok. 94%) pobrana przez sprężarkę ze smarowaniem olejowym jest dostępna do ponownego odzyskania. W rzeczywistości można odpowiednio wykorzystać ciepło odpadowe w odniesieniu do pory roku poprzez zastosowanie systemu BOGE DuoTherm.  Zimą ciepło używane jest na cele grzewcze, latem do podgrzania wody użytkowej. Tego rodzaju optymalizacja odzysku ciepła może prowadzić do znacznych rocznych energetycznych oszczędności. Odpowiednie inwestycje związane z odzyskiwaniem ciepła amortyzują się często w ciągu jednego roku.

Białe certyfikaty

System białych certyfikatów to forma pozyskania wsparcia finansowego na inwestycje skutkujące poprawą efektywności energetycznej. Zakres działań, które mogą podlegać wsparciu, jest określony w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, z dnia 30 listopada 2021 r. Wniosek o pozyskanie świadectw efektywności energetycznej należy złożyć w Urzędzie Regulacji Energetyki przed rozpoczęciem inwestycji.

Biały Certyfikat (czyli Świadectwo Efektywności Energetycznej) to dokument zaświadczający o ilości planowanej do zaoszczędzenia energii. Potwierdza, że u odbiorcy osiągnięta zostanie określona redukcja jej zużycia. Aby otrzymać Świadectwo Efektywności Energetycznej, należy wprowadzić w firmie modernizację, która zapewni większą efektywność pracy.

Kluczowym załącznikiem do wniosku jest Audyt Efektywności Energetycznej, w którym wykazane jest ówczesne zużycie energii oraz oszczędności wynikłe na skutek wykonanych plac modernizacyjnych. Z chwilą zakończenia inwestycji należy udostępnić URE dokumenty to poświadczające, w tym kopię protokołu odbioru. Wówczas proces rozpatrywania wniosku dobiega końca i po pozytywnej weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym, URE dokonuje przekazania certyfikatów na konto Towarowej Giełdy Energii.

BOGE przeprowadza profesjonalne audyty i przygotowuje propozycję rozwiązań pozwalających na poprawę efektywności w obszarze sprężonego powietrza oraz wspiera klientów w pozyskiwaniu Białych Certyfikatów. Jeden Biały Certyfikat uzyskuje się dla redukcji  energii 11,63 MWh (11,63 MWh = 1 TOE, czyli wartość energetyczna 1 tony ekwiwalentu oleju) w ciągu roku eksploatacji instalacji.

System białych certyfikatów spotyka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, dla których stanowi zachętę do realizacji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną. W ostatnim czasie do o Departamentu Efektywności Energetycznej i Kogeneracji w URE wpływa bardzo duża ilość wniosków do rozpatrzenia.

Będziemy zaszczyceni mogąc pomóc.