W poprzednich artykułach wskazywaliśmy na szkodliwość dla pracy sprężarki jej zainstalowanie w miejscach nagrzanych, zapylonych itp. Podobnie jest z instalacjami w strefach zagrożonych wybuchem (Ex) – czyli tam gdzie występują palne gazy czy też wybuchowe mieszanki pyłów – z tym że w tym wypadku narażone jest także ludzkie życie.  Grozi to bowiem eksplozją ponieważ w tym wypadku prąd elektryczny doprowadzony do sprężarki będzie pełnił rolę zapłonu.

rafineria

W wielu gałęziach przemysłu stosowane procesy technologiczne oraz przetwarzane materiały i surowce stwarzają różne zagrożenia dla życia ludzkiego oraz dla środowiska. Wymienić tutaj można takie sektory gospodarki, jak przemysł chemiczny, naftowy, gazowniczy, przemysł petrochemiczny, farmaceutyczny czy górnictwo. Stosowane do produkcji lub magazynowane łatwo zapalne ciecze (np. benzyna, rozcieńczalniki, alkohole), gazy palne (np. propan-butan, wodór) a także pył, który powstaje w czasie obróbki ciał stałych lub produkcji i transportu materiałów sypkich, mogą, mieszając się z otaczającym je powietrzem, tworzyć mieszaniny wybuchowe. Wystarczy wtedy jedna iskra lub przekroczenie temperatury zapłonu danej substancji aby doprowadzić do zapalenia się mieszanki i jej wybuchu.

W przypadku systemu sprężonego powietrza istnieją jednakże tanie sposoby: przeniesienie sprężarek poza strefę Ex. Zazwyczaj powietrze nie jest źródłem zagrożenia. Jest to raczej silnik, przetwornica częstotliwości czy elektronika. Częstokroć znajdzie się jakieś bezpieczne miejsce w zakładzie. Idealnym rozwiązaniem będzie instalacja systemu sprężonego powietrza w kontenerze, który można posadowić na zewnątrz budynku, w bezpiecznym miejscu. Nie bez powodu kontenery nazywane są mobilnymi sprężarkowniami, gdyż umożliwiają szybką alokację urządzenia i zapewnienie dostaw sprężonego powietrza wszędzie tam gdzie zachodzi taka konieczność.

Rozwiązanie to jest droższe niż standardowa stacjonarna instalacja, jednakże oferuje wiele zalet w zakresie ochrony przeciwwybuchowej, gdyż kontener można umieścić poza strefą wybuchową. Warto tutaj nadmienić mniejszy koszt zakupu i serwisu, gdyż są to urządzenia standardowe, a także krótszy czas przeglądów (przestojów) maszyn, gdyż personelu serwisowego w tym wypadku nie dotyczą specjalne procedury.

Stacja kontenerowa
Stacja kontenerowa do ustawienia na zewnątrz wraz z kompletnym wyposażeniem.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszym artykułem na temat rozwiązań kontenerowych: https://bogepolska.pl/post/rozwiazania-kontenerowe-od-boge-dopasowane-do-indywidualnych-wymagan-klienta-14