Okres świąteczny to zazwyczaj czas ograniczonej, a nawet  zerowej produkcji. Przy odpowiednio wcześniejszym planowaniu można w pełni wykorzystać zalety tego okresu w zakresie serwisu i konserwacji urządzeń jak też ulepszeń w całym systemie sprężonego powietrza.

Wymogi produkcyjne częstokroć uniemożliwiają wyłączenie maszyn celem ich przeglądów serwisowych. Jednakże eksploatacja zgodna z instrukcją obsługi producenta jest kluczowa, jeśli chcecie być pewni, że Wasz system sprężonego powietrza pracuje w optimum sprawności i wytwarza sprężone powietrze wysokiej jakości. Kosztowe i nieplanowane przestoje maszyn jak też przedwczesne ich zużycie mogą wystąpić zawsze wtedy, gdy konserwacja została zaniedbana, co będzie miało negatywny wpływ na oczekiwany czas życia systemu sprężonego powietrza. Nawet wtedy kiedy przestrzegacie wymaganego przez producenta planu konserwacji, zdarzają się dłuższe prace konserwacyjne.

W tym aspekcie przerwa świąteczna jest zatem idealnym okresem, gdyż jest to czas, kiedy większość zakładów zatrzymuje produkcję. Oznacza to możliwość rozpisania prac serwisowych w konsultacji z Waszym partnerem serwisowym. Niektóre czynności konserwacyjne wymagają bowiem dłuższych działań, np. wymiana łożysk silnika, wyjęcie, oczyszczenie i ponowne zainstalowanie chłodnic czy czyszczenie separatora olej-woda. To także dobry okres do zainstalowania by-passu, jeśli takiego nie posiadacie. By-pass umożliwia dostawę sprężonego powietrza, nawet gdy uzdatnianie powietrza nie funkcjonuje, np. z powodu przeprowadzanego przeglądu.

Ponadto można przeprowadzić rutynowe prace konserwacyjne: wymianę oleju oraz filtrów powietrza, wymianę pasów napędowych czy wkładów elastycznego sprzęgła. W szczególności utrzymanie chłodnic sprężarki w czystości to jedna z istotniejszych kwestii, zwłaszcza przydatna później – w porze letniej. Zanieczyszczone chłodnice mogą powodować podwyższenie temperatury pracy sprężarki. Wyższe temperatury zwiększają przedostawanie się oleju do sprężonego powietrza, co powoduje jego szybsze ubytki w zbiorniku.

Świąteczna przerwa w produkcji może być bardzo produktywnym okresem w zakresie serwisu i konserwacji urządzeń a także poprawy systemu sprężonego powietrza. Pamiętajcie jednakże, iż aby serwis był skuteczny, kluczową kwestią będzie jego wcześniejsze zaplanowanie, ponieważ dostępność firm serwisowych może być w tym okresie ograniczona.