W wietrznym regionie Magallanes w Chile powstaje zakład do produkcji tzw. e-paliw z wodoru i dwutlenku węgla. Turbiny wiatrowe dostarczają niezbędną energię elektryczną. BOGE jest zaangażowane w ten innowacyjny projekt, dostarczając sprężone powietrze i azot oraz system do sprężania dwutlenku węgla.

BOGE wytwarza sprężone powietrze niezbędne do pracy instalacji oraz azot o czystości 99%. W tym celu w pierwszym kontenerze zainstalowano smarowaną olejem, sterowaną częstotliwością sprężarkę śrubową, uzdatnianie sprężonego powietrza i generator azotu. Dodatkowo BOGE opracowało system magazynowania dwutlenku węgla, który został zintegrowany w drugim kontenerze. W specjalnym „pęcherzu” można tymczasowo przechowywać do 20.000 litrów, zanim gaz zostanie sprężony i w następnym etapie zareaguje z wodorem. W ten sposób powstaje gaz syntezowy, który jest przekształcany w metanol, a następnie w syntetyczną benzynę. W pierwszej fazie projektu zamierza się wyprodukować 130.000 litrów zielonego paliwa, od 2026 roku ilość ta ma wzrosnąć do 550 mln litrów.